Turister fra land utenfor EU/EØS eller Sveits på ferie i Norge

Som turist fra land utenfor EU/EØS eller Sveits har du ikke rett til å få dekket utgifter til medisinsk behandling av den norske folketrygden. Du har heller ikke rett til støtte til hjemreise.

Smilende mann på et torg

Det kan imidlertid hende du har noen rettigheter fra hjemlandet ditt. Dette bør du undersøke før du reiser. Uansett anbefaler vi at du tegner en reiseforsikring.

Les mer hos NAV om dine rettigheter som turist i Norge.

Øyeblikkelig hjelp

​Alle som oppholder seg i Norge, har rett til øyeblikkelig hjelp fra kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Helsehjelp skal gis så lenge hjelpen er «påtrengende nødvendig».

Egen avtale mellom Norge og Australia

Er du bosatt i Australia og er på ferie i Norge, har du rett til å få dekket øyeblikkelig nødvendig medisinsk behandling. Du kan også få dekket nødvendige utgifter til fødsel og til oksygen- og dialysebehandling. Vis frem ditt australske pass eller Medicare-kort for å dokumentere at du bare skal betale egenandel.

Vær oppmerksom på at avtalen ikke gjelder for studenter eller diplomater.

Innholdet er levert av Helfo

Helfo. Turister fra land utenfor EU/EØS eller Sveits på ferie i Norge. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 26. januar 2022 [hentet søndag 14. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/utlendinger-i-norge/turister-fra-land-utenfor-eu-eos/

Sist oppdatert onsdag 26. januar 2022