Før og etter vaksinasjon

Før vaksinasjonen vil helsesykepleier spørre om barnet er friskt og om det har hatt reaksjoner etter tidligere vaksiner. De fleste barn får liten eller ingen reaksjon etter vaksinering.

Barn får vaksine av helsesykepleier

Før vaksinasjonen

​Helsesykepleier vil spørre om barnet er friskt og om det har hatt reaksjoner etter tidligere vaksiner.

Husk å informere helsesykepleier dersom

  • barnet har allergi eller andre helseproblemer
  • barnet nylig har fått et legemiddel eller vaksine utenom barnevaksinasjonsprogrammet 

I tillegg må helsesykepleier informeres dersom mor har fått legemidler som påvirker immunsystemet under svangerskapet eller i ammeperioden fordi det da kan være aktuelt å utsette vaksinasjon med noen vaksiner.

Det er ufarlig å vaksinere et barn som er forkjølet eller litt ute av form på annen måte. Det er imidlertid vanlig å utsette vaksinasjonen ved akutt sykdom og ved feber over 38˚C.

Barn som har hatt spesielle reaksjoner etter tidligere vaksinasjon og barn med alvorlig eller langvarig sykdom, bør vurderes av lege før vaksinasjon. Det kan i enkelte tilfeller være aktuelt å spesialtilpasse vaksinasjonsprogrammet.

Etter vaksinasjonen

​De fleste barn får liten eller ingen reaksjon etter vaksinering. Feber over 39˚C og/eller ned­satt allmenntilstand kan være tegn på alvorlig sykdom, og behøver ikke være en reaksjon på vaksinen. Kontakt derfor alltid lege hvis du er bekymret for barnet.

Reaksjoner på vaksiner (bivirkninger)

  • Rødhet, hevelse og smerter på stikkstedet forekommer fra tid til annen etter alle vaksiner som settes med sprøyte og kan vare i noen dager.
  • Lett feber, uro, gråt, søvnighet, utilpasshet eller manglende matlyst i 1–2 døgn de første dagene etter vaksinasjon forekommer hos opptil 1 av 10 barn etter vaksinasjon. Feber over 39,5 ˚C er uvanlig.
  • Hos småbarn kan raskt stigende feber føre til feberkramper. Feberkramper er i seg selv ufarlig, men kan oppleves som dramatisk. Lege bør kontaktes for å utelukke annen akutt sykdom.
  • Blekhet, uvelhet eller besvimelse etter vaksinasjon er vanligere hos store barn enn hos spedbarn, og skyldes nesten alltid at barnet reagerer på stikket/smertene eller situasjonen.
  • Allergisk reaksjon på vaksiner kan forekomme i sjeldne tilfeller. De farligste allergiske reaksjonene kommer raskt etter vaksinasjon. Derfor skal barnet vente på helsestasjonen i minst 20 minutter etter vaksinasjonen.

Hvilke vaksiner har barna mine tatt?

Sjekk hvilke sykdommer barna dine er vaksinert mot og når vaksinene er satt.

Vaksinasjonsveilederen fra Folkehelseinstituttet

Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell inneholder informasjon og retningslinjer om vaksiner, vaksinering, vaksinasjonsprogrammene i Norge og vaksinasjon av spesifikke grupper.

Innholdet er levert av Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet. Før og etter vaksinasjon. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 22. mars 2022 [hentet torsdag 25. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/vaksinasjon/barnevaksinasjonsprogrammet/for-og-etter-vaksinasjon/

Sist oppdatert tirsdag 22. mars 2022