Vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR-vaksine)

Barn får tilbud om MMR-vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder når de er 15 måneder og på 6. klassetrinn, når de er cirka 11 år.

Jente får MMR-vaksine

Vaksinen mot meslinger, kusma og røde hunder er kjent under navnet MMR-vaksine. Forkortelsen kommer fra sykdommenes engelske navn: Measles (meslinger), Mumps (kusma) og Rubella (røde hunder).

Vaksinen er en kombinasjonsvaksine som inneholder levende, svekkede mesling-, kusma- og røde-hunder-virus.

Hvilke vaksiner har barna dine tatt?

Sjekk hvilke sykdommer barna dine er vaksinert mot og når vaksinene er satt.

Når får barnet MMR-vaksine?

MMR-vaksinen inngår i barnevaksinasjonsprogrammet, og det er anbefalt at barnet får to doser.

Etter første dose MMR, som vanligvis blir gitt ved 15 måneders alder, har cirka 95 prosent av de vaksinerte beskyttelse mot meslinger i mange år, muligens livet ut. En ny dose blir gitt i 11-årsalder for å sikre beskyttelsen mot meslinger hos de siste 5 prosent.

Beskyttelsen mot kusma er over 90 prosent etter en dose. For langvarig beskyttelse mot kusma trengs to doser, men også etter to vaksinedoser reduseres antistoffnivået med tiden.

Beskyttelsen mot røde hunder er over 95 prosent etter en dose ved 15 måneders alder.

Det er ikke skadelig å vaksinere en person som allerede har hatt en eller flere av sykdommene.

Siden MMR-vaksinen er en levende svekket vaksine, er det viktig at foresatte gir beskjed til helsesykepleier før vaksinasjon dersom barnet har en immunsviktsykdom eller bruker medisiner.

Se video om MMR-vaksinen (for elever på 6. trinn):

Litt om sykdommene vaksinen beskytter mot

Meslinger

Meslinger er vår alvorligste barnesykdom. Sykdommen er meget smittsom. Blant dem som vokste opp før vaksine ble tilgjengelig, fikk mer enn 99 prosent meslinger.

Sykdommen begynner med forkjølelsessymptomer og høy feber, etterfulgt av utslett. Meslinger følges ofte av komplikasjoner som lungebetennelse, bronkitt og mellomørebetennelse. Alvorlige følger som hjernebetennelse (encefalitt), varig hjerneskade og dødsfall forekommer.

I hele verden dør mennesker av meslinger hvert år, hvorav de fleste er barn. I 2020 rappporterte WHO om nedgang i antall dødsfall av meslinger på verdensbasis, med 60 700 registrerte dødsfall. Oppheving av smitteverntiltak etter covid-19-pandemien kan medføre en risiko for at denne positive trenden kan snu i 2022. Meslingutbrudd med dødsfall forekommer blant uvaksinerte også i vår del av verden.

Kusma

Kusma er en virusinfeksjon som gir feber og hevelse i ørespyttkjertlene. Den vanligste komplikasjonen er kusmahjernehinnebetennelse (meningitt), som oftest går over uten varige skader. En mer alvorlig komplikasjon er varig døvhet.

Hvis gutter får kusma etter puberteten, kan viruset angripe testiklene og føre til nedsatt fruktbarhet, men sannsynligvis ikke sterilitet.

Røde hunder

Røde hunder er en mild sykdom som gir feber og utslett hos både barn og voksne. Dersom en gravid kvinne får røde hunder kan sykdommen føre til alvorlige skader hos fosteret. Risikoen for misdannelser er over 80 prosent ved sykdom i første del av svangerskapet.

Den vanligste smittemåte for gravide kvinner er kontakt med barn som har sykdommen. Ved noen utbrudd har uvaksinerte menn vært smittekilder. Derfor er det viktig at alle barn vaksineres.

Bivirkninger av MMR-vaksine

Kortvarige smerter, rødhet og hevelse på stikkstedet forekommer. En til to uker etter vaksinasjonen vil noen barn få lette symptomer på de sykdommene det er vaksinert mot, men dette forekommer hos færre enn 1 av 20. De vanligste symptomene er feber og utslett, og forekommer oftest etter første dose. Infeksjon med vaksinevirus er ikke smittsom. Komplikasjonene som forekommer etter sykdommene, forekommer sjelden eller aldri etter vaksinasjon.

I 1997 ble det framsatt en hypotese om at MMR-vaksine kunne være årsak til autisme. Det er senere gjennomført en rekke store undersøkelser som alle taler sterkt imot at MMR-vaksine skulle være årsak til autisme eller noen annen form for hjerneskade.

Vaksinen som brukes heter Priorix eller MMRvaxPro. Informasjon om denne er tilgjengelig via legemiddelsøk (søk etter Priorix eller MMRvaxPro i søkefeltet) på Direktoratet for medisinske produkter (tidligere Statens Legemiddelverk) sine nettsider.

Vaksinasjonsveilederen fra Folkehelseinstituttet

Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell inneholder informasjon og retningslinjer om vaksiner, vaksinering, vaksinasjonsprogrammene i Norge og vaksinasjon av spesifikke grupper.

​​Folkehelseinstituttet. Meslingvaksine ​– vaksinasjonsveilederen for helsepersonell, 13.05.2019.    

​​Folkehelseinstituttet. Kusmavaksine ​– vaksinasjonsveilederen for helsepersonell, 22.10.2019.     

​​Folkehelseinstituttet. Røde-hunder-vaksine (rubella) ​– vaksinasjonsveilederen for helsepersonell, 28.03.2019.     

Innholdet er levert av Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet. Vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR-vaksine). [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 28. april 2023 [hentet søndag 21. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/vaksinasjon/barnevaksinasjonsprogrammet/mmr-vaksine/

Sist oppdatert fredag 28. april 2023