Vaksine mot rotavirus

Alle spedbarn i Norge får tilbud om vaksine mot rotavirussykdom gjennom barnevaksinasjonsprogrammet.

Spedbarn får vaksine mot rotavirus

Hvor godt beskytter vaksinen mot rotavirus?

Rotavirusvaksinen inneholder levende, svekkede rotavirus. Vaksinevirus gir ikke rotavirussykdom hos friske barn. Rotavirusvaksinen er svært effektiv og beskytter nær 100 prosent mot alvorlig rotavirusinfeksjon.

Hvordan gis vaksinen?

Rotavirusvaksinen gis i munnen og smaker søtt.

Vaksinen som brukes i barnevaksinasjonsprogrammet gis som to doser:

  • Første dose gis tidligst når barnet er 6 uker og senest når barnet er 12 uker.
  • Andre dose gis ved 3-månedersalder og senest når barnet er 16 uker.

Beskyttelsen etter vaksinasjon varer i minst 3–4 år. Dette er tilstrekkelig for å beskytte de minste og mest sårbare barna.

Viktig å huske på før vaksinasjonen

Informer helsestasjonen dersom barnet nylig har fått et legemiddel, har allergi eller har andre helseproblemer. I tillegg må helsesykepleier informeres dersom mor har fått legemidler som påvirker immunsystemet under svangerskapet eller i ammeperioden fordi det da kan være aktuelt å utsette vaksinasjon med denne vaksinen.

Det anbefales å utsette vaksinasjonen hvis barnet har akutt infeksjonssykdom med feber over 38 ºC eller akutt mage-tarminfeksjon med diaré eller oppkast.

Vanlige bivirkninger av rotavirusvaksine

​​​De vanligste bivirkningene til vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet (Rotarix) er:

  • Irritabilitet, løs avføring forekommer hos opp til 1 av 10 vaksinerte barn.
  • Magesmerter, luft i magen, hudreaksjon forekommer hos opp til 1 av 100 vaksinerte barn.

En kjent, men sjelden tilstand hos spedbarn er tarminvaginasjon. Da folder en del av tarmen seg inn i den delen som ligger nedenfor. I Norge innlegges årlig 35–40 barn under 1 år med invaginasjon. Studier har vist at dette antallet kan øke litt etter innføring av rotavirusvaksine (opp til 1 ekstra tilfelle per 20 000 vaksinerte), spesielt når vaksinen gis etter 4-månedersalder. Derfor skal første dose gis senest når barnet er 12 uker gammelt og andre dose senest når barnet er 16 uker.

Vaksinen som brukes heter Rotarix. Informasjon om denne er tilgjengelig via legemiddelsøk på Direktoratet for medisinske produkter (tidligere Statens Legemiddelverk) sine nettsider.

Smitte og spredning av rotavirus

Rotavirus er årsak til om lag halvparten av tilfellene med diaré og oppkast blant sped- og småbarn. Viruset smitter svært lett.

Vanlig smittemåte er at barnet putter hånden i munnen etter at det har tatt på noe som er forurenset med rotavirus. Viruset skilles ut i avføringen både før, under og etter sykdomsperioden. Gjennomgått rotavirusinfeksjon gir bare delvis beskyttelse mot å få sykdommen på nytt. Derfor får de fleste sykdommen flere ganger i løpet av barndommen. God håndhygiene kan redusere virusspredningen, men vil ikke kunne stoppe den helt.

Behandling av rotavirussykdom

Rotavirussykdom gir ofte kraftigere symptomer enn andre mage-tarminfeksjoner. Hos de fleste barn går sykdommen over uten komplikasjoner, men noen vil trenge behandling for væsketap (dehydrering).

Kommer behandlingen i gang for sent, kan sykdommen være dødelig, men dette forekommer svært sjelden i vår del av verden.

Før innføring av rotavirusvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet, var rotavirussykdom årsak til nesten 2/3 av alle sykehusinnleggelser med opp­kast og diaré hos småbarn. Årlig ble 700–1100 barn med rotavirussykdom innlagt på sykehus for behandling. De fleste var under 2 år.

Hvilke vaksiner har barna dine tatt?

Sjekk hvilke sykdommer barna dine er vaksinert mot og når vaksinene er satt.

Vaksinasjonsveilederen fra Folkehelseinstituttet

Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell inneholder informasjon og retningslinjer om vaksiner, vaksinering, vaksinasjonsprogrammene i Norge og vaksinasjon av spesifikke grupper.

Innholdet er levert av Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet. Vaksine mot rotavirus. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 28. april 2023 [hentet onsdag 29. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/vaksinasjon/barnevaksinasjonsprogrammet/vaksine-mot-rotavirus/

Sist oppdatert fredag 28. april 2023