Ungdom og vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse

Folkehelseinstituttet anbefaler at ungdom i alderen 16–19 år vurderer å vaksinere seg mot meningokokksykdom (smittsom hjernehinnebetennelse).

Tre unge kvinner sitter i gresset og prater

Antall tilfeller av smittsom hjernehinnebetennelse i Norge er lav. Ungdom i alderen 16–19 år har noe høyere risiko for smitte sammenliknet med resten av befolkningen.

En kombinasjon av tett samvær med andre ungdommer over flere dager, festing, høyt alkoholinntak, deling av flasker og sigaretter, aktiv eller passiv røyking og lite søvn kan øke risikoen for smitte, og for at sykdommen får et alvorlig forløp. I Norge gjelder dette spesielt russefeiring, men kan også være aktuelt ved festivaler, idrettssamlinger, ungdomsleir og lignende.

Anbefalingen om å vurdere å vaksinere seg mot meningokokksykdom gjelder også yngre og eldre ungdommer som deltar i tilsvarende aktiviteter.

Ungdom er spesielt utsatt

Friske ungdommer har oftere meningokokker i halsen enn andre. Få av disse ungdommene blir syke, men de kan smitte andre. Sykdommen utvikler seg ofte raskt, og rundt 10 % av de som får sykdommen dør.

De siste fem årene har det årlig vært meldt mellom ett og fem tilfeller av meningokokksykdom i denne aldersgruppen. I 2021 ble det meldt om to tilfeller.

Vaksine til ungdom

Det fins to ulike typer vaksiner, som beskytter mot ulike grupper meningokokkbakterier:

Kombinasjonsvaksine mot meningokokk gruppe A, C, W og Y

Kombinasjonsvaksine mot meningokokk serogruppe A, C, W og Y (Menveo eller Nimenrix) beskytter mot alle disse fire gruppene av meningokokkbakterier.

Meningokokk-typen Y har stått for de fleste tilfellene av meningokokksykdom blant ungdom de siste årene. Det har også vært noen få tilfeller av serogruppe W og C.

Forekomsten av meningokokksykdom forårsaket av serogrupper inkludert i ACWY-konjugatvaksinen er høyere enn forekomsten av sykdom forårsaket av meningokokk B hos ungdom 16-19 år.

Kombinasjonsvaksinene mot gruppe A, C, W og Y vil gi bredest dekning i denne aldersgruppen. Derfor er det denne vaksinetypen som primært anbefales.

Vaksine mot meningokokk gruppe B

Vaksine mot meningokokk gruppe B (Bexsero eller Trumenba) er også tilgjengelig. For å være beskyttet mot alle gruppene av meningokokkbakterien som sirkulerer i Norge (C, W, Y og B) må man vaksinere seg med denne vaksinetypen i tillegg til kombinasjonsvaksinen.

Det har ikke vært tilfeller forårsaket av meningokokk serogruppe B hos 16–19 åringer de siste syv årene.

Anbefalinger og krav til vaksinasjon i utlandet

Forekomsten av de ulike gruppene meningokokker kan være annerledes i andre land. Enkelte land og utdanningsinstitusjoner kan kreve eller sterkt anbefale vaksinasjon mot meningokokksykdom; ACWY-konjugatvaksine, meningokokk B-vaksine eller både ACWY-konjugatvaksine og meningokokk B-vaksine.

Det er viktig å være oppmerksom på eventuelt krav og anbefaling om vaksinasjon for norske studenter og skoleelever som skal ha hele eller deler av studiene utenlands.

Vaksinér i god tid

Det anbefales at vaksinasjon utføres i god tid før russefeiring eller annen tilsvarende aktivitet begynner. Beskyttelsen varer i cirka 5 år, og vaksinasjon i begynnelsen av videregående skole vil gi beskyttelse i russetiden og ved reiser senere i ungdomstiden.

Vaksinasjon mot meningokokk A, C, W og Y består av én dose. Vaksinasjon mot meningokokk B består av to doser med minst 1 eller 6 måneders mellomrom avhengig av vaksinepreparat. Etter gjennomført vaksinasjon tar det omtrent to uker før vaksinen gir beskyttelse.

Hva koster en vaksine?

Noen kommuner og fylker tilbyr gratis vaksinasjon av ungdomsgrupper. For øvrig må vaksinen betales av den enkelte, på lik linje med andre vaksiner som ikke tilbys i barnevaksinasjonsprogrammet. Vaksinen kan settes hos fastlege, på vaksinasjonsklinikk, eller via skolehelsetjenesten i kommuner som tilbyr dette.

Menveo og Nimenrix koster cirka kr 400 per dose, Bexsero koster cirka 1000 kr per dose og Trumenba cirka kr 850 per dose inkludert moms og legemiddelavgift. I tillegg kan det komme et gebyr på å få satt vaksinen.

Andre forebyggende tiltak

​Risikoen for å utvikle hjernehinnebetennelse kan også reduseres ved å følge disse rådene:

  • Forebygg dråpesmitte, blant annet ved å ikke drikke av samme flaske/boks/glass som andre og ikke dele sigaretter.
  • Husk at såre slimhinner er mer mottakelige for infeksjoner. Ta vare på stemmen og halsen din. Unngå aktiv og passiv røyking.
  • Ta deg tid til å sove ut. Kroppen trenger hvile.
  • Unngå for mye alkohol. Når du er beruset vil dømmekraften din reduseres, og symptomer på meningokokksykdom kan forveksles med tegn på for mye alkohol.
  • Skaff lege dersom du tror vennene dine kan være syke. Ta ansvar for hverandre dersom noen er sløve (har nedsatt bevissthet) eller har feber.

Vaksinasjonsveilederen fra Folkehelseinstituttet

Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell inneholder informasjon og retningslinjer om vaksiner, vaksinering, vaksinasjonsprogrammene i Norge og vaksinasjon av spesifikke grupper.

Innholdet er levert av Folkehelseinstituttet

Sist oppdatert fredag 6. mai 2022