Ungdom og vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse

Folkehelseinstituttet anbefaler at ungdom i alderen 16–19 år vurderer å vaksinere seg mot meningokokksykdom (smittsom hjernehinnebetennelse).

Vaksineanbefaling til unge

Antall tilfeller av smittsom hjernehinnebetennelse i Norge er lav. Ungdom i alderen 16–19 år har høyere risiko for smitte sammenliknet med resten av befolkningen.

En kombinasjon av tett samvær med andre ungdommer, festing, høyt alkoholinntak eller bruk av andre rusmidler, deling av flasker, glass og sigaretter og lite søvn kan øke risikoen for smitte, og for at sykdommen får et alvorlig forløp. Både i Norge og i utlandet.

Vaksinering i forkant av russefeiring, russeturer, festivaler, idrettssamlinger, ungdomsleir og lignende kan være aktuelt.

Anbefalingen om å vurdere å vaksinere seg mot meningokokksykdom gjelder også yngre og eldre ungdommer som deltar i tilsvarende aktiviteter.

Forekomst blant ungdom

Friske ungdommer har oftere meningokokker i halsen enn andre. Svært få av disse ungdommene blir syke, men de kan smitte andre. Sykdommen utvikler seg ofte raskt, og rundt 10 prosent av de som får sykdommen dør.

De siste ti årene har det årlig vært meldt mellom ett til fem tilfeller av meningokokksykdom i denne aldersgruppen. 

Om sykdommen og vaksinen

Det fins to ulike typer vaksiner, som beskytter mot ulike grupper meningokokkbakterier:

  • Kombinasjonsvaksine mot meningokokk serogruppe A, C, W og Y (Menveo, Nimenrix eller MenQuadfi) beskytter mot alle disse fire gruppene av meningokokkbakterier.
  • Vaksine mot meningokokk serogruppe B (Bexsero eller Trumenba) er også tilgjengelig.

De siste årene har serogruppe Y stått for de fleste sykdomstilfellene blant ungdom. I tillegg har det vært noen få tilfeller av serogruppe W og C. Før 2023 har det ikke vært tilfeller forårsaket av serogruppe B hos ungdom 16-19 år i Norge siden 2014, selv om serogruppe B sirkulerer i andre aldersgrupper i befolkningen.

Frem til midten av oktober 2023, har det vært rapportert tre tilfeller av serogruppe B blant tenåringer, hvorav to tilfeller blant 16-19-åringer.

Med dagens smittesituasjon vil ACWY-vaksinen gi bredest dekning i aldersgruppen 16-19 år. Derfor er det denne vaksinen som først og fremst anbefales til ungdom.

For å være beskyttet mot alle gruppene av meningokokkbakterien som har gitt sykdom i Norge de siste årene (A, B, C, W og Y) må man vaksinere seg med begge vaksinetypene.

Smittesituasjonen kan endres, og endringene i forekomsten av de ulike serogruppene kan være vanskelig å forutsi. Folkehelseinstituttet følger nøye med på utviklingen og vaksinasjonsrådene vil kunne revurderes.

Anbefalinger og krav til vaksinasjon i utlandet

Forekomsten av de ulike gruppene meningokokker kan være annerledes i andre land. Ved reiser til land utenfor Norden som innebærer økt risiko for smitte med meningokokkbakterien, som russeturer og andre reiser som inkluderer festing og tett samvær med andre ungdommer over flere dager, bør behovet for meningokokk B-vaksinasjon vurderes nøye.

Enkelte land og utdanningsinstitusjoner i utlandet kan kreve eller sterkt anbefale vaksinasjon mot meningokokksykdom; ACWY-vaksine, meningokokk B-vaksine eller begge. Det er derfor viktig at studenter og skoleelever som skal studere i utlandet undersøker retningslinjene for aktuell utdanningsinstitusjon.

Bivirkninger av vaksinen

Eventuelle bivirkninger pleier å komme i løpet av 1-2 døgn etter vaksinasjon, og går over av seg selv i løpet av kort tid.

De vanligste bivirkningene etter meningokokkvaksiner er: 

  • Hevelse, rødhet og ømhet på stikkstedet
  • Generell sykdomsfølelse med for eksempel tretthet, kvalme, hodepine, feber, muskel- og leddsmerter
  • Utslett

Meningokokk B-vaksine kan gi mer kraftige reaksjoner på stikkstedet sammenliknet med andre vaksiner, men de er vanligvis kortvarige. 

Vaksinér i god tid

Det anbefales at vaksinasjon utføres i god tid før russefeiring eller annen tilsvarende aktivitet begynner. 

Vaksinasjon mot meningokokk A, C, W og Y består av én dose.

Vaksinasjon mot meningokokk B består av to doser med minst 1 eller 6 måneders mellomrom avhengig av vaksinepreparat.

Etter gjennomført vaksinasjon tar det omtrent to uker før vaksinene gir beskyttelse. Meningokokkvaksiner gir beskyttelse i cirka 5 år (cirka 10 år for Nimenrix). 

Hva koster vaksinen?

Noen kommuner og fylker har valgt å tilby gratis vaksinasjon av ungdomsgrupper. For øvrig må både vaksine og vaksinasjon betales av den enkelte selv, på lik linje med andre vaksiner som ikke tilbys i barnevaksinasjonsprogrammet.

ACWY-vaksinen koster i underkant av 400 kr. Du trenger én dose.

B-vaksinen koster i underkant av 1000 kr per dose. Du trenger to doser for å være fullvaksinert.

I tillegg koster det noe å få satt vaksinen(e), men hvor mye det koster avhenger av hvor du vaksineres.

Vaksinene er reseptpliktige, og kan settes hos fastlege, apotek, vaksinasjonsklinikk, eller via skolehelsetjenesten i kommuner som tilbyr dette.

Informasjonsark til ungdom om smittsom hjernehinnebetennelse.

Andre forebyggende tiltak

​Risikoen for å utvikle hjernehinnebetennelse kan også reduseres ved å følge disse rådene:

  • Forebygg dråpesmitte, blant annet ved å ikke drikke av samme flaske/boks/glass som andre og ikke dele sigaretter.
  • Husk at såre slimhinner er mer mottakelige for infeksjoner. Ta vare på stemmen og halsen din og unngå overdreven skriking. Unngå snus, aktiv og passiv røyking.
  • Ta deg tid til å sove ut. Kroppen trenger hvile.
  • Unngå for mye alkohol og bruk av andre rusmidler. Når du er beruset vil dømmekraften din reduseres, og symptomer på meningokokksykdom kan f.eks forveksles med tegn på for mye alkohol.
  • Ta kontakt med lege hvis du tror du eller vennene dine kan være syke. Ta ansvar for hverandre dersom noen er sløve (har nedsatt bevissthet) eller har feber.

Se hvilke vaksiner som er registrert på deg

Har du barn under 16 år, kan du også se deres vaksiner.

Vaksinasjonsveilederen fra Folkehelseinstituttet

Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell inneholder informasjon og retningslinjer om vaksiner, vaksinering, vaksinasjonsprogrammene i Norge og vaksinasjon av spesifikke grupper.

Innholdet er levert av Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet. Ungdom og vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 12. mars 2024 [hentet tirsdag 16. april 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/vaksinasjon/vaksine-mot-smittsom-hjernehinnebetennelse/

Sist oppdatert tirsdag 12. mars 2024