Vepse-, bie- eller humlestikk

Å bli stukket av veps, bie eller humle er vanligvis bare ubehagelig. Av og til kan livstruende allergiske reaksjoner oppstå. Ring 113 hvis du er stukket og har kjent allergi mot stikket, eller du får symptomer på allergisk sjokk.

Bie som sitter på en rosa blomst med gule støvbærere

Biestikk er oftest ubehagelig, men kan hos noen føre til livstruende reaksjoner dersom de er allergiske.

Ett stikk av bie, veps eller humle vil aldri føre til annet enn lokal reaksjon med mindre du er allergisk. Unntaket er et stort antall stikk av bie eller veps samtidig.

Ved mistanke om allergisk reaksjon (allergisk sjokk), ring 113.

Giften som sprøytes inn ved stikk fra bier, veps og humler består av en sammensetning av ulike stoffer. Noen av stoffene er felles for stikkene for alle disse insektene.

Stikk fra humle ("å brenne seg på humle") gir sjeldnere allergiske reaksjoner enn ved stikk fra veps eller bie. En allergisk reaksjon ved kontakt med humle kan ikke utelukkes hvis du er allergisk mot bier. 

Symptomer ved stikk fra veps, bie eller humle (ikke allergiske)

Lokale reaksjoner som vanligvis blir bedre i løpet av noen timer:

 • Svie
 • Smerte
 • Kløe
 • Rødhet
 • Hevelse

Hevelsen kan gi problemer hvis du er stukket i munnen, halsen eller andre steder på kroppen hvor hevelse er uheldig. Kontakt lege for vurdering.

I noen tilfeller kan stikk føre til mer enn lokale reaksjoner. Dette gjelder hvis du har fått et stort antall stikk samtidig.

Førstehjelp ved stikk fra veps, bie eller humle (ikke allergisk reaksjon)

Dette gjelder kun for stikk hvor det ikke er kommet symptomer på en allergisk reaksjon.

 • Fjern brodd, hvis denne sitter igjen i huden
 • Smerte kan lindres ved å legge på noe kjølig eller smøre på lindrende salve

Hvem bør kontakte lege?

Kontakt lege hvis du:

 • Utvikler en allergisk reaksjon
 • Tidligere har reagert allergisk på insektstikk
 • Er stukket i munn eller svelg/hals
 • Er stukket i øyet
 • Har fått mange stikk
 • Får redusert allmenntilstand
Veps på skje med syltetøy

Vepsestikk gir oftest ubehag og lokale reaksjoner på stikksted, men i sjeldne tilfeller kan det føre til en alvorlig allergisk reaksjon.

Humle på gul blomst

Humlestikk kan gi en brennende følelse.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Vepse-, bie- eller humlestikk. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 25. juni 2021 [hentet søndag 14. april 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/giftige-bitt-og-stikk/veps-bie-og-humlestikk/

Sist oppdatert fredag 25. juni 2021