Vepse-, bie- eller humlestikk

Å bli stukket av veps, bie eller humle er vanligvis bare ubehagelig. Av og til kan livstruende allergiske reaksjoner oppstå. Ring 113 hvis du er stukket og har kjent allergi mot stikket, eller du får symptomer på allergisk sjokk.

Bie som sitter på en rosa blomst med gule støvbærere

Bistikk er oftest ubehagelig, men kan føre til livstruende reaksjoner for de som er allergiske.

Ett stikk av bie, veps eller humle vil aldri føre til annet enn lokal reaksjon med mindre du er allergisk. Unntaket er et stort antall stikk av bie eller veps samtidig.

Ved mistanke om allergisk reaksjon (allergisk sjokk), ring 113.

Giften som sprøytes inn ved stikk fra bier, veps og humler består av en sammensetning av ulike stoffer. Noen av stoffene er felles for stikkene for alle disse insektene.

Stikk fra humle ("å brenne seg på humle") gir sjeldnere allergiske reaksjoner enn ved stikk fra veps eller bie. En allergisk reaksjon ved kontakt med humle kan ikke utelukkes hvis du er allergisk mot bier. 

Symptomer ved stikk fra veps, bie eller humle (ikke allergiske)

Lokale reaksjoner som vanligvis blir bedre i løpet av noen timer:

 • svie
 • smerte
 • kløe
 • rødhet
 • hevelse

Hevelsen kan gi problemer hvis du er stukket i munnen, halsen eller andre steder på kroppen hvor hevelse er uheldig. Kontakt lege for vurdering.

I noen tilfeller kan stikk føre til mer enn lokale reaksjoner. Dette gjelder hvis du har fått et stort antall stikk samtidig.

Førstehjelp ved stikk fra veps, bie eller humle (ikke allergisk reaksjon)

Dette gjelder kun for stikk hvor det ikke er kommet symptomer på en allergisk reaksjon.

 • fjern brodd, hvis denne sitter igjen i huden
 • smerte kan lindres ved å legge på noe kjølig eller lindrende salver

Hvem bør kontakte lege?

Kontakt lege hvis du:

 • utvikler en allergisk reaksjon
 • tidligere har reagert allergisk på insektstikk
 • er stukket i munn eller svelg/hals
 • er stukket i øyet
 • har fått mange stikk
 • får redusert allmenntilstand