Vepse-, bie- eller humlestikk

Stikk fra veps, bie eller humle gir sjelden alvorlig forgiftning. For noen kan derimot ett stikk gi livstruende allergisk reaksjon. Ring 113 ved kjent allergi eller alvorlige symptomer. Giftinformasjonen svarer ikke på spørsmål om allergi.

Bie som sitter på en rosa blomst med gule støvbærere

Biestikk kan være vondt, men ikke farlig dersom du er ikke er allergisk.

Stikk gir sjelden forgiftning, men kan føre til allergisk reaksjon hos noen

Ett stikk fra bie, veps eller humle kan gi lokale reaksjoner ved stikkstedet, men fører sjelden til andre typer symptomer. Allergisk reaksjon gir derimot symptomer som kan være livstruende hos de med allergi mot disse insektene.

Ved mistanke om allergisk reaksjon (allergisk sjokk), ring 113.

Gift fra veps, bie og humle

Giften som sprøytes inn ved stikk fra bier, veps og humler består av en sammensetning av ulike stoffer. Noen av stoffene er felles for insektene.

Mengden med gift ved hvert stikk er liten. Det må derfor mange stikk til for at det skal gi forgiftning. En lokal reaksjon på stikkstedet er likevel vanlig.

Symptomer og tegn ved lokale reaksjoner

  • svie, smerte
  • kløe
  • rødhet
  • hevelse

Lokale reaksjoner blir vanligvis bedre i løpet av noen timer, men kan for enkelte vare i flere dager.

Hevelse kan være problematisk dersom du blir stukket i munnen, halsen eller andre steder på kroppen hvor hevelse er uheldig. Kontakt lege for vurdering.

Behandling ved lokale reaksjoner

•    fjern brodden dersom denne sitter igjen i huden
•    smerte kan lindres ved å smøre på lindrende salve eller legge på noe kjølig

Kontakt lege dersom du

•    får tegn på allergisk reaksjon (ring 113)
•    tidligere har reagert allergisk på insektstikk
•    er stukket i munn eller svelg/hals
•    er stukket i øyet
•    har fått mange stikk (ti-talls)
•    får redusert allmenntilstand

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Vepse-, bie- eller humlestikk. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 13. mai 2024 [hentet søndag 16. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/giftige-bitt-og-stikk/veps-bie-og-humlestikk/

Sist oppdatert mandag 13. mai 2024