Salt kan gi akutt forgiftning

Barn smaker ofte på bordsalt (natriumklorid), men inntar sjelden så mye at det blir alvorlig forgiftning. I noen tilfeller kan det være aktuelt å oppsøke lege. Giftinformasjonen gir deg råd og veiledning etter uhell med salt.

Saltbøsse liggende på bordet, med sølt salt ved siden av

Giftinformasjonens erfaring er at barn sjelden får i seg farlig mengde salt ved et uhellsinntak

Salt som brukes til mat (bordsalt) kommer i forskjellige former som finkornet, grovkornet eller flak (Maldon). 

Barn kan synes det er spennende å smake på salt, men erfaringen til Giftinformasjonen er at barn sjelden får i seg så mye at de trenger behandling hos lege. 

Ved uhell med andre typer salt enn det som omtales som bordsalt, kontakt Giftinformasjonen for råd (22 59 13 00). 

Symptomer etter inntak av bordsalt

Symptomer etter akutt saltforgiftning kommer vanligvis innen 2-4 timer. Etter å ha inntatt salt kan du bli tørst og få magesymptomer (kvalme, oppkast og diaré). Andre og mer alvorlige symptomer kan forekomme ved større inntak. 

​Symptomer ved lett forgiftning:

 • Kvalme
 • Brekninger, oppkast
 • Magesmerter
 • Diaré
 • Tørste

Symptomer ved alvorlig forgiftning:

 • Blodtrykksendringer
 • Hodepine
 • Irritabilitet
 • Tretthet, sløvhet
 • Kramper
 • Bevisstløshet

Når kan du se an hjemme?

En teskje (5 ml) finkornet bordsalt utgjør ca. 6 gram.

Dersom det er spist mindre enn 0,5 gram bordsalt per kg kroppsvekt kan du se an situasjonen hjemme. Dette gjelder både barn og voksne.

Eksempelvis kan et barn på 12 kg som spiser mindre enn 1 ts med finkornet salt, se an situasjonen hjemme. 

Vurder likevel å kontakte Giftinformasjonen eller lege ved:

 • brekninger
 • diaré
 • sløvhet
 • stor usikkerhet rundt mengden 

Når bør du kontakte lege?

Er det spist mer enn 0,5 gram bordsalt per kg kroppsvekt bør du følges opp hos lege.

 • Ring Giftinformasjonen ved hjelp til vurdering dersom du er i tvil
 • Ring 113
 • Gi vann, 10 ml per kg kroppsvekt. Dette kan gjentas hver 1/2 time eller time under transport til sykehus

Ved søl av salt i øyet

Salt kan være irriterende å få i øyet.

 • Skyll med lunkent vann i noen minutter
 • Fjern eventuelle kontaktlinser før du skyller
 • Kontakt lege ved vedvarende symptomer

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

For helsepersonell

Anbefalinger for behandling av akutte forgiftninger, utarbeidet av Giftinformasjonen.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Salt kan gi akutt forgiftning. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 29. april 2022 [hentet onsdag 24. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/mat-og-drikke/salt-kan-gi-forgiftning/

Sist oppdatert fredag 29. april 2022