Salt kan gi forgiftning

Vanlig bordsalt inneholder natriumklorid. De første symptomene på forgiftning er som oftest​ brekninger, oppkast, magesmerter, diaré og tørste.

Salt kan gi forgiftning

​Symptomer ved forgiftning med bordsalt

​De første symptomene er oftest​

 • Brekninger
 • Oppkast
 • Magesmerter
 • Diaré
 • Tørste

De første symptomene kommer oftest innen 2–4 timer.

Ved alvorlige forgiftninger kan det oppstå​

 • Blodtrykksforandringer
 • Irritabilitet
 • Sløvhet
 • Kramper
 • Bevisstløshet

Førstehjelp ved forgiftning med bordsalt

 • Gi litt vann å drikke, men ikke mer enn 1 dl.
 • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd om videre oppfølging.
 • Ved symptomer på forgiftning, kontakt legevakt eller sykehus.
 • Ved mistanke om svelging av litt større mengder, kontakt 113.
 • Har du fått bordsalt i øynene, skyll godt med vann. Kontakt lege ved vedvarende symptomer.