Mat og drikke

En matforgiftning vil i de aller fleste tilfeller være forårsaket av bakterier eller virus (mikroorganismer). I noen tilfeller kan mat inneholde giftstoffer. Ved symptomer på matforgiftning forårsaket av bakterier eller virus, kontakt lege/legevakt ved behov.

Bilde av mat og drikke

​Av og til kan det oppstå en reell forgiftning etter et måltid, for eksempel på grunn av algegifter i blåskjell. Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom du trenger råd om videre oppfølging ved mistanke om forgiftning, eller ring lege. Ved alvorlige symptomer, ring 113.

Ved symptomer etter et måltid hvor man mistenker at årsaken er bakterier eller virus, kontakt lege. Ved generelle spørsmål om matforgiftning forårsaket av mikroorganismer, kontakt Mattilsynet.

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

For helsepersonell

Anbefalinger for behandling av akutte forgiftninger, utarbeidet av Giftinformasjonen.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Mat og drikke. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 3. mars 2020 [hentet søndag 14. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/mat-og-drikke/