ወደ ኖርዌይ መግቢያ - የኳራንታይን እና የምርመራ ደንቦች

ከ29 January 2021 ጀምሮ ወደ ኖርዌይ መግባት  የሚፈቀድላቸው የኖርዌይ ዜግነት ያላቸው እና በኖርዌይ ነዋሪ የሆኑ የውጭ ዜጎች ብቻ ናቸው። እንዳይጠየቁ ነጻነት ያልተሰጣቸው የውጭ ዜጎች ሁሉ ያለተጨማሪ ምርመራ እንዳይገቡ ይከለከላሉ።

ወደኖርዌይ ጉዞ ለማድረግ ከተፈቀደላቸው ግለሰቦች ጋር በተያያዘ አስገዳጅ ምርመራ፣ የጉዞ ምዝገባ፣ ኳራንታይን እና የኳራንታይን ሆቴሎች ሁኔታዎች የሚመለከቱ ደንቦች አሁንም በስራ ላይ ናቸው።  የኮቪደ-19 ህጎችን ጥሶ መገኘት ቀላል ለማይባል የገንዘብ መቀጮ ይዳርጋሉ።   

በአሁኑ ሰዓት በርካታ ሰዎች ወደኖርዌይ ለመጓዝ አልቻሉም።  ይህ ደግሞ የሁሉንም አገራት ዜጎች፥ የአውሮፓ ህብረት/የአውሮፓ ኤኮኖሚ አከባቢ እና የኖርዲክ ዜጎችን ጨምሮ የሚመለከት ነው።  በዚህ ውስጥ የተካተቱ፡

 • ጎብኚዎች
 • እንዳይከለከሉ ነጻ ያልተደረጉ የቤተሰብ አባላት፡ ቅርብ የቤተሰብ አባላት
 • አጋሮች እና እጮኛዎች
 • የአውሮፓ ህብረት/የአውሮፓ ኢኮኖሚ አከባቢ ዜጎች (የኖርዲክ አከባቢ ዜጎችን ጨምሮ) የሆኑ ከዚህ በታች የተመለከቱት የነጻነት መግለጫዎች ማናቸውም ስር የማይካተቱ በኖርዌይ ስራ ላይ ያሉ ወይም ተማሪዎች።
 • የንግድ ስራ ተጓዦች
 • ሸንጌን ቪዛ ያገኙ የውጭ ዜጎች የሆኑ ግለሰቦች ግን ከዚህ በታች የተመለከቱት የነጻነት መግለጫዎች ማናቸውም ስር የማይካተቱ
 • በኖርዌይ የዕረፍት ጊዜ ንብረት ያላቸው ግን የአገሪቱ ቋሚ ነዋሪዎች ያልሆኑ ሰዎች።

ልዩ ሁኔታዎች የሚከተሉትን ጨምሮ ለተወሰኑ ቡድኖች ተፈጻሚ ይሆናሉ፡

 • የመኖሪያ ንብረታቸው የራሳቸው የግልም ይሁን የኪራይ የኖርዌይ ነዋሪ የሆኑ የውጭ አገር ዜጎች፡፡
 • ወደኖርዌይ ለመግባት ልዩ ምክንያት ያላቸው፥ ለምሣሌ በኖርዌይ ለሚገኙ ግለሰብ በተለየ ሁኔታ ሊንከባከቡት የሚገባ፥ ወይም ክብካቤ ሊያገኙበት የሚገባ ቀጥተኛ ተግባር ሲኖር፣ ወይም ሌላ ከባድ የሆነ የደህንነት ጉዳይ ሲኖር፥ ለምሣሌ ህይወታቸው በማለፍ ላይ ያሉ ወይም ከባድ ደዌ ያለባቸውን የቤተሰብ አባል ለመጎብኘት።
 • ዕድሜያቸው ገና የሆኑ ልጆችን አጅበው ለጉብኝት ዓላማ ይዘው የሚመጡ ውጭ ዜጎች።
 • የቅርብ የቤተሰብ አባለት፡ የትዳር አጋር/የተመዘገቡ ጥንድ/ደባል፣ እድሜያቸው ያልደረሱ ልጆች ወይም የእንጀራ ልጆች፣ ወይም እድሜያቸው ገና የሆኑ ልጆች ወይ እንጀራ ልጆች ወላጆች ወይም እንጀራ ወላጆች
 • ጋዜጠኖች እና ሌሎች የውጭ ሚዲያ ተቋም ተወካይ ሰዎች
 • በኖርዌይ አቋርጦ የሚያልፍ በረራ ተሳፍረው አውሮፕላን ጣቢያ ላይ የሚዛወሩ (የዓለም አቀፍ ትራንዚት ተጓዥ ወይም በሸንገን አከባው ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ተጓዦች)
 • ባህረኞች እና የበረራ ሠራተኞች
 • ምርት እና ተጓዦችን በማንቀሳቀስ ሥራ ላይ የተዘማሩ የውጭ ዜጎች
 • አሳሳቢ ማህበራዊ ተግባር ያላቸው ከአሠሪዎቻቸው ሰነድ የሚያቀርቡ የውጭ ዜጎች
 • በኖርዌይ የጤናና እንክብካቤ አገልግሎቶች ውስጥ የሚሰሩ የስዊድንና ፊንላድ የጤና ሙያተኞች
 • ወደ ኖርዌይ ከመግባታቸው በአሰሪያቸው የግድ ፍቃድ የተገኘላቸው በጥብቅ አስፈላጊ የሆነ የንግድ ስራ ወሳኝ ሰራተኞች
 • በየዕለቱ ትምህርታቸውን ለመከታተል ድንበር አቋርጠው ወደ ኖርዌይ የሚገቡ ህጻናት

ወደኖርዌይ ለመጓዝ አሁንም ፍቃድ የተሰጣቸው ሁሉ የሚከተሉትን ደንቦች ማክበር አለባቸው፡

 • ጉዞ ከማድረጋችሁ አስቀድሞ የጉዞ ምዝገባ ማድረግ ቅጽ መሙላት አለባችሁ።
 • ከኮሮናቫይረስ ነጻ መሆናችሁን የሚያስረዳ ከመድረሻችሁ ከ24 ሰዓታት አስቀድሞ የተሰጠ ማስረጃ ምስክር ወረቀት ልትይዙ ይገባል።
 • ወደኖዌይ ስትገቡ መመርመር አለባችሁ።
 • በኖርዌይ ውስጥም ለ10 ቀናት ኳራንታይን መግባት አለባችሁ።

የመግቢያ ምዝገባ

ወደኖርዌይ የሚገቡ ሁሉ የመግቢያ ቅጽ መሙላት አለባቸው። ዲጂታል የሆነ አመዘጋገብ በመጠቀም፥ በመግቢያ ላይ ለፖሊስ የሚቀርብ ደረሰኝ የሚሰጣችሁ ይሆናል። 

ወደኖዌይ ከመድረሳችሁ በፊት መመዝገብ አለባችሁ፥ ግን ወደኖርዌይ ከመግባታችሁ ከ72 ሰዓታት በፊት ግን መሆን የለበትም። 

 በዲጂታል መንገድ ምዝገባ ወደሚደረግበት ለመግባት (entrynorway.no)

ምርመራ

የCOVID-19 ነጻ የምርመራ ውጤት የምስክር ወረቀት

ከመግቢያ ክልከላው ነጻነት ያገኙ የውጭ ዙጋ ከሆኑ፥ ወደኖርዌይ ሲገቡ በተለምዶ ከኮሮናቫይረስ ነጻ መሆንዎን የሚያሳይ ምስክር ወረቀት ማቅረብ ይጠበቅብዎታል።

 • ይህ ምርመራ ደግሞ ወደኖርዌይ ከመድረስዎ አስቀድሞ ባሉት 24 ሰዓታት ጊዜ ውስጥ የተወሰደ መሆን አለበት።
 • PCR እና ፈጣን አንቲጂን ምርመራ ተቀባይነት ያላቸው የምርመራ ዘዴዎች ናቸው
 • የምስክር ወረቀቱ በኖርዌዣን፣ በስዊሲሽ፣ በዳኒሽ፣ በእንግሊዝኛ፣ በፈረንሳይኛ ወይም በጀርመንኛ መፃፍ አለበት።

አመጣጥዎ በአውሮፕላን ከሆነ፥ ምርመራውን ያደረጉት የመጀመሪያው ዙር በረራ ከማድረግዎ አስቀድሞ ባሉት 24 ሰዓታት ጊዜ ውስጥ መሆን አለበት

 1. የግድ ኳራንታይን መቆየት ግዴታ ከሌለባቸው አገሮች/አከባቢዎች የሚጓዙ
 2. ዕድሜያቸው ከ12 ዓመት በታች የሆኑ ልጆች
 3. የኖርዌይ ዜጎች
 4. ተቀባይነት ባለው የምርመራ መንገድ የታወቀ ባለፉት ስድስት ወራት ኮቪድ-19 ይዟቸው እንደ ነበር የሚያሳይ ዶክሜንት (PCR) ማቅረብ የሚችሉ
 5. በኖርዌይ ውስጥ የመኖሪያ ፈቃድ ወይም የመኖሪያ መብት ያላቸው የውጭ ዜጎች
 6. ወሳኝ የሆኑ ማህበራዊ ተግባራትን በአግባቡ ለማስፈፀም ወይም ካልገቡ ለሕይወት ወይም ለጤንነት አደጋ የሚጋለጥበት የሕዝቡን መሠረታዊ ፍላጎቶች ለመከታተል በጣም አስፈላጊ የሆኑ የውጭ ዜጎች
 7. በጉዞ ላይ ያሉ የውጭ ዜጎች
 8. ከኖርዌይ ውጭ ከሰባት ቀናት በላይ ካሳለፉ የጤና እንክብካቤ ባለሙያዎች በስተቀር በመደበኛነት ወደ ስዊድን ወይም ፊንላንድ የሚጓዙ የውጭ ዜጎች
 9. ጥገኝነት ፈላጊዎች እና እንደገና የተቋቋሙ ስደተኞች
 10. ከቤተሰብ ፍልሰት ጋር በተደነገገው መመሪያ መሠረት በኖርዌይ ውስጥ የመኖሪያ ፈቃድ ያላቸው የውጭ ዜጎች
 11. በዲፕሎማሲያዊ፣ በውጭ አገልግሎት ወይም በኤምባሲ ግዴታዎች ላይ ያሉ ሰዎች
 12. ምርት ወይም ተሳፋሪዎችን የማጓጓዝ ስራ ላይ የተሰማሩ፣ ወይም እንደእነዚህ ዓይነት ግዳጆችን ፈጽመው/ለመፈጸም የሚጓዙ የውጭ ዜጎች
 13. ከግዳጅ መልስ/ለግዳጅ እየተጓዙ ያሉ አብራሪዎች እና ባህረኞች

 ወደኖርዌይ የሚገቡ ሰዎችን ምርመራ የሚመለከቱ ቅድመሁኔታዎች

ባለፉት 10 ቀናት ጊዜ ውስጥ ለይቶ ማቆያ ውስጥ መሆን ግዴታ የሆኑባቸውን አከባቢዎች ባለፉት 10 ቀናት ጊዜ ውስጥ ጎብኝተው ያውቁ እንደሆነ፥ ወደኖርዌይ በሚደርሱበት ጊዜ ላይ የኮቪድ-19 ምርመራ መውሰድ ይጠበቅብዎታል።

ምረመራውን በአውሮፕላን ጣቢያው ወይም በድንበር ማቋረጫ ላይ መውሰድ ይጠበቅብዎታል PCR እና ፈጣን አንቲጅን ምርመራ ተቀባይነት ያላቸው የምርመራ ዘዴዎች ናቸው።

ሲደርሱ ያለአሳማኝ ምክንያት ምርመራ ለማድረግ ፍቃደኛ ሳይሆኑ ቢቀሩ፥ እና ኖርዌይን ለመልቀቅ ፈቃደኛ ካልሆኑ፣ ቅጣት የሚቀጡ ይሆናል።

የሚከሉት ግለሰቦች በድንበር ላይ ምርመራ ከማድረግ ቅድመሁኔታው ነጻ ናቸው፡

 1. ዕድሜያቸው ከ12 ዓመት በታች የሆኑ ሰዎች።
 2. በምዕራፍ 6ሀ መሠረት በሥራ ሰዓታት እና ከሥራ ሰዓታት ውጭ ኳራንታይን ከመግባት ቅድመሁኔታ ነጻ የሆኑ ሰዎች (ከእራስዎ ቤተሰብ አባላት ውጭ ከማንኛውም ሰው ጋር ግንኙነት ሳያደርጉ በውጭ አገር አጭር ቆይታ ካደረጉ፣ ለምሳሌ በበዓላት ጊዜ ቤት ላይ አስፈላጊ የጥገና ስራ ለማድረግ)።
 3. ከስዊድን እና ከፊንላንድ የሚጓጓዙ ከመግቢያ ክልከላው ነጻ ሲሆኑ የራሳቸውን ግዛት ምርመራ ደንብ ይከተላሉሰ።
 4. ረዥም ርቀትን የሚጓዙ ጋሪዎች የሚያሽከረክሩ ሰዎች እንዲሁም የጭነት ባቡሮች ላይ የሚሰሩ የባቡር ሰራተኞች አንዳንድ ቡድኖች።
 5. አሳሳቢ የሆነ ማህበራዊ ተግባርን ለማከናወን የግድ የሚያስፈልጉ የሚባሉ ግለሰቦች ወይም የህብረተሰቡን መሠረታዊ ፍላጎት ለማሟላት የሚንቀሳቀሱ፥ ምርመራ ለማድረግ የማይመች ሁኔታዎች ውስጥ ከሆኑ።
 6. ዲፕሎማቶች

የምርመራ ውጤትዎ እንደተገኘብዎት ካሳወቀ እናነጋግርዎታለን። የምርመራ ውጤትዎ ያልተገኘብዎት መሆኑን ካሳየ፥ አናነጋግርዎትም። እርስዎ ሄልሴኖርግ ከሆኑ፣ የምርመራ ውጤትዎን ለማወቅ መግባት ይችላሉ።  አንዳንድ ላብራቶሪዎች የራሳቸው ውጤት ማሳወቂያ መንገዶች አሏቸው። ይህንንም እንዲያውቁ የሚደረጉ ይሆናል።

ከዩናይትድ ኪንግደም፣ ከደቡብ አፍሪካ፣ ከአየርላንድ፣ ከኔዘርላንድ፣ ከአውስትሪያ፣ ከፖርቹጋል እና ብራዚል የሚመጡ ተጓዦች።

ሁሉም ከዩናይትድ ኪንግደም፣ ከደቡብ አፍሪካ  ከአየርላንድ፣ ከኔዘርላንድስ፣ ከአውስትሪያ፣ ከፖርቹጋል እና ከብራዚል  የሚመጡ ተጓዦች ወይም ማናቸውም ከመድረሳቸው ከ10 ቀናት በፊት ወደእነዚህ አገራት ከ10 ተጉዘው የነበሩ ሁሉ፣ መግቢያ ላይ የሚስዱት ምርመራ ፒሲአር ቴስት (ኮቪድ-19 ምርመራ) መሆን አለበት።

በእነዚህ አገራት ውስጥ ከሌሎች ይበልጥ ልውጠት ያሳዩ የቫይረሱ ዝርያዎች ይገኛሉ። ወደመመርመሪያ ጣቢዎቹ ሲመጡ ከእነዚህ አንዳቸው አገራት መምጣትዎን መንገር አለብዎት።  ይህ ቅድመሁኔታ ዕድሜያቸው 12 ዓመት በታች ለሆኑት ሁሉ ይመለከታል። ወደኳራንታይን ከመግባት ግዴታ ነጻ መሆን ወይም ምርመራ በማድረግ የጉዞ ኳራንታይን ለመቀነስ የሚቻልበት ሁኔታ ከእነዚህ አገራት ለሚመጡ ተጓዦች አይተገበርም።

ካራንታይን/ወሸባ 

ከውጭ አገር ወደኖርዌይ የሚመጣ ሁሉ ለ100 ቀናት ኳራንታይን መግባት የሚጠበቅበት ቢሆንም፥ ከአንዳንድ ኢንፌክሽን መጠን በሚያሳምን ሁኔታ ዝቅተኛ ከሆኑ የኖርዲክ አከባቢ/አውሮፓ (በቢጫ ምልክት የተደረገባቸው አገራት) የሚመጡ ተጓዦችን አይመለከትም

በአውሮፓ ውስጥ የቀይ እና ቢጫ ሀገሮች/ክልሎች ካርታ (እንግሊዝኛ ብቻ)

ወደ ኖርዌይ ሲደርሱ በቀጥታ ወደ የኳራንታይን መሄድ አለብዎት፣ እና ዕድሜያቸው ከ12 ዓመት በላይ የሆነ ሁሉ ወደ ኳራንታይን ቦታቸው እስኪደርሱ ድረስ የፊት መሸፈኛ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል።

በትውልድ አገራቸው ውስጥ አብረው የሚኖሩና አንድ ላይ ወደ ኖርዌይ የሚጓዙ የቅርብ የቤተሰብ አባላት በተመሳሳይ አገልግሎት መስጫ የመግቢያ ኳራንታይናቸውን ማጠናቀቅ ይችላሉ፡፡

በኳራንታይን ውስጥ እያሉ የ COVID-19 ምልክቶችን ካሳዩ ራስዎን በማግለል ምርመራን ለማዘጋጀት እንዲቻል የአካባቢውን የጤና አገልግሎት ማነጋገር አለብዎት። ስልክ ቁጥር +47 116117።

የጉዞ ኳራንታይን መደረግ ያለበት የት ነው?

የጉዞ ኳራንታይን ማድረግ የሚጠበቅብዎት ሁኔታዎች፡

 • የግል ቢሆን የተከራየም ቢሆን በኖርዌይ ውስጥ በሚገኝ ቋሚ መኖሪያ። ይህ ግን ተንቀሳቃሽ የሆኑ ማረፊያዎችን ለምሣ ሞተርሆምስ፣ ጀልባ ወዘተ አይመለከትም። ባቤትነትዎን ወይም ይዞታዎን በሰነድ መያዝ መቻል ያለብዎት ሲሆን፣ የኪራይ ውል ስምምነቱ ቢያንስ ለስድስት ወራት የጸና መሆን አለበት። የተለያዩ የመኝታ ክፍሎች እና የመታጠቢያ ክፍሎች ከሌለዎት፣ ሌሎች የቤተሰብዎ አባላትም ኳራንታይን እንዲያደርጉ ይጠየቃሉ።
 • በኳራንታይን ሆቱል።
 • ሌላ አካል የሚያዘጋጀው ምቹ ማረፊያ ስፍራ። ከዚህ ዝርዝር በታች ያለውን የምቹ ማረፊያ ማብራሪያ ይመልከቱ።
 • የትዳር ግንኙነት ካላችሁ ወይም አንድ ወይም ከዚያ በላይ ልጆችን ከወለዱባቸው ግለሰብ ቤት። ባለትዳር ስለመሆናችሁ ወይም በጣምራ ልጆች ያሏችሁ ስለመሆኑ ማስረጃ ማቅረብ አለባችሁሰ። የእርስዎ የጋራ የሆኑ እድሜያቸው ያልደረሱ ልጆችም በዚያው ኳራንታይን ጊዜ ማጠናቀቅ ይኖርባቸዋል።
 • አሠሪዎ ባዘጋጀልዎት የተመቸ ማረፊያ ስፍራ። አሰሪው ወደ ኖርዌይ ለሚገቡ ሰራተኞቹ ከኖርዌይ የሠራተኛ ቁጥጥር ባለሥልጣን አገልግሎት መስጫ ፍቃድ ማግኘት አለበት፡፡

አስገዳጅ የመግቢያ ምዝገባ ቅጽን በተመለከተ አገልግሎቱ የኳራንታይን መስፈርቶችን የሚያሟላ መሆኑን የሚያሳይ ማረጋገጫ ማሳየት አለብዎ፡፡

የኳራንታይን ጊዜን ማሳጠር

ከደረሱበት ቀን ጀምሮ ከሰባት ባላነሱ ቀናት ውስጥ የተወሰደ የኮሮና ቫይረስ ምርመራ (የPCR ምርመራ) ኔጋቲቭ ውጤት ማስመዝገብ የሚችሉ ከሆነ የጉዞ ኳራንታይን ጊዜዎን ርዝመት ሊያሳጥሩ ይችላሉ፡፡ ይህ ምርመራ ወደ ኖርዌይ ለሚገቡ እና በኳራንታይን ሆቴል ውስጥ ለማይቆዩ ሰዎች በሙሉ የግድ አስፈላጊ ነው።

የኳራንታይን ግዴታው የኮሮና ቫይረስ ምርመራ ኔጋቲቭ ውጤት እስከሚያገኙ ድረስ ተፈጻሚ ይሆናል፡፡

ለሰራተኞች የመግቢያ የኳራንታይን

በአጠቃላይ የውጭ አገር ሰራተኞች የኳራንታይን ጊዜያቸውን በኳራንታይን ሆቴል ውስጥ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። የኳራንታይን ግዴታ ካለበት አገር ወደ ኖርዌይ የሚመጣ እያንዳንዱ ሰው፡ 

 • ስራ መጀመር ከመቻሉ በፊት ለ10 ቀናት ኳራንታይን ማድረግ አለበት፡፡
 • ከላይ በተገለጸው ክፍል መሰረት የኮሮና ቫይረስ ምርመራ ኔጋቲቭ ውጤት ካገኘ በኋላ የጉዞ ኳራንታይን ጊዜውን ሊያሳጥር ይችላል፡፡

ተጓዦችን እና ድንበሩን በተደጋጋሚ የሚያቋርጡ ሰዎች

 • በ15 ቀናት ቆይታ ጊዜ ውስጥ ከአንድ ጊዜ በላይ በስዊዘርላንድ ወይም ፊንላንድ ከሚገኝ ኳራንታይን በግዴታነት ከተቀመጠበት ክልል ወደኖርዌይ አቋርጠው የሚገቡ ግለሰቦች ወደኖርዌይ በሚደርሱበት ቀን እና ምናልባት በኖርዌይ ምረመራ ካደረጉበት የመጨረሻቀን በፊት ሰባት ቀናት እና ከዚያ በላይ ጊዜ ሆኗቸው ከሆነ ከዚያም በኋላ በየሰባት ቀናቱ የኮሮናቫይረስ ምርመራ አድርገው እንደሆነ፣ ኳራንታይን ከመግባት ግዴታ ነጻ የሚደረጉ ይሆናል ወደ ኖርዌይ ከመግባትዎ በፊት ባሉት 10 ቀናት ውስጥ የተጓዙት ከስዊድን ወይም ፊንላንድ ውጭ ከሌላ አገር ከሆነ፣ ወይም ለሰስዊዲሽ ወይም ፊኒሽ የጤናና እንክብካቤ አገልግሎቶች የሚሰሩ ከሆነ ልዩ ሁኔታ ሊፈቀድልዎ አይችልም፡፡
 • በሆስፒታል ውስጥ ወይም ደግሞ በማዘጋጃ ቤት የጤና አገልግሎት ውስጥ የግድ አስፈላጊ የሆኑ ስራዎችን የሚሰሩ እና ሙሉ ክትባት የተከተቡ የጤና ባለሙያዎች ወደ ኖርዌይ ሲገቡ ምርመራ አድርገው ኔጋቲቭ ከሆኑ፣ በስራ ሰዓት ከኳራንታይን ነጻ ናቸው።
 • በወላጆች እና በልጆች መካከል የሚኖር ጉብኝትን ለማከናወን ወይም የልጆችን መኖሪያ የሚጋሩ በመሆናቸው ድንበር አቋርጠው የሚያልፉ ግለሰቦች በአንዳንድ አጋጣሚዎች በሥራ ሰዓታት እና በትምህርት ሰዓታት ወቅት የመግቢያ ኳራንታይን ግዴታ እንዳይጣልባቸው ነጻ ሊደረጉ የሚችሉት ወደኖርዌ ከመድረሳቸው በፊት በሦስተኛው ቀን ያልቀደ የምርመራ ውጤታቸው ያልተገኘባቸው መሆኑን ካሳየ ነው በኖርዌይ ሥራ የሌላቸው ሰዎች ልጃቸውን ለመጎብኘት ዓላማ ወደኖርዌይ በሚመጡበት ጊዜ በሥራ ሰዓታት ከሚፈጸም የኳራንታይን ግዴታ ነጻ እንዲሆኑ የሚሰጥ ፍቃድ ላያገኙ ይችላሉ።
 • ተጨማሪ ያንብቡ (እንግሊዝኛ ብቻ)

የሚከተሉትን ምድቦች ውስጥ ያሉ ሰዎች በመደበኛ የሥራ ሰዓታትም ሆነ ከሥራ ሰዓታት ውጭ ባው ጊዜ ከኳራንታይን ቅድመሁኔታዎች ፍጹም ነጻ ናቸው።

 • የኢንፌክሽን መጠናቸው በአሳማኝ ሁኔታ ዝቅተኛ ከሆኑ በኖርዲክ አገራት/አውሮፓ ውስጥ ካሉ አንዳንድ አከባቢዎች የሚጓዙ ግለሰቦች

በአሳማኝ ሁኔታ አነስተኛ የሆነ የኢንፌከሽን ምጣኔ ያላቸው አገራት እና አከባቢዎች ፡ በካርታው ላይ በቢጫ የተመለከቱ (እንግሊዝኛ ብቻ).

 • በጠና የታመመ የቅርብ ዘመድ ለመጠየቅ፣ ወይም የቅርብ ዘመድ ሬሳ ማቃጠል ወይም የቀብር ሥነ ሥርዓት ለመከታተል የሚገቡ ሰዎች ከመግቢያ ኳራንታይን ግዳጅ ነጻነት ሊሰጣቸው ይችላል። ከኳራንታይን ነፃ መሆን ተፈጻሚ የሚሆነው የታመመውን ሰው ሲጎበኙ ወይም አስከሬኑ/የቀብር ሥነ ሥርዓቱ በሚከታተሉበት ጊዜ ብቻ ይሆናል። ሌሎ የኳራንታይን ግዴታዎች ተፈጻሚነት ይኖራቸዋል። ይህ ከግዴታ ነጻ መደረግ ተፈጻሚነት የሚኖረው በድንበር ላይ ሲሆን እርስዎ ጉብኝቱን ወይም ሬሳ ማቃጠል/ቀብር ስነሥርዓቱን በሚያደርጉበት ቀን ላይ ብቻ ነው። በዚህ አጋጣሚ ለምርመራው የሚገባውን ወጪ በራስዎ ይሸፍናሉ።

ከኳራንታይን ግዴታው ነጻ ሆነው ሣለ የኮቪድ-19 ምልክት የታየብዎት እንደሆነ ወይም እርስዎ የኮቪድ-19 ኢንፌክሽን ያለብዎት ስለመሆኑ ዶክተርዎ የተጠራጠረ እንደሆነ፥ አሁንም ወደኳራንታይን መግባት ግዴታዎ ነው።

የመግቢያ የኳራንቲን ምን ምን ያካትታል

 • በዝርዝሩ ውስጥ እንደተመለከተው ከኳራንታይን ሆቴል ግዴታ ነጻ እንዲሆኑ ተፈቅዶልዎት እንደሆነ የመግቢያ ኳራንታይንዎን በኳራንታይን ሆቴል ወይም በሌላ በሚመችዎ ስፍራ ማጠናቀቅ አለብዎት ዝርዝሩን ከታች።
 • ከእርስዎ ጋር ከማይኖሩ ሰዎች ጋር የሚኖርዎትነን ግንኙነት ማቀብ የሚችሉ ከሆነ ብቻ ነው ከሚቆዩበት ስፍራ መውጣት የሚችሉት።
 • ሌሎች ሰዎች በሚገኙባቸው ማናቸውም የሥራ ቦታዎች፣ ትምህርት ቤቶች ወይም መዋለሕፃናት መገኘት የለብዎትም።
 • ወደ ኖርዌይ ከመግባትዎ/ከመነሳትዎ ጋር በተያያዘ ከአውሮፕላን ማረፊያ፣ ወደብ ወይም ከሌላ ወይም ወደ ሌላ ተመሳሳይ ስፍራ ለመጓዝ ካልሆነ በቀር በሕዝብ ማመላለሻ መጓዝ የለብዎትም። በዚህ ሁኔታ ዕድሜዎ ከ12 ዓመት በላይ ከሆነ የፊት መሸፈኛ ማጥለቅ አለብዎ።

የኳራንታይን ሆቴሎች

ወደኖርዌይ ሲገቡ፥ የኳራንታይን ጊዜዎን ማጠናቀቅ የሚችሉበት ሌላ ምቹ የሆነ ማረፊያ የሚያገኙ መሆኑን ለማስረዳት እስካልቻሉ ድረስ በኳራንታይን ሆቴል ውስጥ የግድ መቆየት ይጠበቅብዎታል የድንበር ማቋረጫዎችን እና ሌሎች በኖርዌይ የመዳረሻ ቦታዎች ላይ ስለ የኳራንታይን ሆቴሎች ከፖሊስ መረጃ ማግኘት ይችላሉ።

ተንከባካቢ አጅቧቸው የማይገኙ ከኳራንቲን ነፃ ያልሆኑ እድሜያቸው ያልደረሱ ልጆችን በኳራንቲን ሆቴል ውስጥ የሚንከባካቸው እንዲኖር ለማድረግ ሲባል ሁኔታዎች መመቻቸት አለባቸው።

የሚከተሉት ሰዎች በኳራንታይን ሆቴል ውስጥ መቆየት አያስፈልጋቸውም

 1. በኖርዌይ ነዋሪ የሆኑ (በብሔራዊ የሕዝብ ምዝገባ መዝገብ የተመዘገቡ) ወይም በኖርዌይ ውስጥ ቋሚ መኖሪያ መኖራቸውን ማረጋገጥ የሚችሉ (ለምሳሌ በኖርዌይ የግብር አስተዳደር ወይም በተከራይ እና አከራይ ውል የተመዘገበ ቢያንስ ስድስት ወራት ለሚሆን የውል የቆይታ ጊዜ ያለው መኖሪያ)።
 2. በኳራንታይናቸው ወቅት የሚቆዩበት ተስማሚ ቦታ እንዳላቸው ማረጋገጥ የሚችሉ። ‘ተስማሚ ቦታ’ ማለት ከአንድ ክፍል ጋር ማረፊያ፣ የግል መታጠቢያ ቤት፣ የራሱ የሆነ ወጥ ቤት ወይም የምግብ አገልግሎት የሚገኝበት ቦታ ሲሆን ከሌሎች ሰዎች ጋር ቅርበት እንዳይኖር ማድረግ የሚቻልበት። ይህ ለምሳሌ ለሰውየው በጊዜያዊነት የተሰጠ የበዓል ቤት፣ ሆቴል ወይም ሌላ ማረፊያ ሊሆን ይችላል።
 3. በኖርዌይ ውስጥ ቋሚ የመኖሪያ ፈቃድ ካለው ሰው ጋር የተጋቡ ወይም የጋራ ልጆች የነበራቸው ሰዎች እና ለአካለ መጠን ያልደረሱ ልጆቻቸው። እነዚህ ሰዎች ባለቤታቸው ወይም በሌላ ወላጅ መኖሪያ ውስጥ የኳራንቲን ጊዜያቸውን ማጠናቀቅ ይችላሉ።
 4. አሰሪያቸው ወይም ደንበኛቸው ለኳራንታይን ጊዜው በአንድ ክፍል ውስጨጥ ተስማሚ ቦታ የሚያዘጋጅላቸው የስራ ተጓዦች፡፡ ስራ ወይም የተመደበ ተግባር የማከናወን እቅድ እንዳሉዎ እና አሰሪዎ ወይም ደንበኛዎ ለማረፊያዎ ፍቃድ ያላቸው መሆኑን የተመለከተ ማስረጃ ሊኖሩዎ ይገባል፡፡ ማረፊያዎ ከሌሎች ሰዎች ጋር የቅርብ ንክኪ እንዳያደርጉ የሚያስችልዎ መሆን ያለበት ከመሆኑም በተጨማሪ የግል ቲቪና የኢንተርኔት አገልግሎት፣ የግል መታጠቢያ ክፍል፣ እና የራስዎ ማድ ቤት ወይም የምግብ አገልግሎት ሊኖርዎ ይገባል፡፡  የሰነድ ማስረጃዎ ለምሳሌ የስራ ቅጥር ወይም የስራ ምደባ ስምምነት ሊሆን ይችላል፡፡   ማስረጃው የት እንደሚቆዩ፣ እና የአሰሪዎን ወይም ደንበኛዎን ስም፣ አድራሻና የስልክ ቁጥር የሚገልጽ መሆን አለበት፡፡
 5. ጥገኝነት ፈላጊዎች እና እንደገና የተቋቋሙ ስደተኞች።
 6. የኳራንቲን ጊዜያቸውን ለመኖርያ በሚመች ተሽከርካሪ ወይም ባቡር ላይ በአንድ ክፍል ውስጥ ማሳለፍ የሚችሉ በጭነት ባቡር ላይ የማይሠሩ የባለሙያ የረጅም ርቀት የጭነት ተሽከርካሪዎች እና የባቡር ሠራተኞች።
 7. በኖርዌይ መከላከያ ሚኒስቴር ለፀደቀው ስልጠና፣ ልምምዶች ወይም ሥራዎች ወደ ኖርዌይ የሚመጡ የውጭ ወታደራዊ ክፍፍሎች።
 8. በልዩ የኖርዲክ የህዝብ ምዝገባ ልዩ ደንቦች መሠረት በሚማሩበት አገር ነዋሪነት የተመዘገቡትን ጨምሮ ትምህርታቸውን ከመጀመራቸው በፊት የተመዘገቡ፥ በኖርዌይ የህዝብ ምዝገባ መዝገብ ውስጥ የውጭ አገር ዜጋ የሆኑ ኖርዌይ ውስጥ ነዋሪ የሆኑ ተማሪዎች። በኳራንታይኑ ወቅት የኳራንቲን ጊዜው ከመጀመሩ በፊት ከማይኖሩባቸው ሰዎች ጋር የጠበቀ ግንኙነትን ማስወገድ አለባቸው።

ነፃነቶቹ በኳራንታይኑ ወቅት በመኖሪያ ቤትዎ ወይም ተስማሚ በሆነ መጠለያዎ ውስጥ እንደሚቆዩ ያስባሉ።

ወጪዎች

በኳራንቲን ሆቴል የሚከፈለው የግል መዋጮ ከ18 ዓመት በላይ ለሆኑ ለግለሰቦች እንዲሁም ለአሰሪዎች በቀን NOK 500 ነው። ከ10 ዓመት በታች ለሆኑ ሕፃናት  ከወላጅ ወይም ከአሳዳጊ ጋር በአንድ ክፍል ውስጥ የሚቆዩ ምንም ክፍያ አይከፈልም።  ከ10 እስከ 18 ዓመት ዕድሜ ያላቸው ልጆች ግማሹን የግል መዋጮ ማለትም በየቀኑ NOK 250 ይከፍላሉ። ሲመጡም ሆነ ሲወጡ በፊት የግል መዋጮው በተለመደው መንገድ በኳራንታይን ሆቴል መከፈል አለበት።

የ COVID-19 ምርመራዎች በኳራንቲን ሆቴል ውስጥ በነፃ ይሰጣሉ።

ስለ ኮሮና ቫይረስ ተጨማሪ መረጃ ከፈለጉ በሌሎች ቋንቋዎች እዚህ ያገኛሉ (regjeringen.no)