Alternativ behandling

Alternativ behandling er helserelatert behandling som utøves utenfor helse- og omsorgstjenesten, og som ikke utøves av autorisert helsepersonell.

Bilde av en kvinne som får kopping-behandling

I Norge regnes alternativ behandling eksempelvis som akupunktur, kopping, aromaterapi, hypnose, homøopati og tradisjonell kinesisk medisin.

Alle som driver med alternativ behandling, har taushetsplikt.

Hva har alternative behandlere lov til?

Alternative behandlere har lov til å dempe symptomer eller bivirkninger av behandling.

Alternative behandlere har lov til å gi behandling som styrker immunforsvaret eller kroppens evne til å helbrede seg selv.

Hva har alternative behandlere ikke lov til?

Alternative behandlere har ikke lov til å utføre medisinske inngrep eller gi behandling som kan føre til alvorlig helserisiko for pasienten. De kan ikke behandle allmennfarlige smittsomme sykdommer eller andre alvorlige sykdommer og lidelser.

Alternative behandlere som gir behandling de ikke har lov til, kan straffes.

Reduserte rettigheter

Pasienter som får alternativ behandling har ikke de samme rettighetene som pasienter som får behandling fra helse- omsorgstjenesten.

Alternative behandlere skal følge lov om alternativ behandling av sykdom. Loven stiller for eksempel ikke krav om at behandlingen skal være forsvarlig. Det gir deg som pasient reduserte rettigheter.

Når helse- og omsorgspersonell gir alternativ behandling

Helse- og omsorgspersonell skal alltid følge helsepersonelloven. De har plikt til å opptre faglig forsvarlig som helsepersonell.

Når helsepersonell gir alternativ behandling innen- eller utenfor en helseinstitusjon, har du som får behandlingen de samme rettighetene som andre pasienter.

Klage på alternativ behandling

De som tilbyr alternativ behandling er ikke underlagt offentlig tilsyn. Det betyr at det ikke er en offentlig instans du kan klage til.

Unntaket er hvis behandleren er autorisert helsepersonell eller behandlingen gis av helse- og omsorgstjenesten. Da kan du klage til Statsforvalteren.

Brønnøysundregisteret har et register over utøvere av alternativ behandling. Alle behandlere som er oppført i registeret er tilknyttet en utøverorganisasjon. Utøverorganisasjonene skal ha klageordninger. Om du vil klage på en behandling skal den sendes til utøverorganisasjonen den alternative behandleren hører til.

Annet tilsyn

Du kan kontakte Mattilsynet og Statens legemiddelverk om markedsføring av kosttilskudd, naturpreparater og legemidler. I tillegg har Forbrukertilsynet utarbeidet retningslinjer for markedsføring av alternativ behandling.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har tilsyn med bruk av laser og lysutstyr som brukes av alternative behandlere. Les mer om Laser- og lysbehandlinger hos DSA.