Alternativ behandling og rettigheter

Mottar du alternativ behandling utenfor helse- og omsorgstjenesten, av en behandler som ikke er helsepersonell, har du som pasient reduserte rettigheter.

Bilde av en kvinne som får kopping-behandling

Hva er alternativ behandling?

Begrepet "alternativ behandling" brukes om:

  • Helserelatert behandling som tilbys utenfor helse- og omsorgstjenesten og som ikke gis av autorisert helsepersonell. Disse behandlerne skal følge alternativ behandlingsloven, men ikke helsepersonelloven, noe som betyr at du som pasient har reduserte rettigheter.
  • Helserelatert behandling som tilbys innen helse- og omsorgstjenesten. I dette tilfellet gjelder reglene i helsepersonelloven.
  • Helserelatert behandling som tilbys av autorisert helsepersonell utenfor helse- og omsorgstjenesten. I dette tilfellet gjelder reglene i helsepersonelloven.

Med helserelatert behandling mener man behandlingsmetoder som vanligvis ikke brukes innen helse- og omsorgstjenesten.

Noen eksempler på det som regnes som alternativ behandling i Norge er akupunktur, kopping, aromaterapi, hypnose, homøopati og tradisjonell kinesisk medisin.

Hva har alternative behandlere lov til å gjøre?

Mottar du alternativ behandling utenfor helse- og omsorgstjenesten, av en behandler som ikke er helsepersonell, har du ikke de samme rettighetene som når du mottar behandling fra helse- og omsorgstjenesten. Det stilles for eksempel ikke krav om at behandlingen skal være forsvarlig, noe som er et krav i helse- og omsorgstjenesten.

Hvis du derimot mottar alternativ behandling utenfor helse- og omsorgstjenesten av helsepersonell, har du de samme rettighetene som pasienter som får helsehjelp innen helsetjenesten.

Noen typer behandling har ikke alternative behandlere lov å tilby:

  • Alternative behandlere har ikke lov til å utføre medisinske inngrep eller gi behandling som kan føre til alvorlig helserisiko for pasienten.
  • Alternative behandlere har ikke lov til å behandle allmennfarlig smittsom sykdom eller andre alvorlige sykdommer eller lidelser. På disse områdene har de lov til å dempe symptomer eller bivirkninger av behandling, og de har lov til å gi behandling som styrker immunforsvaret eller kroppens evne til å helbrede seg selv.

Alternative behandlere som gir behandling de ikke har lov til, kan straffes.

Alle som driver med alternativ behandling, har taushetsplikt.

Klage på alternativ behandling

Du har mulighet til å klage på behandlingen hvis den alternative behandleren er med i den frivillige registerordningen i Brønnøysundregisteret for utøvere av alternativ behandling.

Alle behandlere i dette registeret er tilknyttet utøverorganisasjoner. Disse organisasjonene er pliktige til å ha klageordninger. Klagen skal altså rettes til den aktuelle utøverorganisasjonen.

Er ikke den alternative behandleren du har gått til, registrert i denne ordningen, har du ikke mulighet til å klage på behandlingen.

Hvis den alternative behandleren er helsepersonell, er fylkesmannen klageinstans.

Tilsyn med alternative behandlere

​De som tilbyr alternativ behandling er ikke underlagt offentlig tilsyn, med mindre den alternative behandleren er autorisert helsepersonell eller behandlingen er gitt av helse- og omsorgstjenesten.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Sist oppdatert onsdag 30. januar 2019