Klage og erstatning

Hvis du ikke er fornøyd med behandlingen du har fått, eller mener du ikke har fått den helsehjelpen du har krav på, kan du klage.

Pasient- og brukerombudet kan bistå deg med å gjøre en vurdering av din sak og gi råd og veiledning.

Pasient- og brukerombudet
Illustrasjonstegning av mann og dame

Skjema for rettighetsklage

Noen sykehus eller avdelinger tilbyr elektronisk skjema for rettighetsklage.

For øyeblikket gjelder dette følgende i Helse Sør Øst:

  • Oslo universitetssykehus HF
  • Sørlandet sykehus HF

Lovisenberg Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet Sykehus tilbyr ikke denne tjenesten.

Fant du det du lette etter?