Klage og erstatning

Hvis du ikke er fornøyd med behandlingen du har fått, eller mener du ikke har fått den helsehjelpen du har krav på, kan du klage.

Pasient- og brukerombudet kan bistå deg med å gjøre en vurdering av din sak og gi råd og veiledning.

Illustrasjonstegning av mann og dame

Fristen for å klage på Helfo er vanligvis 6 uker fra du mottok vedtaket.