Kjøp av hormonelle prevensjonsmidler i EU/EØS

Du kan få refundert utgifter til hormonelle prevensjonsmidler kjøpt i et annet EU/EØS-land. Gå gjennom alle stegene i denne veiviseren, og du får et godt bilde av hvilke rettigheter du har, og hva du må gjøre. Søknadsskjema finner du på steg 4.

Apotekkunde bruker betalingsterminal på apotek