Kjøp av hormonelle prevensjonsmidler i EU/EØS

Du kan få refundert utgifter til hormonelle prevensjonsmidler kjøpt i et annet EU/EØS-land. Gå gjennom alle stegene i denne veiviseren, og du får et godt bilde av hvilke rettigheter du har, og hva du må gjøre. Søknadsskjema finner du på steg 4.

Apotekkunde bruker betalingsterminal på apotek

1

Dine rettigheter

​Du kan få refundert utgifter til hormonelle prevensjonsmidler kjøpt i et annet EU/EØS-land​ tilsvarende hva du ville fått i Norge.

For å ha rett til å benytte deg av denne ordningen må du være medlem av folketrygden. Ordningen gjelder også i mange tilfeller for familiemedlemmer. Du kan ikke få stønad til behandling i et EU/EØS-land du anses å være bosatt i. Her finner du viktig informasjon om hvilke personer som har rett til å benytte seg av ordningen.

Ordningen varer til og med måneden før du fyller 22 år.

For å få refundert utgifter til legemidler kjøpt i utlandet må du ha resept. Denne kan du enten ha med deg fra din norske lege eller få fra en lege i det landet du oppholder deg i.

Eksempel

Tuva på 19 år bor midlertidig i Tsjekkia og har behov for p-piller. Hun oppfyller kravene for å få refundert deler av utgiftene til p-piller, som hun kjøper i Tsjekkia. Tuva har resept fra sin norske lege på p-piller.

Ingen forhåndsvurdering

Du kan ikke få en forhåndsvurdering fra Helfo på om du har rett til refusjon. Du må sende inn søknad i etterkant.

2

Hva kan du få dekket?

For tre måneders forbruk av prevensjon dekkes inntil 134 kroner (2024). Hvis du bruker prevensjonsmidler som er dyrere enn satsen, må du betale mellomlegget selv.

For at du skal få refusjon må preparatet være godkjent for salg i Norge eller inneholde samme virkestoff.

Eksempel

Prevensjonsmiddelet som Tuva bruker er godkjent i Norge. Hun vil derfor kunne få refundert utgiftene til dette preparatet etter søknad.

3

Husk dokumentasjon!

Husk å sikre deg nødvendig dokumentasjon.

Når behandlingen er utført, må du ta vare på

  • resept
  • dokumentasjon på hvilke typer legemidler som er kjøpt
  • originale kvitteringer for alle utgifter
  • dokumentasjon på at utgiftene er betalt​

Eksempel

Tuva passer på å ta vare på alle nødvendige dokumenter.

4

Send søknad til Helfo

Når prevensjonsmidlene er kjøpt, kan du søke Helfo om refusjon. Dette må gjøres innen 6 måneder.

Logg inn på Helfos digitale skjema og søk om å få refusjon

 

For detaljer om dokumentasjonskrav, se «Husk dokumentasjon!». Skjema og dokumentasjon må sendes til Helfo innen 6 måneder fra hver enkelt kjøpsdato.

Papirskjema

Dersom du ikke har mulighet til å benytte vårt digitale skjema, kan du i stedet fylle ut

og sende dette sammen med dokumentasjon til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.​

Eksempel

Tuva sender inn digitalt skjema sammen med all relevant dokumentasjon før det har gått seks måneder. Hun har rett til refusjon i tråd med satsen.

Veiledning Helsenorge

0047 23 32 70 00

Hverdager kl. 08:00 - 15:30

Innholdet er levert av Helfo

Helfo. Kjøp av hormonelle prevensjonsmidler i EU/EØS. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 1. januar 2024 [hentet torsdag 25. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/behandling-i-utlandet/kjop-av-hormonelle-prevensjonsmidler-i-eu-eos/

Sist oppdatert mandag 1. januar 2024