Behandling i utlandet

Du kan ha rett til å få dekket utgifter til helsetjenester i utlandet. Hva du kan få dekket, avhenger blant annet av hvor du skal behandles og hva slags helsehjelp du mottar.

Innholdet er levert av Helfo