Behandling i utlandet

Du kan ha rett til å få dekket utgifter til helsetjenester i utlandet. Hva du kan få dekket, avhenger blant annet av hvor du skal behandles, og hva slags helsehjelp du mottar.