Behandling i utlandet

Du kan ha rett til å få dekket utgifter til helsetjenester i utlandet. Hva du kan få dekket, avhenger blant annet av hvor du skal behandles, og hva slags helsehjelp du mottar.

Nasjonalt kontaktpunkt for helsehjelp i EU/EØS

0047 23 32 70 00

Hverdager kl. 08:00 - 15:30

Nasjonalt kontaktpunkt kan informere om hvilke regler som gjelder for refusjon for helsehjelp mottatt i utlandet, og videreformidle informasjon om andre lands nasjonale kontaktpunkter.