Kjøp av medisinsk forbruksmateriell i EU/EØS

Du kan få refundert utgifter til kjøp av medisinsk forbruksmateriell i et annet EU/EØS-land. Gå gjennom alle stegene i denne veiviseren, og du får et godt bilde av hvilke rettigheter du har, og hva du må gjøre. Søknadsskjema finner du på steg 3.

Hånd som holder en pakke bind

1

Dine rettigheter

Du kan få refundert utgifter fra Helfo til medisinsk forbruksmateriell kjøpt i et annet EU/EØS-land. Du får bare refundert utgifter til medisinsk forbruksmateriell som tilsvarer produkter oppført på produkt- og prislisten.

For å ha rett til å få refundert utgifter må du som hovedregel være medlem av folketrygden. Du må på kjøpstidspunktet fylle vilkårene for å få refusjon etter blåreseptforskriften i Norge.

I mange tilfeller kan også familiemedlemmene dine ha rett til stønad. Helfo kan i utgangspunktet ikke dekke utgifter til medisinsk forbruksmateriell du har kjøpt i et EU/EØS-land du anses å være bosatt i. Her finner du viktig informasjon om hvilke personer som har rett til å benytte seg av ordningen, og om hvordan bosted vurderes.

Du kan få refundert utgifter til medisinsk forbruksmateriell som tilsvarer produktene som er oppført på Helfos produkt- og prislister. Der står makspris for refusjon oppført. Du vil ikke få dekket mer enn det du har betalt for det medisinske forbruksmateriellet. Hvis du har betalt mer enn makspris, må du betale mellomlegget selv.

Du kan få dekket medisinsk forbruksmateriell kjøpt på nettapotek i EU/EØS og tilsendt til Norge.

Eksempel

Petra oppholder seg i utlandet i fire måneder. Petra har problemer med inkontinens. Hun har blå resept fra legen sin i Norge og kjøper bleier på apoteket. Petra har forsikret seg om at hun har kjøpt bleier som tilsvarer produkter som er oppført på produkt- og prislisten. På produkt- og prislisten står makspris for refusjon oppført. Petra får dekket det samme som hun ville fått i Norge.

Ingen forhåndsvurdering

Du kan ikke få en forhåndsvurdering fra Helfo på om du har rett til refusjon. Du må sende inn søknad i etterkant.

2

Husk dokumentasjon!

Det er viktig at du husker å få med deg riktig dokumentasjon.

Når du skal søke Helfo om refusjon, må du sende oss

  • kopi av resept (eller en annen bekreftelse fra legen din) som viser at du på kjøpstidspunktet fylte vilkårene for å få refusjon etter blåreseptforskriften i Norge
  • spesifiserte kvitteringer som inneholder produktnavn, pris og kjøpsdato 

Eksempel

Petra sørger for å ta vare på resepten og dokumentasjon på at bleiene er betalt.

3

Send søknad til Helfo

Når det medisinske forbruksmateriellet er kjøpt, kan du søke Helfo om refusjon. Søknad må sendes innen 6 måneder.

Logg inn på Helfos digitale skjema og søk om å få refusjon

 

For detaljer om dokumentasjonskrav, se «Husk dokumentasjon!». Skjema og dokumentasjon må sendes til Helfo innen 6 måneder fra hver enkelt kjøpsdato.

Papirskjema

Hvis du ikke har mulighet til å benytte vårt digitale skjema, kan du i stedet fylle ut

og sende dette sammen med dokumentasjon til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Eksempel

Petra har i løpet av utenlandsoppholdet kjøpt bleier flere ganger. Hun velger å sende én samlet søknad om refusjon fra Helfo etter at hun har kommet hjem til Norge. Hun sender inn digitalt skjema sammen med resepten og de originale kvitteringene som vedlegg. Petra passer på å sende inn søknaden innen seks måneder fra hun kjøpte det medisinske forbruksmateriellet første gang.

Veiledning Helsenorge

0047 23 32 70 00

Hverdager kl. 08:00 - 15:30

4

Frikort

Flere typer helsehjelp kan gi rett til frikort for helsetjenester når du har betalt egenandeler for et bestemt beløp (egenandelstaket).

Dette gjelder også hvis helsehjelpen er mottatt i et annet EU/EØS-land.

Det blir beregnet en egenandel under saksbehandlingen av ditt refusjonskrav for utlandsbehandling. Denne egenandelen blir meldt inn i egenandelsregisteret og danner grunnlag for frikort for helsetjenester. Har du allerede frikort, vil du få egenandelen utbetalt sammen med refusjonen.

Når du mottar frikort fra Helfo, vil du ikke lenger måtte betale egenandel for helsetjenester som inngår i den aktuelle frikortordningen. Frikortet gjelder i Norge. I andre EU/EØS-land må du legge ut for behandlingen selv.

Les mer om egenandelstak og hvilke helsetjenester som omfattes av frikortordningen.

Innholdet er levert av Helfo

Helfo. Kjøp av medisinsk forbruksmateriell i EU/EØS. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 7. november 2023 [hentet onsdag 24. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/behandling-i-utlandet/kjop-av-medisinsk-forbruksmateriell-i-eu-eos/

Sist oppdatert tirsdag 7. november 2023