Betaling for bandasjemateriell, forbruksmateriell og reseptfrie legemidler

Har du kroniske sår og fistler, kan du få dekket deler av utgiftene dine til bandasjemateriell, medisinsk forbruksmateriell og reseptfrie legemidler.

Kvinne får hjelp av en bandasjist til å kjøpe bandasjemateriell.

​​Foto: Helfo / Morten Rakke

Hva kan du få dekket?

Du kan få delvis dekning av utgiftene dine til bandasjemateriell, medisinsk forbruksmateriell og reseptfrie legemidler for behandling av kroniske og alvorlige sår og fistler.

Når du har betalt mer enn 2151 kroner i et kalenderår (2070 kroner i 2023), kan du søke om å få dekket 90 prosent av utgiftene som overstiger egenbetalingen på 2151 kroner. Denne egenbetalingen inngår ikke i frikortordningen for helsetjenester.

Behovet regnes som kronisk når det er forventet å vare i tre måneder eller mer i løpet av et år.

Materiellet og de reseptfrie legemidlene må være kjøpt på apotek eller hos bandasjist.

Helfo kan dekke deler av utgiftene til kompresjonsstrømper til behandling av  leggsår, og til bomullshansker når hanskene benyttes direkte i sårbehandlingen av brannsår.

Helfo dekker ikke utgiftene dine hvis det er kommunens helse- og omsorgstjeneste som utfører sårbehandlingen.

Legeerklæring

Før du søker om å få dekket utgiftene dine første gang, må Helfo ha fått tilsendt en legeerklæring fra legen din. Dette må gjøres hvert tredje år. 

Legen må bekrefte at

  • du har kroniske og alvorlige sår og fistler – som for eksempel kreftsår, trykksår (liggesår), venøse leggsår, diabetiske sår eller arteriosclerotiske sår
  • det ikke er kommunens helse- og omsorgstjeneste som steller sårene
  • behovet for materiellet må vare i minst tre måneder i løpet av et år

Hvis sårstellet er fordelt mellom pasienten/pårørende og kommunens helse- og omsorgstjeneste, kan det gis bidrag til materiellet som pasienten/pårørende kjøper og benytter i sårbehandlingen.

Når kommunens helse- og omsorgstjeneste utfører sårstellet, er de ansvarlig for å dekke utgiftene til bandasjemateriellet, det medisinske forbruksmateriellet og de reseptfrie legemidlene.

Send søknad til Helfo

​Du kan søke om å få refundert utgifter til bandasjemateriell, medisinsk forbruksmateriell og reseptfrie legemidler ved å bruke digitalt skjema. Husk at Helfo først må ha mottatt en legeerklæring.

 

Nyttig informasjon om å sende digitalt skjema, finner du her.

Du søker om refusjon ved å sende Helfo spesifiserte kvitteringer.

En spesifisert kvittering må inneholde

  • produktnavn
  • pris
  • kjøpsdato
  • navn på forhandler

Helfo godtar ikke ordrebekreftelse, ordreseddel eller pakkseddel som erstatning for faktura eller kvittering. Har du handlet på nettapotek, og mangler gyldig kvittering, må du kontakte nettapoteket for å få kvitteringen.

Du må sende søknaden med kvitteringer til Helfo senest innen 30. juni året etter at du hadde utgiftene.

Saksbehandlingstiden til Helfo er inntil åtte uker for disse søknadene.

Papirskjema

Dersom du ikke har mulighet til å benytte vårt digitale skjema, kan du i stedet fylle ut kvitteringsskjema og sende det inn sammen med originale, spesifiserte kvitteringer til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Det kan være lurt å ta en kopi av originalkvitteringene før du sender dem.

Fullmakt ved Helfo-henvendelser

​Kontakter du Helfo på vegne av noen andre, må du ha fullmakt.

Les mer om hvordan du kan ordne fullmakt ved Helfo-henvendelser.

Ettersending av dokumentasjon

Dersom du må ettersende dokumentasjon, går du frem på følgende måte når du har logget deg inn i Altinn:

  • Velg «Tilleggsopplysninger til søknad/fullmakt» fra rullegardinmenyen under «Hva gjelder innsending»/ «Innsendingen gjelder».
  • Under «Tilleggsopplysninger» velger du «Etterspurt dokumentasjon».
  • Det er svært viktig at du fyller inn referansenummeret til din eksisterende sak. Da kan vi behandle saken din raskere. Referansenummeret kan for eksempel se slik ut: «22/0000».

Innholdet er levert av Helfo

Helfo. Betaling for bandasjemateriell, forbruksmateriell og reseptfrie legemidler. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 2. februar 2024 [hentet søndag 21. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/betaling-for-helsetjenester/betaling-for-bandasjemateriell-forbruksmateriell-og-reseptfrie-legemidler/

Sist oppdatert fredag 2. februar 2024