Betaling for bandasjemateriell, forbruksmateriell og reseptfrie legemidler

Dersom du har kroniske hudlidelser, kan du få refusjon for deler av utgiftene dine til kremer, salver og oljer fra Helfo. Har du kroniske sår og fistler, kan du få dekket deler av utgiftene dine til bandasjemateriell, medisinsk forbruksmateriell og reseptfrie legemidler.

HELFO-betaling hos bandasjist

​​Når du har betalt mer enn 1927 kroner i et kalenderår (1891 kroner i 2019), kan du søke om å få dekket 90 prosent av utgiftene som overstiger egenbetalingen på 1927 kroner. Denne egenbetalingen inngår ikke i frikortordningen for helsetjenester.

Illustrasjon: Morten Rakke / Helfo

Bandasjemateriell, medisinsk forbruksmateriell og reseptfrie legemidler ved kroniske og alvorlige sår og fistler

​Helfo kan gi deg delvis dekning av utgiftene dine til bandasjemateriell, medisinsk forbruksmateriell eller reseptfrie legemidler for behandling av kroniske og alvorlige sår og fistler.

Materiellet og reseptfrie legemidler må være kjøpt på apotek eller hos bandasjist.

Legeerklæring

For at du skal kunne få dekket utgiftene dine, må legen din ha sendt Helfo skjemaet

Legen må bekrefte at

  • du har kroniske og alvorlige sår og fistler – som for eksempel kreftsår, trykksår (liggesår), venøse leggsår, diabetiske sår eller arteriosclerotiske sår
  • det ikke er hjemmesykepleien som steller sårene
  • behovet for materiellet må vare minst tre måneder i løpet av et år

Hvis sårene stelles av hjemmesykepleien, er det kommunen som skal dekke utgiftene. Du kan ikke søke Helfo om dekning av disse utgiftene.

Kremer, salver og oljer ved betydelige og kroniske hudlidelser ved uttørring av huden

​Helfo kan gi deg delvis dekning av utgiftene dine til reseptfrie salver, kremer og oljer for behandling av betydelige (utbredte) og kroniske hudlidelser som fører til uttørring av huden.

Dersom sykdommen forverrer seg, kan du også få dekket utgifter til kolloide sårplaster av Helfo når du utfører sårstellet selv.

Legeerklæring

Før du søker om å få dekket utgiftene dine første gang, må Helfo ha fått tilsendt en legeerklæring fra spesialist i hudsykdommer, barnesykdommer eller av lege ved brannskadeavsnittet ved Haukeland sykehus. Hvert tredje år – eller når du må bytte produkt eller mengde – må du sende Helfo en ny legeerklæring fra spesialist.

Legeerklæringen må dokumentere at du har en utbredt og kronisk hudlidelse som fører til uttørring av huden.

Det er spesialisten som – på vegne av deg – fyller ut skjemaet

Erklæringen må inneholde følgende opplysninger:

  • navnet ditt, adressen din og fødselsnummeret ditt
  • diagnose, med informasjon om lidelsens utbredelse
  • hvilke produkter du skal bruke
  • ca. totalforbruk av salver, kremer og oljer per år
  • bekreftelse fra spesialist på at behovet for behandling forventes å bli varig

Det er ikke et krav at du må kjøpe produktene på apotek eller hos bandasjist.

Send søknad digitalt til Helfo

​Du kan søke om å få refundert utgifter til bandasjemateriell, medisinsk forbruksmateriell og reseptfrie legemidler, eller til kremer, salver og oljer, ved å bruke digitalt skjema. Husk at Helfo først må ha fått tilsendt en legeerklæring.

Nyttig informasjon om å sende digitalt skjema, finner du her.

Dersom søknaden blir innvilget, basert på innsendt legeerklæring og eventuelt søknad om refusjon av utgifter fra deg, gjelder vedtaket for ett kalenderår av gangen.

De påfølgende årene søker du på nytt ved å sende Helfo søknad om refusjon ved å sende spesifiserte kvitteringer. En spesifisert kvittering må inneholde produktnavn, pris, kjøpsdato og navn på forhandler.

Du må sende søknaden med kvitteringer til Helfo senest innen 30. juni året etter at du hadde utgiftene.

Saksbehandlingstiden til Helfo er inntil åtte uker for disse sakene.

Papirskjema

Dersom du ikke har mulighet til å benytte vårt digitale skjema, kan du i stedet fylle ut og sende inn originale, spesifiserte kvitteringer sammen med

til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Det kan være lurt å ta en kopi av originalkvitteringene før du sender dem.

Fullmakt ved Helfo-henvendelser

​Kontakter du Helfo på vegne av noen andre, må du ha fullmakt.

Foreldre/foresatte må også ha fullmakt fra barn over 16 år. Dette er fordi den helserettslige myndighetsalderen er 16 år.

Helseopplysninger er sensitiv informasjon som ikke bør sendes med e-post. Vi ber deg derfor om å sende fullmakten til Helfo som vedlegg i digitalt skjema, eller med brevpost til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg. Husk å legge ved kopi av gyldig legitimasjon.