Fullmakt ved kontakt med Helfo

Du kan gje andre fullmakt til å kontakte Helfo på vegne av deg, eller du kan få tilsvarande fullmakt frå andre. Du eller den som skal gje fullmakt, må fylle ut papirskjema som kan sendast inn til Helfo via digitalt skjema.