Refusjon av utgifter til forbruksmateriell ved cystisk fibrose

Dersom du har cystisk fibrose, kan du få full dekning av utgifter fra Helfo til noe forbruksmateriell, i tillegg til spesielt medisinsk utstyr som dekkes automatisk på blå resept.

Mann på et apotek

For at du skal få dekket utgiftene til forbruksmateriell må du ha en erklæring fra en spesialist i barne- eller lungesykdommer, eller fra en barne- eller lungeavdeling i sykehus. Erklæringen må bekrefte at du har cystisk fibrose og har behov for dette materiellet.

Hva kan dekkes?

Det som kan dekkes er følgende:

  • Desinfeksjonsvæske: Du kan få dekket hånddesinfeksjonsvæske og overflatedesinfeksjonsvæske.
  • Engangsslanger: Det dekkes 50 sett slanger per år.
  • Papirservietter: Dette dekkes etter behov.
  • Spyttekrus: Det dekkes 1-3 per dag etter behov – totalforbruk inntil  1000 per år.

Du får kun refusjon for forbruksmateriell som brukes i behandling i hjemmet, ikke hos legen eller i institusjon. Behovet for materiellet må vare minst tre måneder i løpet av et kalenderår.

Send søknad til Helfo

Du kan søke om å få refundert utgiftene dine til forbruksmateriell ved å bruke digitalt skjema. Les om digitalt skjema her.

For å få refundert utgiftene dine må du legge ved

  • erklæring fra relevant spesialist eller sykehusavdeling
  • spesifiserte kvitteringer som inneholder produktnavn, pris, kjøpsdato og navn på behandler

Du må søke Helfo om dekning av utgiftene hvert kalenderår. Du må sende søknaden til Helfo senest innen 30. juni året etter at du hadde utgiftene.

Dersom du ikke har mulighet til å benytte vårt digitale skjema, kan du i stedet fylle ut og sende inn

sammen med erklæringen fra lege og originale, spesifiserte kvitteringer til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg. Det kan være lurt å ta en kopi av originalkvitteringene før du sender dem.

Fullmakt ved Helfo-henvendelser

Kontakter du Helfo på vegne av andre, må du ha fullmakt.

Les mer om hvordan du kan ordne fullmakt ved Helfo-henvendelser.

Ettersending av dokumentasjon

Dersom du må ettersende dokumentasjon, går du frem på følgende måte når du har logget deg inn i Altinn:

  • Velg «Tilleggsopplysninger til søknad/fullmakt» fra rullegardinmenyen under «Hva gjelder innsending»/ «Innsendingen gjelder».
  • Under «Tilleggsopplysninger» velger du «Etterspurt dokumentasjon».
  • Det er svært viktig at du fyller inn referansenummeret til din eksisterende sak. Da kan vi behandle saken din raskere. Referansenummeret kan for eksempel se slik ut: «22/0000».

Innholdet er levert av Helfo

Sist oppdatert fredag 11. september 2020