Refusjon av utgifter til medisinsk forbruksmateriell på blå resept

Legen din kan skrive ut medisinsk forbruksmateriell direkte på blå resept for visse tilstander.

Hvilket medisinsk forbruksmateriell kan du få utlevert på blå resept?

Det er bare ved bestemte sykdommer eller tilstander du kan få dekket utgifter.

​Når du har fått en resept fra legen din, kan du få dekket produkter som står på den listen som er aktuell for din sykdom eller tilstand.

Helfos produkt- og prislister viser hvilke produkter som kan utleveres på blå resept ved bestemte sykdommer eller tilstander. Du kan bare få dekket utgifter til de produktene som står oppført på produkt- og prislisten for den aktuelle sykdommen eller tilstanden.

Det er leverandøren av de enkelte produktene som søker Helfo om å få sitt produkt oppført på produkt- og prislistene. Listene oppdateres minst fire ganger i året.

Se produkt- og prislister for 

Enkelte produkter er det begrensninger på. Det er for eksempel antallsbegrensninger for belter til kompresjon ved stomi. Dette finner du informasjon om i rundskrivet til folketrygdloven  § 5-14 - medisinsk forbruksmateriell.

Utlevering fra apotek eller bandasjist når du har fått medisinsk forbruksmateriell på blå resept

Du må ha gyldig blå resept for å få utlevert produkter fra apoteket eller bandasjist.

Apoteket eller bandasjisten kan hjelpe deg med å finne riktig produkt, og gi deg veiledning i riktig bruk av produktene.

Du betaler bare egenandel når medisinsk forbruksmateriell utleveres på blå resept. Denne teller med i ditt grunnlag for frikort for helsetjenester. Har du fått frikort, eller er barn under 16 år eller minstepensjonist, slipper du å betale.

Medisinsk forbruksmateriell ved yrkesskade

Helfo kan gi full dekning av utgifter ved yrkesskade. Full dekning vil si at du ikke skal betale egenandel.

Forutsetningen er at NAV har godkjent yrkesskaden din. I tillegg må du ha resept og et vedtak fra Helfo om stønad til det aktuelle forbruksmateriellet

Les om rett til dekning av utgifter til ulike helsetjenester ved yrkesskade.

Les om yrkesskade i utlandet.

Kjøp av medisinsk forbruksmateriell i utlandet

Du kan i noen tilfeller få refundert utgifter til medisinsk forbruksmateriell kjøpt i et annet land. Dette gjelder bare medisinsk forbruksmateriell som gir rett til stønad i Norge.

Fullmakt ved Helfo-henvendelser

Kontakter du Helfo på vegne av noen andre, må du ha fullmakt.

Foreldre/foresatte må også ha fullmakt fra barn over 16 år. Dette er fordi den helserettslige myndighetsalderen er 16 år.

Helseopplysninger er sensitiv informasjon som ikke bør sendes med e-post. Vi ber deg derfor om å sende fullmakten til Helfo som vedlegg i digitalt skjema, eller med brevpost til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg. Husk å legge ved kopi av gyldig legitimasjon.

Innholdet er levert av Helfo

Helfo. Refusjon av utgifter til medisinsk forbruksmateriell på blå resept. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert torsdag 11. april 2024 [hentet lørdag 20. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/refusjon-og-stotteordninger/refusjon-av-utgifter-til-medisinsk-forbruksmateriell-paa-blaa-resept/

Sist oppdatert torsdag 11. april 2024