Ozempic og Rybelsus på blå resept

Ozempic og Rybelsus er legemidler som brukes i behandling av diabetes type 2. Hvis du skal få Ozempic eller Rybelsus på blå resept fra 1. juli 2024 må legen din søke Helfo om at du skal få dekket behandlingen. Dette kalles individuell stønad.

For å få Ozempic eller Rybelsus på blå resept, er det noen vilkår du må oppfylle:

  • Du må ha diabetes type 2.
  • Du må ha brukt minst ett legemiddel som inneholder metformin, sulfonylurea eller insulin uten at dette har gitt god nok effekt alene.
  • Du må bruke Ozempic/Rybelsus samtidig med et legemiddel som inneholder metformin, sulfonylurea eller insulin.

Hvis du ikke kan benytte Ozempic eller Rybelsus sammen med metformin, sulfonylurea eller insulin, kan Helfo ikke gi stønad til behandlingen.

Du kan snakke med legen din om det finnes andre legemidler du kan bruke i stedet.

Les mer om diabetes type 2

Du kan ikke få Ozempic eller Rybelsus på blå resept til behandling av overvekt. Snakk med legen din om eventuell annen behandling av overvekt.

Les mer om overvekt og fedme.

Har du hatt Ozempic på blå resept før 1. juli 2024?

Hvis du har en gyldig blå resept som er skrevet ut før 1. juli 2024, kan du bruke denne i en overgangsperiode til og med 22. september 2024. For at du skal kunne få Ozempic på blå resept etter dette, må legen din søke Helfo om individuell stønad for deg.

Hvis du får innvilget søknaden, får du et vedtak om individuell stønad som vil være gyldig i 14 måneder. Vedtaket kan bare brukes hvis du har en gyldig blå resept.

Skal du starte behandling med Ozempic/Rybelsus etter 1. juli 2024?

Da må legen din søke Helfo om at du kan få Ozempic/Rybelsus på blå resept til behandling av diabetes type 2.

Hvis du får innvilget søknaden, får du et vedtak om individuell stønad som vil være gyldig i 14 måneder. Vedtaket kan bare brukes hvis du har en gyldig blå resept.

Hvorfor må du ha et vedtak fra Helfo for å få Ozempic på blå resept etter 1. juli 2024?

Vilkårene for bruk av Ozempic er de samme som før, men Direktoratet for medisinske produkter har nå sørget for at vilkårene er tydeligere.

Utgiftene til og forbruket av Ozempic har vært mye høyere enn forventet. Apotekene har i stor grad solgt utenlandske pakninger, som har en mye høyere pris enn de norske pakningene. For å redusere utgiftene til folketrygden og sikre at de med diabetes type 2 får tilgang til Ozempic, må pasienter som skal ha Ozempic på blå resept også ha et vedtak om individuell stønad.

Apotekene kan fra 1. juli ikke lenger levere ut utenlandske pakninger på blå resept.

Detaljerte vilkår for individuell stønad til Ozempic/Rybelsus 

Ozempic – vedlegg 1 til § 5-14 (legemiddellisten)

Rybelsus – vedlegg 1 til § 5-14 (legemiddellisten)

Innholdet er levert av Helfo

Helfo. Ozempic og Rybelsus på blå resept. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 24. juni 2024 [hentet mandag 22. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/betaling-for-helsetjenester/ozempic-pa-bla-resept/