Au pair utenfor EU/EØS

Skal du jobbe som au pair utenfor EU/EØS? På denne siden finner du informasjon om hvilke helserettigheter du har.

Ung jente passer på to små barn

1

Dine rettigheter

Hvis du tar jobb som au pair utenfor EU/EØS, bør du undersøke med NAV om du beholder ditt medlemskap i folketrygden.

Hvis du beholder medlemskapet, kan du ha rett til å få refundert utgifter til helsetjenester i utlandet. Du beholder også retten til dekning av utgifter til helsetjenester i Norge.

​​De fleste som skal jobbe som au pair i utlandet, mister imidlertid medlemskapet i folketrygden. De mister dermed også rett til dekning av helseutgifter fra folketrygden. Følgende vil kunne være avgjørende for ditt medlemskap i folketrygden:

  • Hvilket land du skal til.
  • Hvem du skal jobbe for.
  • Karakteren av arbeidet du skal ha. 

Les viktig informasjon på nav.no om au pair og medlemskap i folketrygden.

Eksempel

Tvillingsøsknene Gøran og Inger skal jobbe som au pairer i USA. Gøran skal jobbe for en familie i Seattle, mens Inger skal jobbe som au pair for den norske ambassadøren. Gøran og Inger har vært i kontakt med NAV. Gøran har fått beskjed om å søke om frivillig medlemskap i norsk folketrygd, mens Inger beholder sitt pliktige medlemskap. Gøran søker om frivillig medlemskap før han reiser.

2

Hva kan du få dekket?

Det er statusen på medlemskapet ditt som avgjør hva slags helserettigheter du får.

Når du som au pair har fått medlemskap i folketrygden under opphold utenfor EU/EØS-området, vil du ha rett til utvidet stønad.

Eksempel

Gøran og Inger har pollenallergi. Begge trenger legeoppfølging mens de er i USA. De har sjekket at dette er helsehjelp de får delvis dekket av folketrygden fordi de har rett til utvidet stønad. 

3

Husk dokumentasjon!

Husk på å få med deg nødvendig dokumentasjon.

Når du skal søke Helfo om refusjon, må du sende oss

  • nødvendig dokumentasjon på din helsetilstand, undersøkelser og eventuelt behandling
  • originale spesifiserte kvitteringer eller original spesifisert faktura med dokumentasjon på at du har betalt for alle utgifter

For at Helfo skal kunne ta stilling til kravet, må dokumentasjonen være forståelig for oss. Det betyr at den i utgangspunktet må være på norsk, dansk, svensk eller engelsk. Du bør derfor forsøke å få utstedt dokumentasjonen på et av disse språkene. Hvis dokumentene foreligger på et annet språk, kan Helfo ved behov be deg om å få disse oversatt. Du må betale for oversettelsen selv. Hvis du legger ved en oversettelse, må du også legge ved originalen.

Eksempel

Gøran og Inger sørger for å ta vare på dokumentasjon på hvilke undersøkelser og behandlinger som er utført, samt original spesifisert faktura med dokumentasjon på at utgiftene er betalt. Dette må de sende til Helfo sammen med søknad om refusjon.

4

Send søknad til Helfo

Når behandlingen er mottatt, kan du søke Helfo om refusjon. Husk å sende inn søknad med nødvendig dokumentasjon innen 6 måneder.

Logg inn på Helfos digitale skjema og søk om å få refusjon

 

Du må sende skjema og dokumentasjon til Helfo innen 6 måneder fra behandlingsdato. Hvis du ikke har gjort opp på stedet, men har betalt i etterkant, beregner vi fristen fra betalingsdatoen.

Papirskjema

Hvis du ikke har mulighet til å benytte vårt digitale skjema, kan du i stedet fylle ut og sende inn

og sende skjemaet sammen med dokumentasjon til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.​

Eksempel

Gøran og Inger har lagt ut for legeutgiftene sine. De fyller inn alle nødvendige opplysninger i Helfos digitale skjema og laster opp all relevant dokumentasjon. Dette gjør de innen seks måneder fra betalingsdato.

Veiledning Helsenorge

0047 23 32 70 00

Hverdager kl. 08:00 - 15:30

Innholdet er levert av Helfo

Helfo. Au pair utenfor EU/EØS. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 2. oktober 2023 [hentet torsdag 23. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/bo-i-utlandet/au-pair-utenfor-eu-eos/

Sist oppdatert mandag 2. oktober 2023