Au pair utenfor EU/EØS

Skal du jobbe som au pair utenfor EU/EØS? Sjekk dine rettigheter.

Ung jente passer på to små barn

1

Dine rettigheter

Tar du en jobb som au pair utenfor EU/EØS, vil helserettighetene dine være avhengige av om du beholder medlemskap i folketrygden.

​​De fleste som skal jobbe som au pair i utlandet, mister medlemskapet i folketrygden. Hvilket land du skal til, hvem du skal jobbe for og karakteren av arbeidet du skal ha, vil kunne være avgjørende for ditt medlemskap i folketrygden. Les viktig informasjon om medlemskap på nav.no.

Eksempel

Tvillingsøsknene Gøran og Inger skal jobbe som au pairer i USA. Gøran skal jobbe for en familie i Seattle, mens Inger skal jobbe som au pair for den norske ambassadøren. Gøran og Inger har vært i kontakt med NAV. Gøran har fått beskjed om å søke om frivillig medlemskap i norsk folketrygd, mens Inger beholder sitt pliktige medlemskap. Gøran søker om frivillig medlemskap før han reiser.

2

Bekreftelse på helserettigheter

Dersom du beholder ditt medlemskap i folketrygden mens du arbeider som au pair utenfor EU/EØS, kan Helfo sende deg et brev som bekrefter at du har helserettigheter under oppholdet.

I enkelte land kan myndighetene kreve at du har en bekreftelse på helserettigheter for å gi deg visum eller oppholdstillatelse. Helfo kan sende deg en bekreftelse på dine helserettigheter under opphold utenfor EU/EØS.

Bekreftelsen får du ved å bruke Helfos digitale skjema. Les om digitalt skjema her.

Dersom du ikke kan bruke digitalt skjema, kan du i stedet fylle ut og sende inn

Søknaden sendes til: Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Eksempel

Både Gøran og Inger ønsker å ha bekreftelse på at de har helserettigheter. Inger har pliktig medlemskap, mens Gøran har frivillig medlemskap i folketrygden. Begge sender derfor digital søknad til Helfo og ber om bekreftelse på helserettigheter for opphold i utlandet.

3

Hva kan du få dekket?

Det er statusen på medlemskapet ditt som avgjør hva slags helserettigheter du får.

Når du som au pair har fått medlemskap i folketrygden under opphold utenfor EU/EØS-området, vil du ha rett til utvidet stønad.

Utgifter til nødvendig opphold og behandling i sykehus dekkes fullt ut.

Det dekkes 75 prosent av nødvendige utgifter til

a) legehjelp
b) radiologisk undersøkelse og behandling
c) prøver og undersøkelser ved medisinske laboratorier
d) psykologhjelp
e) fysikalsk behandling
f) tannlegehjelp for sykdom, unntatt kjeveortopedisk behandling

Les mer om refusjon av legemidler utenfor EU/EØS.

Eksempel

Gøran og Inger har pollenallergi. Begge trenger legeoppfølging mens de er i USA, og begge får dekket legeutgiftene sine med 75 prosent.

4

Husk dokumentasjon!

Husk på å få med deg nødvendig dokumentasjon.

​Når behandlingen er utført, må du få med deg

  • nødvendig dokumentasjon på din helsetilstand, undersøkelser og eventuelt behandling
  • originale spesifiserte kvitteringer eller original spesifisert faktura med dokumentasjon på at du har betalt for alle utgifter

Eksempel

Gøran og Inger sørger for å ta vare på dokumentasjon på hvilke undersøkelser og behandlinger som er utført, samt original spesifisert faktura med dokumentasjon på at utgiftene er betalt. Dette må de sende til Helfo sammen med søknad om refusjon.

5

Send søknad digitalt til Helfo

Husk å sende inn søknad med nødvendig dokumentasjon innen 6 måneder.

 

For detaljer om dokumentasjonskrav, se «Husk dokumentasjon!». Skjema og dokumentasjon må sendes til Helfo innen 6 måneder fra hver enkelt behandlingsdato.

Papirskjema

Dersom du ikke har mulighet til å benytte vårt digitale skjema, kan du i stedet fylle ut og sende inn

Søknaden sendes til: Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Eksempel

Gøran og Inger har lagt ut for legeutgiftene sine. De fyller inn alle nødvendige opplysninger i Helfos digitale skjema og laster opp all relevant dokumentasjon. Dette gjør de innen seks måneder fra behandlingsdato.

Innholdet er levert av Helfo

Sist oppdatert tirsdag 25. februar 2020

Fant du det du lette etter?