Studenter og utsendte arbeidstakere i Québec

Norge har inngått en egen trygdeavtale for studenter og utsendte arbeidstakere som skal oppholde seg i provinsen Québec i Canada. Etter denne avtalen har du rett til helsetjenester i Québec etter reglene der.

Blid mann med PC under armen

Ved at man har denne rettigheten, faller retten til dekning fra folketrygden i Norge bort, og spørsmål om dekning av helseutgifter må rettes til trygdemyndighetene i Québec. Du kan lese mer om avtalen om sosial trygd mellom Norge og Québec på lovdata.no/nav .

Vær oppmerksom på at reglene for dekning av utgifter til helsetjenester kan være annerledes enn i Norge. Eksempelvis må du ha en egen forsikring for å få dekket utgifter til legemidler. Gjør deg kjent med reglene som gjelder, på nettsiden til Régie de l´assurance maladie du Québec.

​Forsørgede familiemedlemmer som oppholder seg sammen med deg i Québec, har de samme helserettigheter som deg. Med familiemedlemmer menes ektefelle, forsørgede barn eller forsørget samboer med felles barn.

Dette gjelder for deg som er utsendt arbeidstaker

Du må kontakte Helfo for å en bekreftelse på at du er omfattet av trygdeavtalen mellom Norge og Québec. Send Helfo dokumentasjon fra din norske arbeidsgiver med eksakte datoer for opphold.

Dette gjelder for deg som er student

Du må kontakte Helfo for å en bekreftelse på at du er omfattet av trygdeavtalen mellom Norge og Québec. Sende følgende opplysninger til Helfo.

  • Studiedokumentasjon utstedt av lærested. Det må gå klart frem av dokumentasjonen at du følger organiserte studier i Québec, i hvilket tidsrom du studerer/skal studere ved lærestedet, og omfanget av studiene (fulltid/antall timer per uke).
  • Hvis du er utvekslingsstudent: attest fra universitetet/skole i Norge om at planlagt studieopphold i Québec gjennomføres i forbindelse med studier i Norge

Send dokumentasjon til Helfo

Når du mottar bekreftelsen fra Helfo, kan du kontakte trygdemyndighetene i Québec for å få bekreftet hvilken forsikringsdekning du har i Québec.

Hvis du trenger bekreftelse på helserettigheter for både deg selv og forsørgede familiemedlemmer, eller du av andre grunner ikke kan bruke digitalt skjema, kan du i stedet fylle ut og sende inn

til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Innholdet er levert av Helfo

Helfo. Studenter og utsendte arbeidstakere i Québec. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 5. april 2022 [hentet torsdag 25. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/bo-i-utlandet/utsendte-arbeidstakere-i-quebec/

Sist oppdatert tirsdag 5. april 2022