Utsendte arbeidstakere i Québec

Norge har inngått en egen trygdeavtale for utsendte arbeidstakere som skal oppholde seg i provinsen Québec i Canada. Etter denne avtalen har du som er utsendt arbeidstaker, rett til helsetjenester i Québec etter reglene der.

Blid mann med PC under armen

​Forsørgede familiemedlemmer som oppholder seg sammen med deg i Québec, har de samme helserettigheter som deg. Med familiemedlemmer menes ektefelle, forsørgede barn eller forsørget samboer med felles barn.

Ved at man har denne rettigheten, faller retten til dekning fra folketrygden i Norge bort, og spørsmål om dekning av helseutgifter må rettes til trygdemyndighetene i Québec. Du kan lese mer om avtalen om sosial trygd mellom Norge og Québec på lovdata.no/nav .

For å få bekreftet av Helfo at du er omfattet av avtalen med Québec, må du sende dokumentasjon fra din norske arbeidsgiver med eksakte datoer for opphold. Dokumentasjon kan skannes og sendes i posten til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg. Når du mottar bekreftelsen fra Helfo, kan du kontakte trygdemyndighetene i Québec for å få bekreftet hvilken forsikringsdekning du har i Québec.

Vær oppmerksom på at reglene for dekning av utgifter til helsetjenester kan være annerledes enn i Norge. Eksempelvis må du ha en egen forsikring for å få dekket utgifter til legemidler. Gjør deg kjent med reglene som gjelder, på nettsiden til Régie de l´assurance maladie du Québec.