Bruk og tilganger

Her får du oversikt over din bruk av Helsenorge og andre løsninger, verktøy og apper hvor du bruker din Helsenorge-bruker for å få tilgang.

Denne loggen viser bare at noen har vært inne på en tjeneste – ikke hva vedkommende har gjort med den tjenesten.