Personverninnstillinger

Oversikt over personverninnstillinger for bruk av helsetjenester og ordninger. Her kan du se og styre dine samtykker, reservasjoner og tilgangsbegrensninger på tvers av helsesektoren.

Om personverninnstillinger

Du har rett til å bestemme over egne personopplysninger. I denne tjenesten kan du styre hvordan du vil bruke Helsenorge og hvilke tjenester og informasjon du og helsepersonell har tilgang til.

Du kan også styre hvordan helsesektoren kan lagre og bruke enkelte av dine helseopplysninger i forbindelse med forskning, screening og helseregistre.