Personverninnstillinger

Innstillinger for bruk av helsetjenester og ordninger og deling av helseopplysninger.

Om personverninnstillinger

Her kan du styre dine samtykker, reservasjoner og tilganger til tjenestene dine på helsenorge.no, og hvordan du vil bruke andre typer helsetjenester.

Velg hvilke tjenester du vil bruke

Her velger du hvilke tjenester du ønsker å bruke. Du må samtykke til bruk av dine helseopplysninger for å benytte tjenestene du velger. Du kan også trekke samtykket tilbake om du ikke vil bruke tjenestene på Helsenorge.

Les mer om å velge å ikke bruke tjenestene på Helsenorge.

Tilgang til dine helseopplysninger

Her kan du endre din egen eller andres tilgang til dine tjenester og helseopplysninger. Du kan ikke gjøre endringer på personverninnstillinger til den som har gitt deg fullmakt.

 • Reseptformidleren - Her kan du sperre helsepersonells tilgang til å se hvilke resepter du har i reseptformidleren. Dine resepter er også tilgjengelige fra kjernejournal. Kjernejournal har egen tilgangsstyring. Dette er mulighetene du har her:
  • Begrens innsyn i enkelte resepter
  • Blokker tilgang for utvalgt helsepersonell
  • Blokker tilgang for alt helsepersonell (unntatt din fastlege)
 • Kjernejournal - Du velger selv hvor tilgjengelig du vil at kjernejournalen din skal være, og her kan du begrense tilgang til hele eller deler av din kjernejournal. Dette er mulighetene du har her:
  • Begrens tilgang for helsepersonell
  • Blokkér kjernejournal for utvalgt helsepersonell
  • Blokkér besøkshistorikk for alt helsepersonell
  • Fjern din egen tilgang til kjernejournal på Helsenorge
  • Reservér deg mot å ha en kjernejournal
 • Pasientjournal - Dersom du ikke ønsker å se dine helseopplysninger på nett, eller er bekymret for at andre kan misbruke din BankID for innlogging, kan du fjerne din tilgang til pasientjournal på Helsenorge
 • Akuttsperre - Dersom du er bekymret for at andre kan misbruke din BankID for innlogging kan du sperre din egen tilgang til alle tjenestene på Helsenorge.

Forskning og helseregistre

Her kan du endre hvordan dine helseopplysninger kan bli brukt til forskning og i helseregistre.

Du må samtykke før du kan bruke tjenestene på Helsenorge

Samtykke til å bruke tjenestene på Helsenorge

For å ta i bruk de Helsenorge-tjenestene som krever innlogging, må du først gi ditt samtykke til at Helsenorge kan:

 • innhente helseopplysninger om deg fra eksterne registre og andre kilder
 • sammenstille og behandle denne informasjonen, og lage lister basert på dem, som kan vises til deg i tjenestene
 • lagre opplysningene så lenge det er nødvendig for at du skal kunne bruke tjenestene
 • la eksterne aktører ta kontakt med deg

Samtykket kan endres eller trekkes tilbake når som helst.

Opplysninger som lagres om deg vil bare lagres så lenge det er nødvendig for å bruke tjenestene. Hvis du trekker samtykket ditt vil alle opplysninger om deg slettes, med unntak om informasjon om samtykker og reservasjoner.

Hvis du samtykker, innhenter Helsenorge opplysninger om deg fra folkeregisteret, Kontakt- og resevasjonsregisteret til DFI og Fastlegeregisteret.

Du kan velge mellom disse tre alternativene:

 1. Basis: Dette er det minste du må samtykke til for å bruke innloggede tjenester på helsenorge.no. Dette samtykket gir deg innsyn i dine egne opplysninger, med unntak av pasientjournalen din. Dette samtykket gir deg også tilgang til tjenester som involverer slikt innsyn.
 2. Basis+: Dette er det samme som Basis, men du får i tillegg tilgang til tjenestene som involverer innsyn i pasientjournalen din.
 3. Full tilgang: Dette gir deg tilgang til alle tjenestene på Helsenorge.

Basis

Med dette valget vil du ha mulighet til å se opplysninger som er registrert om deg i helse-og omsorgssektoren, og be om retting og sletting av enkelte av disse opplysningene.

Det vil si at du da får tilgang til å:

 • se informasjon om din fastlege.
 • se status på ditt frikort og egenandeler.
 • se data som er registrert om deg i Helseregister-tjenesten, som for eksempel resepter, kjernejournal og vaksiner. Du vil ikke få tilgang til disse tjenestene på Helsenorge, men vil kunne se din egen informasjon i Helseregistre.
 • se informasjon om forskningsprosjekter du deltar i.
 • bytte fastlege, og sette deg på venteliste til en fastlege som ikke har ledig plass.
 • be om retting av feil i registre.
 • styre dine profilinnstillinger.
 • få oversikt over dine samtykker og reservasjoner.

Basis+

Med dette valget får du tilgang til det samme som Basis, i tillegg til å se de journaldokumentene fra sykehus som helsepersonell har gjort digitalt tilgjengelig.

Med dette valget vil du ha mulighet til å se opplysninger som er registrert om deg i helse-og omsorgssektoren, og be om retting og sletting av enkelte av disse opplysningene.

Det vil si at du da får tilgang til å:

 • se informasjon om din fastlege.
 • se status på ditt frikort og egenandeler.
 • se data som er registrert om deg i Helseregister-tjenesten, som for eksempel resepter, kjernejournal og vaksiner. Du vil ikke få tilgang til disse tjenestene på Helsenorge, men vil kunne se din egen informasjon i Helseregistre.
 • se informasjon om forskningsprosjekter du deltar i.
 • bytte fastlege, og sette deg på venteliste til en fastlege som ikke har ledig plass.
 • be om retting av feil i registre.
 • styre dine profilinnstillinger.
 • få oversikt over dine samtykker og reservasjoner.
 • se din pasientjournal og helsepersonells oppslag i den.
 • be om retting av feil i din pasientjournal.

Full

Med full tilgang får du tilgang til å bruke alle tjenester på Helsenorge. Det vil si alt som er inkludert i Basis og Basis+, i tillegg til å se informasjon om for eksempel timer og prøvesvar, og motta brev, skjema og lignende for utfylling.

Det vil si at du da får tilgang til å:

 • se informasjon om din fastlege.
 • se status på ditt frikort og egenandeler.
 • se data som er registrert om deg i Helseregister-tjenesten, som for eksempel resepter, kjernejournal og vaksiner. Du vil ikke få tilgang til disse tjenestene på Helsenorge, men vil kunne se din egen informasjon i Helseregistre.
 • se informasjon om forskningsprosjekter du deltar i.
 • bytte fastlege, og sette deg på venteliste til en fastlege som ikke har ledig plass.
 • be om retting av feil i registre.
 • styre dine profilinnstillinger.
 • få oversikt over dine samtykker og reservasjoner.
 • se din pasientjournal og helsepersonells oppslag i den.
 • be om retting av feil i din pasientjournal.
 • fornye resepter.
 • bestille timer og administrere dine timeavtaler.
 • kommunisere med dine behandlere og andre helsekontakter.
 • registrere egne opplysninger i din kjernejournal.
 • bruke nye tjenester som er direkte knyttet til forebygging, behandling eller oppfølging av din helse.
 • få oversikt over dine henvisninger.
 • få oversikt over dine helsekontakter.
 • få nettkurs eller videoer som hjelper deg å mestre din helse- og livssituasjon.

Mer om tjenesten

Denne tjenesten krever samtykke til tilgangsnivå Basis eller høyere.

For å kunne benytte denne tjenesten på vegne av andre som du ikke har foreldreansvar for, må de gi fullmakt til tjenesteområde nummer 1: Innsyn i opplysninger registrert om deg.

Finn mer informasjon om fullmakter.

Du kan benytte denne tjenesten på vegne av barn under 16 år som du har foreldreansvar for.

Hemmelig adresse kalles ofte «fortrolig adresse» eller «adressesperre».

Denne tjenesten er tilgjengelig for personer med fortrolig adresse.

Hvis deler av denne tjenesten inneholder informasjon fra andre tjenester som på grunn av fortrolig adresse ikke er tilgjengelig for deg, vil du heller ikke se det her.

Hvis du bor på fortrolig adresse vil du ikke kunne representere andre på Helsenorge, og andre vil heller ikke kunne handle på dine vegne.

Fant du det du lette etter?