Podróżujący do Norwegii – zasady dotyczące kwarantanny i testów

Obecnie poza granicami Norwegii panuje szczególnie wysoki wskaźnik zakażeń COVID-19. Po przyjeździe do Norwegii ze wszystkich krajów, za wyjątkiem niektórych obszarów  Skandynawii/Europy, masz obowiązek odbycia 10-dobowej kwarantanny.

W okresie kwarantanny będziesz zamieszkiwać w hotelu kwarantannowym, chyba że podlegasz wyjątkom od tego postanowienia. Informacje o hotelach kwarantannowych możesz otrzymać od policji na przejściach granicznych do Norwegii i w punktach docelowych.

 • Przed podróżą musisz wypełnić formularz rejestracyjny
 • Musisz mieć ze sobą zaświadczenie o negatywnym wyniku testu na koronawirusa, wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przed przybyciem do Norwegii
 • Musisz przetestować się w w chwili przybycia do Norwegii
 • W Norwegii musisz udać się na 10-dobową kwarantannę

Rejestracja przyjeżdżających

Wszystkie osoby, które będą podróżować do Norwegii, muszą wypełnić formularz wjazdu.  W przypadku rejestracji cyfrowej otrzymasz potwierdzenie, które należy pokazać policji w chwili przyjazdu.

Musisz zarejestrować się przed przyjazdem do Norwegii, ale nie wcześniej niż 72 godziny przed momentem wjazdu do kraju.

Przejdź do cyfrowej rejestracji wjazdu (entrynorway.no)

Zarejestruj telefonicznie: +47 33 41 28 70

Wykonywanie testu

Obowiązek wykonywania testów dla osób wjeżdżających do Norwegii

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni przebywałaś lub przebywałeś na obszarze objętym obowiązkiem kwarantanny, musisz w chwili przyjazdu do Norwegii wykonać test na COVID-19.

Test musi zostać wykonany na lotnisku lub przejściu granicznym. Akceptowane metody testowania to PCR lub szybki test antygenowy.

Test ten jest testem pierwszym dającym możliwość skrócenia okresu kwarantanny (czytaj więcej w części dotyczącej kwarantanny).

Wymienione poniżej osoby są zwolnione z wymogu wykonania testu zgodnie z ustępem pierwszym:

 • Osoby w wieku poniżej 12 lat.
 • Osoby, które poprzez zatwierdzoną metodę laboratoryjną są w stanie udokumentować, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przebyły COVID-19.
 • Osoby zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny w czasie pracy i w czasie wolnym zgodnie z § 6a.
 • Obejmuje to osoby regularnie przekraczają granicę między Norwegią a Szwecją lub Finlandią w celu wykonywania pracy albo uczęszczania do szkoły.
 • Zawodowi kierowcy w transporcie dalekobieżnym, personel pociągów, który nie pracuje w pociągu towarowym.
 • Osoby, które są absolutnie niezbędne, aby móc zapewnić odpowiednie działanie funkcji krytycznych dla społeczeństwa lub realizować podstawowe potrzeby ludności, gdy wykonanie testu nie jest praktycznie możliwe.
 • Dyplomaci.  

Właściwe osoby skontaktują się z Tobą wyłącznie wtedy, gdy wynik testu będzie pozytywny. W przypadku wyniku negatywnego kontakt nie nastąpi. Jeśli masz konto użytkownika na stronie helsenorge.no, możesz zalogować się, by zobaczyć swój wynik. Niektóre laboratoria stosują własne rozwiązania umożliwiające zapoznanie się z wynikiem poza helsenorge.no – w takim przypadku otrzymasz o tym informację.

Zaświadczenie o negatywnym wyniku testu na COVID-19

Zagraniczni obywatele przybywający do Norwegii z obszaru z obowiązkiem odbycia kwarantanny muszą okazać zaświadczenie o negatywnym wyniku testu na koronawirusa.

 • Od wykonania testu do Twojego przybycia do Norwegii nie może upłynąć więcej czasu niż 72 godziny.
 • Zatwierdzoną metodą testu jest PCR lub szybki test antygenowy
 • Zaświadczenie musi być wystawione w języku norweskim, szwedzkim, duńskim, angielskim, francuskim lub niemieckim.

Następujące osoby nie muszą okazywać zaświadczenia o negatywnym wyniku testu:

 1. obywatele norwescy
 2. cudzoziemcy, którzy zamieszkują w Norwegii i posiadają zezwolenie na pobyt lub prawo do pobytu
 3. cudzoziemcy, którzy są absolutnie niezbędni, aby móc zapewnić odpowiednie działanie funkcji krytycznych dla społeczeństwa lub realizować podstawowe potrzeby ludności, a odmowa wjazdu stanowiłaby zagrożenie dla życia i zdrowia.
 4. cudzoziemcy podczas tranzytu
 5. cudzoziemcy, którzy regularnie przybywają do Norwegii ze Szwecji lub Finlandii, żeby pracować lub studiować, lecz za wyjątkiem personelu medycznego, który znajdował się poza terytorium Norwegii dłużej niż siedem dni
 6. ubiegający się o azyl albo przesiedlani uchodźcy
 7. cudzoziemcy z zezwoleniem na pobyt w Norwegii, zgodnym z przepisami o imigracji w ramach łączenia rodzin
 8. osoby związane z dyplomacją, służbami zagranicznymi lub działalnością ambasady
 9. określone grupy personelu wojskowego
 10. cudzoziemcy pracujący przy przewozie towarów i pasażerów lub będący w drodze do wykonania takiego zlecenia lub po jego wykonaniu
 11. piloci i marynarze w drodze do wykonania zlecenia albo po jego wykonaniu
 12. dzieci poniżej 12 lat

Wszystkie osoby podróżujące z Wielkiej Brytanii i Republiki Południowej Afryki

Wprowadzono szereg nowych wymogów do spełnienia przez osoby podróżujące z Wielkiej Brytanii i Republiki Południowej Afryki, niezależne od  głównej zasady odbycia 10-dobowej kwarantanny. Następujące wymogi obowiązują osoby powyżej 12 roku życia:

 • Test PCR (test na COVID-19) dla osób przybywających do Norwegii i dla osób, które przebywały w Wielkiej Brytanii lub Republice Południowej Afryki przez ostatnie 14 dni przed przyjazdem.

Musisz się przetestować:

 1. po raz pierwszy jak najszybciej, a najpóźniej w ciągu 24 godzin od przybycia do Norwegii
 2. następnie najwcześniej po 7 dobach od przybycia do Norwegii, a warunkiem zakończenia 10-dobowej kwarantanny w terminie jest otrzymanie negatywnego wyniku testu przed upływem terminu.

Wyjątki od kwarantanny wjazdowej zasadniczo nie dotyczą podróżujących z Wielkiej Brytanii, oprócz niektórych postanowień.

Kwarantanna

Każdy, kto przyjeżdża do Norwegii z zagranicy, musi odbyć 10-dobową kwarantannę, za wyjątkiem osób, które przybywają o z niektórych obszarów krajów nordyckich/Europy o wystarczająco niskim wskaźniku rozprzestrzeniania się infekcji (żółte strefy i państwa).

Mapa czerwonych i żółtych państw/stref w Europie (wyłącznie po angielsku)

Przyjeżdżając do Norwegii, musisz udać się bezpośrednio na kwarantannę, a wszystkie osoby powyżej 12 roku życia muszą nosić maseczki na twarz do momentu przybycia na miejsce kwarantanny.

Osoby, które zwykle mieszkają razem i razem podróżują do Norwegii, mogą przebywać na kwarantannie wjazdowej w tej samej kwaterze.

W przypadku dwukrotnego negatywnego wyniku testu w trakcie kwarantanny jej czas trwania może zostać skrócony:

 1. Pierwszy test musi zostać wykonany w ciągu 3 dni od przyjazdu i może to być szybki test przesiewowy albo test PCR
 2. Drugi test musi zostać wykonany najwcześniej po 7 dniach od przyjazdu. Drugi test musi być testem PCR.

Kwarantanna obowiązuje do czasu otrzymania negatywnego wyniku drugiego testu.

Osoby, które przebywały w Wielkiej Brytanii lub  Republice Południowej Afryki przez ostatnie 14 dni przed przyjazdem, nie mają możliwości skrócenia czasu trwania kwarantanny wjazdowej.

Jeżeli wystąpią u Ciebie objawy COVID-19, gdy przebywasz na kwarantannie, musisz się odizolować od innych i skontaktować z miejscową służbą zdrowia w celu wykonania testu – pod numerem telefonu +47 116117.

Hotel kwarantannowy

W przypadku, gdy podlegasz obowiązkowi odbycia kwarantanny, z reguły musisz przebywać w hotelu kwarantannowym. Oznacza to, że jeśli przyjedziesz do Norwegii w celu podjęcia pracy lub odwiedzenia przyjaciół, rodziny lub swojej dziewczyny/swojego chłopaka, musisz z reguły odbyć kwarantannę w hotelu kwarantannowym.

Małoletnie dzieci, które podróżują samotnie do Norwegii i nie podlegają wyjątkowi od reguły kwarantanny, będą miały możliwość zabrania ze sobą opiekuna do hotelu kwarantannowego.

Następujące osoby nie muszą mieszkać w hotelu kwarantannowym:

 1. Osoby zamieszkałe w Norwegii (zarejestrowane w ewidencji ludności (Folkeregisteret)) lub mogące udokumentować stałe miejsce zamieszkania w Norwegii (na przykład poprzez zarejestrowane miejsce zamieszkania od Urzędu Skarbowego (Skatteetaten) albo umowę o wynajmie mieszkania).
 2. Osoby, które mogą udokumentować, że posiadają odpowiednie miejsce do zamieszkiwania podczas kwarantanny. Odpowiednie miejsce oznacza miejsce pobytu w pokoju jednoosobowym, z używalnością własnej łazienki, własnej kuchni lub z obsługą podającą posiłki i możliwością unikania bliskiego kontaktu z innymi osobami. Przykładowo mogą to być domki letniskowe, hotel i inne miejsca pobytu, które zostały oddane do dyspozycji przyjezdnej osobie.
 3. Osoby pozostające w związku małżeńskim lub posiadające wspólne dzieci z osobą, która posiada stałe miejsce zamieszkania w Norwegii i ich małoletnie dzieci. Te osoby mogą odbyć kwarantannę w domu małżonka/małżonki lub drugiego rodzica.
 4. Osoby podróżujące służbowo, posiadające pracodawcę lub zleceniodawcę, który zapewnia odpowiednie miejsce pobytu w jednoosobowym pokoju. Musisz mieć dokumentację potwierdzającą, że masz wykonać pracę lub zlecenie i że pracodawca lub zleceniodawca zagwarantował ci odpowiednie miejsce pobytu. Odpowiednie miejsce pobytu to miejsce, w którym można uniknąć bliskiego kontaktu z innymi osobami, z jednoosobowym pokojem z telewizją i Internetem , własną łazienką i własną kuchnią lub obsługą wydającą posiłki. Dokumentację może stanowić przykładowo umowa o pracę lub umowa zlecenie oraz deklaracja pracodawcy z informacją o zakwaterowaniu. Deklaracja musi zawierać adres miejsca zamieszkania, a także imię i nazwisko, adres i numer telefonu pracodawcy lub zleceniodawcy.
 5. Osoby ubiegające się o azyl lub przesiedlani uchodźcy.
 6. Zawodowi kierowcy w transporcie dalekobieżnym, personel pociągów, który nie pracuje w pociągu towarowym, jeżeli te osoby mogą odbyć kwarantannę w jednoosobowym pomieszczeniu nadającym się do noclegu, znajdującym się w pojeździe lub pociągu.
 7. Zagraniczna jednostka wojskowa, która przybywa do Norwegii na trening, ćwiczenia lub operację zatwierdzoną przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
 8. Zagraniczni studenci, którzy przed podjęciem studiów zamieszkiwali w Norwegii i są zarejestrowani w ewidencji ludności w Norwegii, włącznie z tymi, którzy są zarejestrowani z miejscem zamieszkania w kraju odbywania studiów z powodu specjalnych nordyckich przepisów o rejestracji ludności. Osoby te, podczas kwarantanny powinny unikać bliskich kontaktów z osobami, z którymi dzielą obecnie mieszkanie, lecz nie mieszkali z nimi przed okresem kwarantanny.

Wyjątki wymagają przebywania przez Ciebie w okresie kwarantanny w mieszkaniu lub odpowiedniej kwaterze.

Koszty

Stawka hotelowa w hotelu kwarantannowym wynosi 500 NOK dziennie dla osób prywatnych w wieku powyżej 18 lat i dla pracodawców. Dzieci w wieku do 10 lat przebywające w pokoju wraz z opiekunem mieszkają bezpłatnie. Za dzieci w wieku od 10 do 18 lat płaci się stawkę w wysokości 250 NOK za dobę. Stawkę hotelową opłaca się w hotelu kwarantannowym w zwykły sposób, tj. w dniu przyjazdu lub przed odjazdem.

W hotelu kwarantannowym oferowany jest bezpłatny test na COVID-19.

Kwarantanna wjazdowa dla pracowników

Główną regułę stanowi obowiązek odbycia kwarantanny po przybyciu do Norwegii, lecz od tej reguły są pewne wyjątki. Niektóre wyjątki dotyczą i czasu pracy, i czasu wolnego, podczas gdy inne wyjątki dotyczą wyłącznie czasu pracy.

Wszystkie osoby, które przyjeżdżają do Norwegii z krajów o szczególnie dużym wskaźniku zakażeń:

 • Muszą przebywać na 10-dobowej kwarantannie przed podjęciem pracy
 • Mogą skrócić okres kwarantanny po uzyskaniu dwóch negatywnych wyników testu na koronawirusa jak opisano w punkcie powyżej

Spis stref i krajów o szczególnie wysokim wskaźniku zakażeń (wyłącznie po angielsku)

Wyjątki od obowiązku odbycia kwarantanny w czasie pracy dla niektórych pracowników

Jeżeli jesteś pracownikiem zagranicznym, który pochodzi z pozostałych państw z obowiązkiem odbycia kwarantanny w EOG i Szwajcarii lub zamieszkuje w Norwegii i wykonywał pracę lub zlecenia w tych państwach:

 • musisz przebywać na kwarantannie do czasu uzyskania negatywnego wyniku testu na koronawirusa
 • możesz rozpocząć pracę po pierwszym negatywnym teście wykonanym w Norwegii, ale musisz wykonywać test co trzeci dzień przez 10 dni i po przyjeździe przebywać na 10-dobowej kwarantannie w wolnym czasie
 • podczas kwarantanny musisz mieszkać w pokoju jednoosobowym (nie dotyczy to osób zamieszkałych w Norwegii, które powracają po wykonaniu pracy lub zleceń na terenie EOG lub Szwajcarii)

Wyjątek ten nie ma zastosowania, jeśli w ciągu ostatnich 10 dób przed przyjazdem do Norwegii przebywałeś w obszarze o szczególnie dużym wskaźniku zakażeń.

Państwa i obszary w EOG/Szwajcarii z obowiązkiem kwarantanny, lecz z możliwością zrobienia wyjątku dla pracowników: czerwone kraje na mapie (wyłącznie po angielsku).

Jeżeli przybywasz z określonych obszarów Europy Północnej/ Europy o wystarczająco niskim wskaźniku rozprzestrzeniania się infekcji, to jesteś wyłączony z obowiązku odbycia kwarantanny.

Państwa i obszary o wystarczająco niskim wskaźniku rozprzestrzeniania się infekcji (wyłącznie po angielsku)

Osoby dojeżdżające do pracy (pendlere) i osoby często przekraczające granicę

 • Osoby, które przekraczają granicę do Norwegii częściej niż jeden raz w ciągu 15-dniowego okresu z obszarów Szwecji lub Finlandii objętych obowiązkiem kwarantanny, są zwolnione z kwarantanny, jeżeli wykonają test na koronawirusa w pierwszym dniu przyjazdu do Norwegii, a następnie co siedem dni, jeżeli upłynęło siedem dób od zrobienia w Norwegii ostatniego testu na SARS-CoV-2.
 • Niektórzy zawodowi kierowcy transportu dalekobieżnego, personel pociągów i personel samolotów mogą zostać zwolnieni z obowiązku kwarantanny po podróży. Osoby te powinny skontaktować się z pracodawcą, by wyjaśnić, jakie zasady obowiązują.

Następujące osoby są całkowicie zwolnione z obowiązku kwarantanny wjazdowej zarówno w czasie pracy, jak i w czasie wolnym:

 • Osoby, które mogą udokumentować, że w przeciągu ostatnich sześciu miesięcy przebyły COVID-19 wykryty metodą PCR lub przy użyciu szybkiego testu antygenowego .
 • Osoby, które przybywają do Norwegii w celu odbycia wcześniej uzgodnionych lub ustalonych odwiedzin rodzica lub dziecka. To samo dotyczy osób, które powracają do Norwegii po odwiedzinach dziecka/rodzica za granicą.
 • Osoby, które z ważnych powodów związanych z polityką zagraniczną zostały zaproszone przez norweskie władze państwowe.
 • Osoby mogą zostać zwolnione od wjazdowej kwarantanny, by odwiedzić bliskie, ciężko chore osoby lub uczestniczyć w pogrzebie lub pochówku bliskich osób. Wyjątek od kwarantanny będzie obowiązywał wyłącznie w czasie, w którym dana osoba odwiedza chorego lub uczestniczy w pogrzebie/pochówku. Kwarantanny należy poza tym przestrzegać. Okresowe zwolnienie od kwarantanny może wystawić lekarz gminy (kommunelegen) w gminie, którą będziesz odwiedzać.

Jeżeli podlegasz zwolnieniu z kwarantanny na zasadzie wyjątku, ale wystąpią u Ciebie objawy zakażenia COVID-19  lub lekarz będzie podejrzewał taką infekcję, to musisz jednak poddać się kwarantannie.

Osoby, którym dano czasowe zwolnienie od kwarantanny powinny, jeżeli jest to możliwe, zostać przetestowane na COVID-19.

W taki sposób odbędziesz kwarantannę wjazdową

 • Musisz odbyć kwarantannę wjazdową w hotelu kwarantannowym lub w innym odpowiednim miejscu, jeżeli w drodze wyjątku zostaniesz wyłączony z obowiązku przebywania w hotelu kwarantannowym, tak jak to opisano w powyższym spisie.
 • Możesz przebywać poza domem tylko w przypadku, gdy możesz uniknąć bliskiego kontaktu z innymi osobami oprócz tych, z którymi mieszkasz.
 • Nie możesz przebywać ani w miejscu pracy, w którym również przebywają inne osoby, ani w szkole, czy w przedszkolu.
 • Nie możesz korzystać ze środków transportu publicznego, za wyjątkiem dojazdu na lotnisko i z lotniska, do portu i z portu itp. w związku z wjazdem na terytorium Norwegii i wyjazdem z Norwegii. W takim przypadku należy założyć maseczkę na twarz, jeśli jesteś w wieku powyżej 12 lat.

Tutaj możesz znaleźć więcej informacji o koronawirusie w wielu językach (regjeringen.no)

Treści są dostarczane przez Norweską Dyrekcję ds. Zdrowia