Hva er helseregistre?

I Norge har vi mange helseregistre som blant annet bidrar til å ivareta og forbedre helsetjenester og behandlingstilbud.


Når du benytter helsetjenester i Norge blir opplysninger om deg lagt inn i helseregistre. Hvilke opplysninger og registre det gjelder, er avhengig av hvilken type helsehjelp eller behandling du får. Noen registre er nasjonale og lovbestemte. Andre registre er mer spesifikke og for eksempel relatert til spesielle diagnoser eller behandlinger.

Se hva som er registrert om deg

Du har rett til innsyn i opplysningene som er lagret om deg. Du kan få digitalt innsyn i flere av registrene ved å logge inn på Helsenorge, uten å kontakte registeret og be om det.  

Du finner informasjon om hvert enkelt register, og hvor du kan henvende deg for å få innsyn i opplysningene som er registrert om deg, i oversikten over Helseregistre.

Bestemme over dine egne personopplysninger 

Du har rett til å bestemme over dine egne personopplysninger. I tjenesten Personverninnstillinger kan du se og styre personverninnstillinger for helseregistre som er aktuelle for deg. 

Hvordan opplysningene om deg kan bli samlet inn er bestemt i lover og forskrifter. Som regel blir det styrt av at du samtykker eller reserverer deg. De som behandler opplysningene i disse registrene har taushetsplikt. Opplysninger som kan kobles til identifiserbare personer er strengt regulert.

 

Content provided by Norsk Helsenett

Last updated Tuesday, August 9, 2022