Om Helseregistre

Oversikt over norske helseregistre hvor det kan ligge opplysninger om deg, dine pårørende eller dem du representerer.

Når du benytter helsetjenester i Norge legges det opplysninger om deg inn i helseregistre. Hvilke opplysninger og registre det gjelder, er avhengig av hvilken type helsehjelp eller behandling du får.

Du har rett til innsyn i opplysningene som er lagret om deg. I tjenesten Helseregistre finner du informasjon om hvert enkelt register, og hvor du kan henvende deg for å få slikt innsyn. I noen registre kan du få digitalt innsyn med en gang, uten å kontakte registereret og be om det.

De som behandler opplysningene i disse registrene har taushetsplikt. Opplysninger som kan kobles til identifiserbare personer er strengt regulert.

Samtykke

Denne tjenesten krever samtykke til tilgangsnivå Basis eller høyere.