Spesielle saker og reiser

Har du hemmelig identitet, skal du søke på vegne av avdød pasient eller hatt en reise i forbindelse med fristbrudd, tuberkulosebehandling/-kontroll eller organdonasjon? Da må du sende papirsøknaden din per post eller e-post via en sikker meldingstjeneste til Pasientreiser.

Hemmelig identitet

​Hvis du har hemmelig identitet, som adressesperre 6 eller 7, må søknaden din sendes på e-post med en sikker meldingstjeneste (du må logge inn via ID-porten når du trykker på lenken) eller per post til en egen postadresse. Dette er for å sikre at saken blir ivaretatt på en strengt fortrolig måte.

Hvis du har hemmelig identitet, må du sende

 • oppmøtebekreftelse fra behandler
 • reiseregningsskjema
 • annen dokumentasjon på hva du vil ha dekket
 • kopi av frikort, hvis du har frikort

Det finnes egne sikkerhetsrutiner for både mottak og behandling av saker innsendt av de som har hemmelig identitet.

Hvis du har hemmelig adresse, skal du sende reiseregningsskjemaet på e-post til denne sikre meldingstjenesten eller med post til denne postadressen:

Pasientreiser HF
Postboks 2864 Kjørbekk
3702 Skien

Travel expenses form

Bokmål | Nynorsk | Samisk | For the visually impaired

Guide to the travel expenses form

Bokmål | Nynorsk | Samisk | English

Fristbrudd

​Fristbrudd er når du har fått en frist for helsehjelp, men ikke har mottatt helsehjelpen innen denne fristen, og har rett til å få et annet behandlingstilbud.

Hvis spesialisthelsetjenesten ikke kan gi deg et tilbud om helsehjelp innen fristen, skal de varsle Helfo. Helfo vil forsøke å finne et annet behandlingssted til deg hvis du ønsker det. 

I utgangspunktet må du ordne reisen til og fra behandling selv, og så kan du søke om å få tilbakebetalte reiseutgifter i etterkant.  

Slik søker du:

Ved fristbrudd kan du ikke søke om pengestøtte digitalt på Helsenorge. Du må fylle ut reiseregningsskjema på papir og sende det sammen med nødvendig dokumentasjon og kvitteringer.

I tillegg til reiseregningsskjemaet, må du sende med:

 • oppmøtebekreftelse fra behandler av fristbruddet som inneholder  
  •    dato for gjennomført behandling
  •    fristbruddnummer (saksnummer i SMS/brev fra Helfo)
  •    hvis det var behov for ledsager og/eller overnatting på reisen av helsemessige årsaker
  •    hvilket helseforetak og sykehus med avdeling som er ansvarlig for fristbruddet (behandler av fristbruddet vet dette)
 • annen dokumentasjon på hva du søker om å få pengestøtte til (billetter, parkeringsutgifter, hotellovernatting ol.) 

Når du sender inn reiseregningsskjemaet, må du:

 • skrive «fristbrudd» øverst på forsiden av skjemaet
 • merke konvolutten med «fristbrudd»

Bestilling av reise

Hvis du er bosatt i Nord-Norge og skal fly og/eller bo på hotell, må du ringe G Travel Pasientreiser (telefon 37 05 24 15), som bestiller og betaler dette.

Bor du i resten av landet, må du ringe Pasientreiser på telefon 05515, som bestiller flyreisen. Skal du bo på hotell, må du bestille det selv, og deretter sende inn reiseregningsskjema til Pasientreiser.

Når du ringer, må du opplyse at du er fristbruddpasient.

Send inn: 

Hvis du har en fristbruddsak, kan du sende reiseregningsskjemaet med dokumentasjon via denne sikre meldingstjenesten (du må logge inn via ID-porten når du trykker på lenken) eller i posten. Ønsket filformat er PDF eller JPG.

Send reiseregningsskjema med dokumentasjon til følgende kontor hvis du har gjennomført en reise i forbindelse med fristbrudd:

Helse Sør-Øst og Helse Midt sendes til Pasientreiser HF, postboks 2864 Kjørbekk, 3702 Skien

Søknader for reise i forbindelse med fristbrudd i Helse Nord og Helse Vest skal sendes til innbyggers helseforetak:

Travel expenses form

Bokmål | Nynorsk | Samisk | For the visually impaired

Guide to the travel expenses form

Bokmål | Nynorsk | Samisk | English

​Tuberkulosebehandling/-kontroll

​Søker du om å få dekket reiser til tuberkulosebehandling/-kontroll, må du sende søknaden på e-post med en sikker meldingstjeneste (du må logge inn via ID-porten når du trykker på lenken) eller med vanlig post.

Husk å sende inn:

 • oppmøtebekreftelse, der det tydelig kommer fram at behandlingen gjelder tuberkulosebehandling/-kontroll
 • reiseregningsskjema
 • dokumentasjon på andre kostnader du vil ha dekket

Du kan også sende skjema i posten til:

Pasientreiser HF
Postboks 2864 Kjørbekk
3702 Skien

Travel expenses form

Bokmål | Nynorsk | Samisk | For the visually impaired

Guide to the travel expenses form

Bokmål | Nynorsk | Samisk | English

Organdonasjon

​Som donor kan du få dekket faktiske reiseutgifter, og du trenger ikke å betale egenandel for reisen.

Søker du om reiser i forbindelse med organdonasjon, må du sende søknaden via en sikker meldingstjeneste (du må logge inn via ID-porten når du trykker på lenken) eller per post.

Husk å sende inn:

 • oppmøtebekreftelse fra behandler, der det tydelig kommer fram at behandlingen gjelder organdonasjon
 • reiseregningsskjema
 • annen dokumentasjon på hva du vil ha dekket

Hvis du har reist i forbinndelse med organdonasjon, skal du sende reiseregningsskjemaet via denne sikre meldingstjenesten eller i posten til:

Pasientreiser HF
Postboks 2864 Kjørbekk
3702 Skien

Travel expenses form

Bokmål | Nynorsk | Samisk | For the visually impaired

Guide to the travel expenses form

Bokmål | Nynorsk | Samisk | English

Barn i utsatte familiesituasjoner

​Barn under 16 år som er i en alvorlig familiesituasjon, og når tungtveiende hensyn taler for det, skal det ikke gis informasjon om av pasientreiser til foreldre eller andre med foreldreansvar.

En alvorlig familiesituasjon kan for eksempel være hvis barnet er utsatt for alvorlig omsorgssvikt eller er i en annen situasjon med alvorlig uro eller belastning, for eksempel knyttet til kjønnsidentitet, seksualitet eller psykososiale forhold. Situasjonen må være så alvorlig, at helsepersonellet vurderer at det beste for barnet er at informasjonen om pasientreisen ikke videreformidles til foreldrene eller andre som har foreldreansvaret.

Det er vurderingen av hva som vil være til det beste for barnet, som skal være avgjørende.

Mindreårige i en slik situasjon, skal sende reiseregningsskjemaet via denne sikre meldingstjenesten eller i posten til:

Pasientreiser HF
Postboks 2864 Kjørbekk
3702 Skien

Travel expenses form

Bokmål | Nynorsk | Samisk | For the visually impaired

Guide to the travel expenses form

Bokmål | Nynorsk | Samisk | English

Barn som ønsker noen å snakke om situasjonen med, kan ringe gratis til Alarmtelefonen for barn og unge på telefon 116 111.

Søknad på vegne av avdød pasient

Når en pasient dør før søknad om pengstønad til reiseutgifter er sendt, må den som sender inn søknaden dokumentere at han eller hun har rådighet over boet etter avdøde.

Arvinger, for eksempel ektefelle eller barn/foreldre, må legge skifteattest ved søknaden som bekreftelse på dette. Er det en bobestyrer som sender inn søknad, må bobestyrerattest legges ved.

Hvis du skal søke på vegne av avdød pasient, skal du sende reiseregningsskjemaet via denne sikre meldingstjenesten eller i posten til:

Pasientreiser HF
Postboks 2533 Kjørbekk
3702 Skien

Travel expenses form

Bokmål | Nynorsk | Samisk | For the visually impaired

Guide to the travel expenses form

Bokmål | Nynorsk | Samisk | English

Pasientreiser

05515

Contact Pasientreiser with questions about filling out a travel expenses claim form, covering travel expenses or booking your patient trip.


From abroad: 0047 915 05 515

Pasientreiser.no

Er du helsepersonell eller transportør? Gå til pasientreiser.no

Loga pasieantamátkkiid birra sámegillii

Content provided by Patient travel in Norway

Patient travel in Norway. Spesielle saker og reiser. [Internet]. Oslo: The Norwegian Directorate of Health; updated Friday, February 11, 2022 [retrieved Sunday, July 14, 2024]. Available from: https://www.helsenorge.no/en/patient-travel/about/spesialsaker/

Last updated Friday, February 11, 2022