Pasientreiser Helse Vest

Pasientreiser i helseføretaka har ansvar for bestilling og planlegging av rekvirerte pasientreiser.

Pasientreiser Helse Førde

Ta kontakt med Pasientreiser Førde for bestilling og planlegging av pasientreiser i Førde.

Telefon

05515

Ordinære opningstider

Måndag - fredag kl. 07.30 – 18.00

E-post

pasientreiser@helse-forde.no
For å unngå at personopplysningar kjem på avvegar, skal ikkje dette sendast per e-post.

Adresse

Pasientreiser Helse Førde, Postboks 1000, 6807 Førde

Pasientreiser Helse Bergen

Ta kontakt med Pasientreiser Bergen for bestilling og planlegging av pasientreiser i Bergen.

Telefon

05515 / 55 55 96 30

Ordinære opningstider

Måndag - fredag kl.07.00-19.00

Lørdag kl.09.00-15.00

Sjå helseføretakets nettside for oppdaterte opningstider i feriar.

E-post

pasientreiser@helse-bergen.no
For å unngå at personopplysningar kjem på avvegar, skal ikkje dette sendast per e-post. 
 
Skal du på ei planlagd pasientreise med rekvisisjon, må ho bestillast i god tid og seinast kl.13.00 vyrkedagen før reisa. Ved reise med fly må du ta kontakt så raskt du får innkalling.

Adresse

Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus, Avdeling for pasientreiser, Postboks 1400, 5021 Bergen

Les meir på nettsida til føretaket.

Pasientreiser Helse Fonna

Ta kontakt med Pasientreiser Fonna for bestilling og planlegging av pasientreiser i Fonna.

Telefon

05515

Ordinære opningstider  

Måndag - fredag kl. 07.30 - 16.00

E-post

pasientreiser@helse-fonna.no

For å unngå at personopplysningar kjem på avvegar, skal ikkje dette sendast per e-post. 

Skal du på ei planlagd pasientreise med rekvisisjon, må ho bestillast i god tid og seinast klokka 13.00 vyrkedagen før reisa. Ved reise med fly må du ta kontakt så raskt du får innkalling.

Adresse

Helse Fonna HF, Pasientreiser, Postboks 2170, 5504 Haugesund

Pasientreiser Helse Stavanger

Ta kontakt med Pasientreiser Stavanger for bestilling og planlegging av pasientreiser i Stavanger.

Telefon

05515

Ordinære opningstider 

Måndag-fredag kl. 08.00-15.30

E-post

pasientreiser@sus.no
For å unngå at personopplysningar kjem på avvegar, skal ikkje dette sendast per e-post.

Adresse

Pasientreiser Helse Stavanger, Postboks 8100, 4068 Stavanger

Les meir på nettsida til føretaket.

Rutetabellar

Finn rutetidene for helseekspressene og helsebussane 

Pasientreiser

05515

Contact Pasientreiser with questions about filling out a travel expenses claim form, covering travel expenses or booking your patient trip.


From abroad: 0047 915 05 515

Guidance Helsenorge

23 32 70 00

Monday-Friday from 08:00 to 15:30

Content provided by Patient travel in Norway

Patient travel in Norway. Pasientreiser Helse Vest. [Internet]. Oslo: The Norwegian Directorate of Health; updated Friday, May 10, 2024 [retrieved Tuesday, July 23, 2024]. Available from: https://www.helsenorge.no/en/patient-travel/about/kontakt-pasientreiser/helse-vest/

Last updated Friday, May 10, 2024