Førstehjelp ved søl på hud

Ved kjemikaliesøl på huden, skyll straks grundig med rennende vann. Skylletid er avhengig av hva man har fått på huden. Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd.

Hånd som blir skylt under rennende vann etter søl på hud

Ved søl på hud, start og skyll med en gang

​​​Førstehjelp ved hudkontakt

​Ved kjemikaliesøl på huden, skyll straks grundig med rennende vann. Ta av tilsølt tøy, klokker o​​​​​g liknende. Kjemikalier som er lite løselig i vann, som for eksempel oljebaserte produkter, kan vaskes bort med mild såpe.

Sterkt etsende kjemikalier

Ved uhell med sterkt etsende produkter, som for eksempel avløpsåpnere, er det viktig å skylle lenge. Skyll minimum 30 minutter. Det kan være nødvendig å skylle i flere timer. Bruk behagelig temperatur på vannet. Kontakt Giftinformasjonen for videre råd om oppfølging og behandling.

Contact the Norwegian Poisons Information Centre if you suspect a poisoning

22 59 13 00

The phone service is open 24 hours a day.

In case of severe symptoms call:

113

Content provided by The Norwegian Poisons Information Centre

Last updated Friday, December 4, 2020