Førstehjelp ved forgiftninger

Uhell skjer raskt. Her finner du råd om hva du skal gjøre når uhellet er ute. Rask førstehjelp kan forebygge alvorlige symptomer. Ved fare for akutt forgiftning, kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00). Ved alvorlige symptomer, ring 113.

Har du fått noe i øyet, start skylling med rennende vann med en gang. Rask skylling kan forhindre utvikling av alvorlige symptomer.

Contact the Norwegian Poisons Information Centre if you suspect a poisoning

22 59 13 00

The phone service is open 24 hours a day.

In case of severe symptoms call:

113

For healthcare professionals

Treatment recommendations for acute poisonings, prepared by the Norwegian Poison Information Centre.

Did you find what you were looking for?