Rusmidler

Det finnes mange ulike rusmidler. Giftinformasjonen er åpen hele døgnet og gir råd ved fare for akutt forgiftning.

Illustrasjonsbilde av rusmidler

Contact the Norwegian Poisons Information Centre if you suspect a poisoning

22 59 13 00

The phone service is open 24 hours a day.

In case of severe symptoms call:

113

For healthcare professionals

Treatment recommendations for acute poisonings, prepared by the Norwegian Poison Information Centre.

Content provided by The Norwegian Poisons Information Centre

The Norwegian Poisons Information Centre. Rusmidler. [Internet]. Oslo: The Norwegian Directorate of Health; updated Tuesday, March 3, 2020 [retrieved Thursday, May 30, 2024]. Available from: https://www.helsenorge.no/en/poison-information/rusmidler/