Sjølvhjelpsverktøy ved psykiske plager

Har du milde eller moderate psykiske plager? Her finn du digitale verktøy og kurs som kan vere til god hjelp og nytte.

Angst

Depresjon

Søvnvansker

Content provided by The Norwegian Directorate of Health

The Norwegian Directorate of Health. Sjølvhjelpsverktøy ved psykiske plager . [Internet]. Oslo: The Norwegian Directorate of Health; updated Thursday, March 3, 2022 [retrieved Sunday, March 3, 2024]. Available from: https://www.helsenorge.no/en/psykisk-helse/selvhjelp/

Last updated Thursday, March 3, 2022