Psykisk helse

Alle har en psykisk helse, og den er det viktig å ta vare på. Får man psykiske plager er det mange spørsmål som melder seg. Her finner du noen svar.

Mental Health

116 123

Mental Health's telephone and online service is for everyone who needs someone to talk to or write to.

24-hour service.

Norsk Forening for Kognitiv Terapi

Oversikt over tilbud innen psykisk helse.

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

22 49 19 22

Monday-Friday from 10:00 to 15:00

Tuesday from 10:00 to 19:00

Rådgivningstelefon for pårørende.

#psyktgodvenn

#psyktgodvenn er en antistigma-kampanje. Få råd om hvordan du kan være venn til en som har en psykisk lidelse.

Did you find what you were looking for?