Hva er samvalg?

Som pasient eller bruker har du rett til å medvirke i valg av undersøkelses- eller behandlingsmetoder. Samvalg er prosessen der du sammen med helsepersonell tar beslutninger om hva som passer best for deg. Samvalg er en form for brukermedvirkning på individnivå.

Hvorfor bør jeg være med å bestemme?

Når du trenger helsehjelp finnes det ofte flere ulike alternativer for både undersøkelser og behandling.

Noen ganger er det ikke mulig for helsepersonell å si sikkert hvilke alternativer som passer best for deg. Dette kan være fordi det finnes flere muligheter, eller fordi valget er avhengig av dine verdier og hvordan du ønsker å leve. Derfor er det viktig at du er med og bestemmer.

Ved samvalg får du informasjon om fordeler og ulemper ved ulike alternativer for behandling og undersøkelse. Du kan vurdere disse opp mot hverandre ut fra hva som er viktig for deg. Helsepersonell støtter deg i denne prosessen.

Du kan også velge å overlate beslutningen til helsepersonell eller pårørende.

Video om samvalg

Hva er samvalg, og hvorfor er det viktig å ta del i valg om egen helse

Samvalgsverktøy kan hjelpe deg å velge

Noen ganger kan samvalgsverktøy være til hjelp i valgprosessen. De kan brukes både før, under og etter konsultasjon. Verktøyene gir relevant og pålitelig informasjon om ditt helseproblem og alle valgmulighetene som finnes.

Du kan diskutere de ulike alternativene med din behandler, og sammen kan dere komme frem til det beste valget for deg.

Tre enkle spørsmål som kan være til hjelp når du snakker med behandleren din:

  • Hvilke alternativer har jeg?
  • Hva er de mulige fordelene og ulempene ved disse alternativene?
  • Hvor sannsynlig er det at jeg vil oppleve disse fordelene og ulempene?

Ministry of Health and Care Services (lovdata.no)

The Patient and User Rights Act contains legal rules on the rights patients and users have towards the health and care service (in Norwegian).

Lytt til podcast om samvalg

I denne podkastepisoden fra SyktFrisk får du høre mer om hva samvalg er, og hvorfor du som pasient bør være med og velge.

Hør Kim Fangen fortelle om sine erfaringer som pasient, i samtale med Simone Kienlin, som er sykepleier og forsker på samvalg, og Anette Eie, spesialrådgiver i Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst.

Hør episoden på nettsiden til SyktFrisk, eller søk den opp der du lytter til podcast.

Content provided by Universitetsykehuset Nord-Norge HF, Helse Sør-Øst RHF

Universitetsykehuset Nord-Norge HF, Helse Sør-Øst RHF. Hva er samvalg?. [Internet]. Oslo: The Norwegian Directorate of Health; updated Wednesday, September 21, 2022 [retrieved Monday, July 22, 2024]. Available from: https://www.helsenorge.no/en/samvalg/hva-er-samvalg/

Last updated Wednesday, September 21, 2022