Krybbedød – SIDS

Krybbedød er en tilstand der et barn dør plutselig uten at man finner noen årsak. Det finnes noen forholdsregler som kan redusere risikoen.

Bilde av bamse på gulvet

Et annet ord for krybbedød er Sudden Infant Death Syndrome (SIDS).

Krybbedød inntrer uten forvarsel. Det kan skje når barnet sover i sengen sin, i en barnevogn eller i foreldrenes armer. Tilstanden er ikke vanlig, og forekommer svært sjelden etter at barnet er eldre enn seks måneder.

Barn som dør ved plutselig spedbarnsdød gjør det ofte på en fredfylt måte, uten tegn på smerter eller å være under stress. Det er ingen symptomer eller varselsignaler i forkant.

Det er helt naturlig for foreldre som opplever å miste et barn å føle sterk fortvilelse og sorg, men det er viktig å ikke klandre seg selv. I de fleste tilfeller av krybbedød finner man aldri årsaken.

Hva kan du gjøre for å redusere risikoen for krybbedød?

Det finnes noen forebyggende råd mot krybbedød.

Røykfritt innemiljø

Det viktigste du kan gjøre er å unngå røyking i nærheten av babyen. Forskning viser at opptil 25 av 100 tilfeller av krybbedød kan skyldes passiv røyking. Du bør heller ikke røyke om du er gravid. Krybbedød er mer vanlig dersom moren røykte under graviditeten.

Unngå også å være rundt andre mennesker som røyker og unngå røykfylte områder.

Offentlige kampanjer for å beskytte barnet mot røyk har gitt nedgang i antall krybbedød.

Snakk med legen om røykeslutt hvis du synes det er vanskelig å slutte å røyke. Om du ikke klarer å slutte å røyke, bør du røyke i et annet rom enn der babyen oppholder seg.

Soverutiner

Barnet skal sove på ryggen, ikke på magen. Barnet må ikke legges på siden, for da kan det rulle over på magen.

Forskning viser at antall krybbedødsfall er redusert i land der foreldrene rådes til å legge barn til å sove på ryggen. I Norge ble antall krybbedødsfall redusert etter en nasjonal opplysningskampanje. Antall krybbedøde falt fra 2,3 per 1000 spedbarn før kampanjen til 0,6 per 1000 spedbarn etter kampanjen.

Andre forhåndsregler:

 • Spedbarn bør få egen seng på foreldrenes soverom. Samsoving øker risikoen for krybbedød.
 • La barnets seng stå på foreldrenes rom det første halvåret.
 • Amme barnet om mulig.
 • Hold myke gjenstander, som puter og kosedyr, ute av barnets seng.
 • Følg vaksineprogrammet på helsestasjonen.
 • Ikke tildekk hodet til barnet når det ligger i sengen.

Smokk er ikke farlig og kan trygt brukes.

Samsoving kan likevel være trygt for barnet dersom man følger gjeldende råd:

 • At samsover ikke røyker eller snuser
 • At samsover ikke er påvirket av alkohol, andre rusmidler eller sløvende medikamenter
 • At foreldresengen er bred og har en fast madrass
 • Barnet må ha egen liten og lett barnedyne, unngå pute
 • Sørg for at barnet ikke kan trille ut eller falle ned i en sprekk
 • Spedbarnet må ikke sove i mageleie på samsovers bryst mens hun/han sover. Den økte risikoen for krybbedød som oppstår når spedbarn sover på magen, gjelder også i denne situasjonen.

Det finnes «pustealarmer» som overvåker barnets pust. Dette kan anbefales til enkelte barn som har en medisinsk tilstand der pusten (respirasjonen) er påvirket.

Det lånes også noen ganger ut apnémadrasser fra sykehus til foreldre som tidligere har mistet et barn i krybbedød. Det er ingen garanti for at en respirasjonsmonitor kan redusere risikoen for krybbedød. Leger vil av den grunn vanligvis ikke anbefale det.

Landsforeningen uventet barnedød

Oppfølging etter krybbedød

Foreldre som har mistet et barn i plutselig spedbarnsdød trenger mye støtte. Det er helt naturlig å føle sorg, og mange foreldre føler seg skyldige og tenker at de burde ha gjort noe annerledes.

Det er mulig å få samtaleterapi, råd og praktisk hjelp. Det kan finnes støttegrupper i ditt distrikt – prat med barnelegen om dette. Mange foreldre synes det hjelper å snakke med andre som har vært i samme situasjon.

Content provided by Helsebiblioteket/BMJ

Last updated Friday, February 15, 2019