Snus- og røykeslutt

Se råd og tips om å slutte å røyke og snuse.

Lyst til å slutte å røyke? Gjør det lettere for deg selv ved å forberede godt.Les mer på helsenorge/lev

Kvinne isbader

Lev bedre

Vil du endre en vane, stumpe røyken, gruble mindre? Med Lev får du råd og verktøy som støtter deg i hverdagen.

Illustration: Helsedirektoratet

App: Slutta (helsenorge.no)

Get help to stop smoking or using snuff with the app Slutta.

Did you find what you were looking for?