Snus- og røykeslutt

Vil du slutte å snuse eller røyke? Prøv gratis slutta-app, få tips og råd her.

Kontakt fastlegen på Helsenorge

Fastlegen kan gi gode råd, støtte og motivere underveis i prosessen med å slutte å snuse eller røyke.

Lyst til å slutte å røyke? Gjør det lettere for deg selv ved å forberede godt.Les mer på helsenorge/lev

Lev bedre

Vil du endre en vane, stumpe røyken, gruble mindre? Med Lev får du råd og verktøy som støtter deg i hverdagen.

Illustration: Helsedirektoratet

App: Slutta

Get help to stop smoking or using snuff with the app Slutta.

Health benefits when you quit smoking

See what happens in your body when you stop smoking.

How addicted are you to smoking?

With this test you can get a pointer.