Skjemaer for endring i kjernejournal

Skjemaene på denne siden kan kun benyttes til kjernejournal.

Guidance Helsenorge

23 32 70 00

Monday-Friday from 08:00 to 15:30

Content provided by Norsk Helsenett

Norsk Helsenett. Skjemaer for endring i kjernejournal. [Internet]. Oslo: The Norwegian Directorate of Health; updated Tuesday, June 20, 2023 [retrieved Thursday, May 30, 2024]. Available from: https://www.helsenorge.no/en/summary-care-record/skjemaer-for-endring-i-kjernejournal/

Last updated Tuesday, June 20, 2023