Skjemaer for endring i kjernejournal

​Du kan se din kjernejournal ved å logge deg inn på disse nettsidene og registrere ulike opplysinger. De som ikke har tilgang på Internett skal likevel kunne få lagt inn opplysninger i sin kjernejournal.

Bruk skjemaene på denne siden til å få lagt inn, slettet eller endret opplysninger i din kjernejournal.

Kjernejournal samler informasjon fra flere kilder og gjør disse opplysningene tilgjengelig både for deg og for helsepersonell.

Hva er forskjellen mellom kjernejournal og pasientjournal?

Kjernejournalen erstatter ikke journaler hos fastlege eller sykehus, men er et tillegg til dem. Du får tilgang via Helsenorge. Der får du også tilgang til en annen tjeneste, som kalles pasientjournal. Pasientjournalen er en tjeneste som gir deg tilgang til din originale sykehusjournal, i enkelte helseregioner i Norge.

Skjemaene på denne siden kan KUN benyttes til kjernejournal - ikke pasientjournal. Her finner du mer informasjon om innsyn i pasientjournalen din.

Gjør kjernejournalen din bedre

​Du kan selv bidra til å gjøre kjernejournal bedre ved å registrere opplysninger i din kjernejournal. Det vil gi helsepersonell et mer utfyllende bilde av deg og din helse. Opplysningene kan være:

  • Nærmeste pårørende - personer du ønsker helsepersonell skal ta kontakt med dersom du blir syk.
  • Spesielle kommunikasjonsbehov - opplysninger om utfordringer med syn, hørsel, tale eller språk.
  • Sykdomshistorikk - tidligere helsetilstander eller sykdommer helsepersonell bør kjenne til.

Dersom du ikke kan eller vil behandle informasjonen om deg via helsenorge.no, kan du bruke​​​​​​​​​ skjemaene på denne siden til å få lagt inn, slettet eller endret opplysn​inger i din kjernejournal.

Veiledning for helsenorge.no (23 32 70 00)

Skjemaene på denne siden er utarbeidet av Norsk Helsenett. Har du spørsmål som gjelder kjernejournal eller skjemaene du finner i oversikten nedenfor, kan du kontakte Veiledning helsenorge.no på telefon 23 32 70 00. Denne hjelpetelefonen er opprettet for å gi deg hjelp og nødvendig informasjon om helsetjenester i Norge. Telefontiden er hverdager kl. 08:00-15:30.

Nedenfor finner du en oversikt over de skjemaene du selv kan fylle ut i forbindelse med bruken av din kjernejournal.​​

Veiledning helsenorge.no

23 32 70 00

Monday-Friday from 08:00 to 15:30

Content provided by Norsk Helsenett

Last updated Wednesday, February 10, 2021