Leve med hiv

Å få en hivdiagnose kan oppleves som et sjokk, og mange bruker tid på å venne seg til tanken og å forstå hva diagnosen vil bety for livet videre. Det kan være betryggende å vite at hivpositive i Norge lever like lange og friske liv som hivnegative. Her kan du lese om hva du kan gjøre for å leve godt med hivviruset.

Livslang behandling

Å starte på medisiner tidlig og følge behandlingen som foreskrevet av lege er nøkkelen til et godt liv med hiv. Tar du medisinene dine riktig kan du leve et helt normalt liv.

Medisiner mot hiv og annen helsehjelp relatert til hiv er gratis i Norge. Du får tilbud om å starte på behandling når du har fått diagnosen. Med dagens medisiner må du fortsette med behandling resten av livet.

Medisinene beskytter immunforsvaret ved å hindre hivviruset i å formere seg i kroppen. Etter kort tid vil du ha færre enn 50 virus per milliliter blod. Du er da definert som velbehandlet. Det har vist seg i praksis at velbehandlede ikke kan smitte sine seksualpartnere.

Dersom du ikke tar medisiner på riktig måte, eller medisinene ikke virker godt nok hos deg, vil du ha mer enn 50 hivvirus per milliliter blod. Da kan du risikere å smitte andre med hiv.

Hvis du bruker medisinene feil, risikerer du også å utvikle en resistent form for hiv. Da vil viruset være resistent mot medisinene du bruker, og behandlingen vil ikke lenger være effektiv.

Dersom du bruker medisinene feil eller ikke tar medisinene i det hele tatt blir immunsystemet ditt gradvis svakere. Etter lang tid uten effektiv behandling vil immunforsvaret svikte. Da har du utviklet aids. For å unngå at dette skjer vil du få regelmessig oppfølging fra helsetjenesten hvor de vurderer hvor effektiv behandlingen din er. Det er derfor viktig at du møter når du får innkalling og at du tar medisinene dine nøyaktig slik det blir forklart av legen. Helsepersonellet kan også svare på spørsmål om bivirkninger, prevensjon, graviditet, seksualitet og mye mer.

Ta vare på din fysiske helse

I tillegg til å følge opp behandling, er det mange ting du kan gjøre for å forbedre den fysiske helsen din. Dette vil være råd som gjelder for alle mennesker, både de som lever med hiv og de som ikke lever med hiv.

Du bør:

  • holde deg fysisk aktiv,
  • ha et sunt og balansert kosthold,
  • ha et moderat alkoholinntak og være forsiktig med andre rusmidler,
  • slutte å røyke.

En hivdiagnose gir i noen tilfeller rett til refusjon hos tannlegen. Les mer hos HivNorge.

Ta vare på din psykiske helse

Flere kan oppleve angst eller depresjon etter å ha fått en hivdiagnose. Det er viktig at du tar vare på den psykiske helsen din. Dette gjør du blant annet ved å

  • opprettholde sosiale og seksuelle relasjoner,
  • snakke med familier og venner om hvordan du har det,
  • snakke med helsepersonell om bekymringer og psykiske problemer,
  • be om henvisning dersom du har behov for å snakke med en psykolog.

Lever du med hiv har du rett til fritak fra egenandel for psykologbehandling. Du har også rett på inntil tre timer hos psykolog uten henvisning fra lege.

Noen mennesker synes det er nyttig å snakke med andre som lever med hiv.

Her kan du høre hvordan noen hivpositive opplever det å leve med hiv.

Hivpositive forteller om å være positiv positiv.

Hivpositive forteller om å være positiv positiv.

Hivpositive forteller om å være positiv positiv.

Filmene er publisert med tillatelse fra FOFAhelseinformasjon.

Sex uten kondom

Ubehandlet hiv smitter gjennom seksuell kontakt. Å leve med hiv har derfor innvirkning på sexlivet. Du kan fortsatt nyte sex, men du må ta noen forholdsregler.

Snakk med legen din før du har sex uten kondom. Legen din vil fortelle deg når du er velbehandlet. Når du er velbehandlet, kan du ha sex uten kondom uten å smitte andre med hiv. Det gjelder uavhengig av kjønn og type sex du har.

Bestill gratis kondomer her. Du kan også hente gratis kondomer hos HivNorge, Aksept/Kirkens bymisjon og klinikker for seksuell helse, samt hos mange utesteder, studentforeninger og lignende.

Du har ikke plikt til å fortelle noen av partnerne dine at du har hiv når du er velbehandlet eller når dere bruker kondom. Du kan bli straffet hvis du har ubeskyttet sex dersom du ikke er velbehandlet og uten å ha innhentet informert samtykke fra partner. Det er derfor anbefalt at du snakker med partner om dette før dere har sex uten kondom. Dersom du ikke er velbehandlet kan du risikere å smitte andre. Bruk kondom frem til du får beskjed av legen din om at du er velbehandlet.

Dersom du er i et fast forhold og ønsker å ha sex uten kondom med partner før du er velbehandlet, kan partneren din bruke PrEP (hiv-forebyggende behandling) frem til du har mindre enn 50 hivvirus per milliliter blod.

Prevensjon

Dersom du har sex med en ny eller tilfeldig partner bør du bruke kondom for å beskytte deg og partneren din mot seksuelt overførbare infeksjoner. Ønsker du å beskytte deg mot å bli gravid bør du bruke effektiv prevensjon. Som hivpositiv kan du bruke alle tilgjengelige prevensjonsmetoder. Langtidsvirkende metoder som p-stav, hormonspiral og kopperspiral er tryggest. Du kan også bruke korttidsvirkende metoder som p-piller, p-plaster, p-ringer og p-sprøyte. Kondom forhindrer også graviditet.

Noen hivmedisiner passer ikke godt sammen med hormonell prevensjon. Snakk med legen din for å finne rett prevensjon for deg.

Graviditet, fødsel og amming

Dersom du eller partneren din har en velbehandlet hivinfeksjon kan dere bli gravide på vanlig måte. Det å ha hiv vil likevel påvirke graviditet og fødsel, fordi det finnes en liten risiko for at hiv kan smitte ved fødsel og amming.

Er du gravid må du fortsette på hivbehandlingen under svangerskapet og fødselen. Da er risikoen for å smitte barnet med hiv svært lav. Du kan som regel føde normalt. Dersom legen mener det er tryggest, blir barnet født ved keisersnitt. Barnet får hivmedisiner i en periode etter fødselen.

Selv om du får vellykket behandling, finnes det en liten risiko for at du kan smitte barnet ditt ved amming. Som hivpositiv bør du derfor unngå å amme barnet ditt. Dersom du likevel ønsker å amme bør du snakke med legen din om hvordan du kan gjøre det på en tryggest mulig måte for deg og barnet.

Å bli eldre med hiv

Hiv er en diagnose du vil bli gammel med. I dag er om lag 50 prosent av alle som lever med hiv over 50 år.

Hivpositive har økt risiko for å utvikle en rekke helseplager i alderdommen. Etter hvert som du blir eldre er det sannsynlig at du vil erfare andre helseplager som kan ha sammenheng med hivdiagnosen. Snakk med fastlegen din for å finne et opplegg for å avdekke andre helseplager så tidlig som mulig.

Hiv og korona

Lever du med hiv og har spørsmål om korona? Sjekk hivnorge.no, der finner du til enhver tid oppdatert informasjon.

HivNorge - Har du behov for noen å snakke med?

920 16 892

Monday-Friday from 09:00 to 16:00

Du kan også nå oss på e-post eller via Facebook.

Content provided by The Norwegian Directorate of Health

The Norwegian Directorate of Health. Leve med hiv. [Internet]. Oslo: The Norwegian Directorate of Health; updated Friday, April 30, 2021 [retrieved Friday, February 23, 2024]. Available from: https://www.helsenorge.no/en/sykdom/hiv-aids/leve-med-hiv/

Last updated Friday, April 30, 2021