Peniskreft

Nesten alle tilfellene oppstår på eller under forhuden eller på penishodet, men kan også oppstå andre steder på penis. Peniskreft, eller peniscancer, rammer først og fremst eldre menn.

Symptomer ved peniskreft

 • sår, skorpe eller vortelignende utvekst
 • vond lukt
 • kløe
 • svie
 • berøringssmerte
 • rødhet
 • brennende smerte

Peniskreft kan være vanskelig å oppdage tidlig da det oftest starter under forhuden, og dermed er lite synlig. Nesten alle tilfellene oppstår på eller under forhuden eller på penishodet, men det kan også oppstå andre steder på penis. Såret kan etter hvert forverre seg og føre til ødelagt vev (nekrose). Bakteriell infeksjon med vond lukt kan forekomme.

Disse symptomene kan være tegn på andre tilstander og ikke nødvendigvis kreft. Kreftforeningens råd er at dersom symptomene varer i over 3 uker, bør du ta kontakt med en lege.

Risikofaktorer og forebygging

Årsaken til kreftsykdom er vanligvis ukjent. Enkelte faktorer kan øke risikoen uten at vi kan påvirke dem. Vi kan likevel ta noen valg som bidrar til å minske risikoen, selv om det ikke gir noen garanti mot å få kreft. For den som får kreft, vil det å være i god form gjøre at man tåler behandlingen bedre.

Slik kan risikoen for kreft minskes:

 • Å ta HPV- vaksinen reduserer risikoen for å bli smittet med HPV (Humant Papillomavirus), og HPV-infeksjon er årsaken til over halvparten av tilfellee av peniskreft. HPV-infeksjon kan også gi kjønnsvorter.
 • Begrens antall seksualpartnere.
 • Bruk kondom.
 • God hygiene.

Andre faktorer som kan gi økt risiko:

 • Trang forhud (fimose) gjør at renhold blir vanskeligere, noe som kan føre til gjentatte infeksjoner. Å "åpne" forhuden med en liten operasjon gjør hygienen lettere.
 • HPV-infeksjon er en svært vanlig seksuelt overførbar virusinfeksjon, og ved mange seksualpartnere kan risikoen for smitte av viruset øke.
 • Redusert immunsystem og andre kreftsykdommer.

Utredning og diagnose

 • Klinisk undersøkelse - Ved symptomer vil legen undersøke penis for eventuelle sår eller infeksjoner. Spesielt vil det være viktig å undersøke under forhuden da sår oftest oppstår der.
 • Vevsprøve (biopsi) (kreftforeningen.no) skal tas dypt nok ned i vevet til at man kan vurdere hvor dypt inn svulsten har vokst, vevstyping (histologi) og veksthastighet. Svarene på dette vil avgjøre hvor omfattende behandlingen blir. Biopsi blir tatt med en nål og pasienten vil få lokalbedøvelse på innstikkstedet. Hvis forhuden er trang, må det samtidig med biopsien utføres en omskjæring (radikal circumsisjon). Dette inngrepet utføres under narkose.
 • Undersøkelse av lymfeknuter gjøres ved at legen kjenner på (palperer) lymfeknutene i lysken. I noen tilfeller blir også ultralyd brukt, da tas det samtidig ut celler via en tynn nål for å se om det finnes kreftceller i lymfeknuten. Kreft kan spres med lymfebaner til lymfeknuter, i første omgang i lysken. Spredning med blodbanen til lever, lunger og andre steder i kroppen kan også oppstå
 • CT av bekken med lyske, mageregionen/abdomen og brystkasse (thorax) gjøres for å se om det finnes spredning i disse områdene.

Å oppdage peniskreft tidlig er viktig da behandlingen kan føre til store konsekvenser, alt etter hvor omfattende behandlingen blir.

Møte med legen

Det kan være lurt å forberede seg til møtet med legen. Her er noen nyttige tips:

 • Tenk igjennom hva du ønsker å få ut av samtalen.
 • Skriv ned på forhånd det du lurer på.
 • Ta med deg noen - det kan være lett å glemme det som blir sagt.
 • Oppsummer det dere har snakket om før du går fra legen. Da kan evt misforståelser korrigeres
 • Snakk gjerne med noen om samtalen etterpå.

Pakkeforløp for peniskreft

Pakkeforløp for peniskreft (helsedirektoratet.no) har som mål å bidra til rask utredning og oppstart av behandling, og unngå unødvendig ventetid. Utredningsprosessen skal være mest mulig forutsigbar og minst mulig belastende for deg. Pakkeforløpet beskriver hvor mange dager de enkelte delene av utredningen bør ta. Det er et nasjonalt standardisert forløp som er faglig basert.

Behandling

Dette er en sjelden krefttype, og man skal derfor utredes og behandles ved regionsykehus.

Hovedbehandlingen er kirurgi, der vi fjerner kreftsvulst og tilstrekkelig frisk vev rundt. Er området betent må infeksjonen alltid behandles før kreftbehandlingen starter.

Å slutte å røyke før behandlingen starter gir flere fordeler. Det øker blant annet sjansen for god effekt at kirurgi, strålebehandling og cellegift.

Kirurgi

Hvor omfattende det kirurgiske inngrepet er være er avhengig av om svulsten er i overfladisk eller dypereliggende vev og hvor på penis den sitter.

Er svulsten få millimeter ned i vevet (overfladisk) i forhuden vil ikke operasjonen gjøre noe med penis sin funksjonalitet, selv om forhuden fjernes. Laserkirurgi kan brukes ved denne krefttypen der sykdommen er i et tidlig stadie av utviklingen (carsinoma in situ).

Der svulsten sitter i dypereliggende vev er det ofte kreftceller også i lymfeknutene i lysken og i bekkenet. Da vil disse fjernes samtidig under operasjonen. 

Det er alltid et mål at mest mulig av penis spares ved operasjon, samtidig som dette ikke skal gå på bekostning av at det fjernes tilstrekkelig kreftvev. Dersom sykdommen har utviklet seg dypt i vevet kan det være aktuelt med delvis eller total amputasjon av penis. 

Operasjon kan påvirke seksuell aktivitet. Valg av operasjonsmetode har stor betydning for hvordan seksuell funksjon kan opprettholdes.

Etter operasjon kan det hos noen være nødvendig med strålebehandling eller cellegift.

Strålebehandling

Strålebehandling vil i de fleste tilfeller bare være aktuelt å overveie:

 • som livsforlengende behandling
 • som kombinasjon med kirurgi og/-eller cellegift ved spredning til lymfeknuter
 • hvis mye av vevet er skadet og primærkirurgi alene er risikabelt
 • hvis svulsten ikke kan fjernes kirurgisk

Cellegift

Cellegift brukes i noen tilfeller selv om kreftcellene ikke er så lett påvirkelig av denne behandlingen.

Viktig å vite om sepsis (blodforgiftning)

Kreftpasienter er spesielt utsatt for å utvikle sepsis, særlig ved cellegiftbehandling. Sepsis er en alvorlig infeksjon som kan gjøre pasienter svært syke. Det er derfor viktig å kjenne symptomene på sepsis og vite hva man skal gjøre

Fotodynamisk behandling

Fotodynamisk behandling (PDT) benyttes ved veldig tidlig utvikling (stadie) av sykdom i overfladisk vev. Ved PDT smøres området med en krem som gjør kreftcellene mer lysømfintlige. Deretter belyses området med en spesiell lyskilde der lyset ødelegger kreftcellene. PDT må ofte gjentas flere ganger. Denne behandlingen gjøres kun ved noen få sykehus i landet.

Laserbehandling

Laserbehandling kan benyttes ved overfladiske forandringer.
Blodforgiftning (sepsis) er en alvorlig infeksjon der pasienter kan bli svært syke. Kreftpasienter er blant dem som er spesielt utsatt for å utvikle sepsis, spesielt når de får cellegiftbehandling.

Etter behandling

Etter behandling er det viktig med jevnlige kontroller. Kontrollene blir gjennomført med ulike intervaller avhengig av sykdomsstadie og hvilken behandling du har gjennomgått. Etterkontroller skal helst gjøres ved regionsykehus eller av urolog (spesialist) ved et sentralsykehus.

Å leve med kreft

Psykiske reaksjoner

Livet endrer seg når kreft blir en del av det. Mange opplever uvisshet og bekymring. Kreftforeningen har samlet noen råd og forslag til teknikker som kanskje kan hjelpe.

Å være pårørende er utfordrende, og det er mange måter å reagere på. Her er noen råd fra Kreftforeningen spesielt til pårørende.

Hjelp, støtte og møteplasser

Kreftkoordinator i kommunen (kregtforeningen.no) har oversikt over tilbud i nærheten og kan hjelpe til med å tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende.

Kreftforeningen har en rekke tilbud som kan være til hjelp, blant annet gratis rådgivning og rettshjelp, mulighet for økonomisk støtte samt møteplasser, arrangementer og kurs.

Rehabilitering

Rehabilitering er hjelp og opptrening for å komme tilbake til hverdagen så raskt og godt som mulig. Det er også en hjelp til å håndtere endringer som følger av sykdommen og behandlingen.

Seksualitet

Til tross for problemer med seksuallivet hos enkelte pasienter, blir den totale livskvaliteten beskrevet som tilfredsstillende hos de fleste. Dette viser en undersøkelse av norske pasienter som var kreftfrie etter behandling.

Det er viktig å snakke med lege, annet helsepersonell eller sexolog helt fra starten av, da det for mange menn er en stor påkjenning å få kreft i penis.

Ved amputasjon av penis er det også muligheter for kosmetisk rekonstruksjon.

Senskader

Flere mennesker opplever at livet endrer seg, mentalt så vel som fysisk, i forbindelse med kreftsykdom og behandling. Yteevne og energinivå kan bli redusert. Arbeidsevne og arbeidsliv kan bli påvirket. Dette kan vedvare i lang tid etter behandling er avsluttet.

Her kan du lese mer om tretthet og utmattelse/fatigue (unormal tretthet) og andre senskader.

Prognose

I 2021 fikk 76 menn peniskreft i Norge.

Det påvises HPV-virus i 50 prosent av tilfellene.

Hvis sykdommen oppdages før den har spredd seg (Stadium I), er 80 prosent av mennene i live etter fem år.

Hvis sykdommen har spredd seg til andre organ (Stadium IV), er det omtrent 20 prosent av mennene som lever etter fem år.

Informasjon om kreft på tegnspråk

På KreftTegn finner du en rekke filmer med informasjon om kreft rettet mot døve.

Oppslagsverk om kreft (kreftlex.no)

Kreftlex illustrerer organer, kroppsfunksjoner og sykdomsutvikling ved hjelp av 3D-graf, foto, tegninger og video.

Content provided by Kreftforeningen

Last updated Friday, December 18, 2020