Giardia – parasittinfeksjon i magen

Giardia er en tarminfeksjon forårsaket av parasitten Giardia lamblia. Parasitten gir diaré og magesmerter. Mange blir bra uten behandling, men noen trenger medisiner for å bli friske.

Forurenset vann kan være en smittekilde ved Giardia.

​Parasitten Giardia kan smitte gjennom forurenset drikkevann.

Oppsummering

Både mennesker og enkelte dyrearter kan være bærere av parasitten. Mennesker blir ofte smittet gjennom forurenset drikkevann og matvarer. Man kan også smittes direkte eller indirekte av andre personer. Parasitten kan også overføres seksuelt, og kan forekomme spesielt hos homofile menn.

Å være bærer over lengre tid er svært vanlig i mange utviklingsland, men gir vanligvis ikke symptomer hos befolkningen i disse områdene. I industrialiserte land kan parasitten derimot ofte gi diaré. Parasitten er ikke en uvanlig årsak til turistdiaré.

Symptombilde

Man kan være bærer av Giardia lenge uten å merke noen symptomer, m​​en ved akutt sykdom har man ett eller flere av følgende symptomer:

 • plutselig diaré som kan være tynn som vann
 • føle seg dårlig
 • mage-tarmplager med magesmerte
 • oppkast
 • luftplager
 • fettete og illeluktende avføring
 • luftoppstøt med råtten lukt
 • slapphet
 • vekttap
 • feber

Noen kan ha diaré som kommer og går.

Risikofaktorer og forebygging

Ved utenlandsreiser til områder med dårlige hygieniske forhold bør man ta noen forholdsregler:

 • Bruk kun kokt vann eller vann som selges på flasker til drikke, tannpuss og lignende.
 • Unngå ukokte grønnsaker og uvasket salat og frukt.
 • Vask alltid hender godt med vann og såpe etter toalettbesøk og før matlaging og måltider.

Parasittene drepes ved koking.

Behandling

Man kan bli bra uten behandling, men noen må få medisinsk behandling med antibiotika. Av de som blir behandlet kan fem til ti prosent av de smittede fortsatt ha plager etter behandling, selv om Giardia ikke kan påvises ved avføringsprøve.

Giardia er ikke en allmennfarlig smittsom sykdom i smittevernloven, og utgifter til behandling må derfor dekkes av pasienten selv.

Smittsomhet og inkubasjonstid

De vanligste årsaker til Giardia-utbrudd i industrialiserte land de senere år skyldes forurenset drikkevann. Første dokumenterte vannbårne utbrudd i Norge var i Bergen 2004, der flere tusen personer ble syke etter at en drikkevannskilde ble forurenset med kloakk.

Det har vært flere utbrudd av Giardia i barnehager, blant annet i Trondheim i 2004 og i Tønsberg i 2019. Årlig rapporteres det om 200-500 tilfeller i Norge, de fleste smittes i utlandet.

Giardia smitter når smittestoffer overføres fra tarmen til munnen, gjerne via hendene, under uhygieniske forhold. For å unngå smitte er det derfor viktig med god håndhygiene. Parasitten kan også smitte gjennom forurenset vann, grønnsaker, eller frukt og bær, som er forurenset med avføring fra smittebærere, både mennesker og dyr. Parasitten kan også overføres gjennom svelging av vann i forurensede svømmebasseng eller ved ferskvannsbading.

Pasientene er smitteførende så lenge det er cyster i avføringen. Cyster kan finnes i avføringen i opptil seks måneder. Tiden fra et individ er smittet til sykdommen bryter ut er 5-25 dager, vanligvis 7-10 dager.

Tiltak ved enkelttilfelle eller utbrudd

Etter at du har gjennomført behandling, er det vanligvis ikke nødvendig med videre undersøkelser.

Ved flere tilfeller med mistanke om innenlands felleskildeutbrudd, gjennomføres oppklaring av utbrudd i samarbeid med det lokale Mattilsynet og eventuelt Folkehelseinstituttet.

Barn i førskolealder som er i barnehager og andre institusjoner, kan vende tilbake til barnehagen etter igangsatt behandling og to døgn etter symptomfrihet. Kontrollprøve er ikke nødvendig.

Personer som har fått påvist Giardia og har følgende yrker, bør ta ekstra forholdsregler:

 • personer som jobber med næringsmiddelvirksomhet (inkl. serveringssteder) med direkte eller indirekte kontakt med næringsmidler som skal spises rå eller uten ytterligere oppvarming
 • helsepersonell som har med direkte kontakt (inkl. servering av mat) med pasienter som er særlig utsatt for infeksjonssykdommer eller for personer der infeksjoner vil kunne ha særlig alvorlige konsekvenser, for eksempel premature barn, pasienter ved intensivavdeling og lignende

Disse personene skal ikke utføre sitt ordinære arbeid mens de har symptomer, og ikke før 48 timer etter symptomfrihet.

Personer utenom disse yrkene kan vende tilbake til arbeidet ved symptomfrihet. Kontrollprøve er vanligvis ikke nødvendig, men dersom man ønsker å være sikker på at man ikke lenger er smittet bør kontrollprøve tas to uker etter behandlingsslutt.

​Folkehelseinstituttet. Giardiasis - veileder for helsepersonell. [Internett]. 2019 [hentet 2019-07-09]. Tilgjengelig fra: https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/giardiasis---veileder-for-helsepers/

Content provided by Norwegian Institute of Public Health

Last updated Monday, February 25, 2019