Akutt nyreskade (akutt nyresvikt)

Akutt nyreskade fører til at nyrene sluttar å fungere som normalt, og det kan gi alvorlege helseplager. Det er viktig med rask behandling.

Bilde av en eldre mann som ser ut av kjøkkenvindu

Oppsummering

Hovedoppgaven til nyrene er å filtrere bort avfallsstoffer fra blodet. Dette forhindrer at blodet blir giftig.

Akutt nyreskade var tidligere kjent som "akutt nyresvikt". Navnet ble forandret fordi nyrene sjelden "sviktet" helt, men fungerte dårligere enn før. Redusert nyrefunksjon kan variere fra en liten reduksjon til fullstendig svikt.

Ordet «skade» i dette tilfellet betyr ikke at nyrene har blitt fysisk skadet, men at noe forhindrer dem i å fungere optimalt.

Symptombilde

De viktigste symptomene på akutt nyreskade er:

  • tisser mye sjeldnere enn vanlig
  • kvalme og oppkast
  • ekstrem tørste
  • svimmelhet
  • kortpustethet når du legger deg ned
  • anfall av kortpustethet og hoste om natten
  • høy puls

Hvis du har noen av disse symptomene, kontakt lege. Har du pustevansker eller veldig rask puls, bør du tilkalle øyeblikkelig hjelp.

Kvalme og oppkast alene er ofte ikke alvorlige symptomer. Men i kombinasjon med noen av de andre symptomene kan det være tegn på akutt nyreskade, og du bør kontakte lege straks. Ta med urinprøve.

Risikofaktorer og forebygging

Akutt nyreskade er mest vanlig hos personer over 65 år. Andre risikofaktorer er:

Utredning og diagnose

Hos lege blir blodet og urinen testet for å sjekke om du har akutt nyreskade. Du kan også trenge andre tester, som for eksempel en lavdose CT-undersøkelse av urinveier for å sjekke om nyrene er hovne eller om det er fysisk blokkering i en eller begge nyrene.

Behandling

Akutt nyreskade kan ha flere årsaker, og behandlingen du får vil avhenge av dette.

Hvis du er sterkt dehydrert, reduseres blodvolumet. Dette forårsaker lavt blodtrykk, og du må tilføres intravenøs væske for å gjenopprette væskebalansen. Noen trenger stimulerende legemidler i tillegg.

Det er også mulig å være overhydrert, en tilstand som kan behandles med vanndrivende legemidler. I noen tilfeller er det angrep fra kroppens eget immunsystem som forårsaker akutt nyreskade. Du vil da få immunhemmende behandling. Du kan også trenge kortisonpreparater for å redusere hevelsen i nyrene.

Noen trenger antibiotika for å behandle nyrebekkenbetennelse dersom det er årsaken til akutt nyreskade.

Legen passer også nøye på syre-basebalansen og kaliumbalansen i blodet.

Slutte med eller redusere legemiddelinntak

Akutt nyreskade oppstår ofte som en komplikasjon til en annen medisinsk tilstand. Hvis du bruker legemidler for å behandle en annen sykdom, bør legen vurdere hvor mye du bør ta av disse til nyrene fungerer normalt. Noen må kanskje slutte med legemidler midlertidig til nyrefunksjonen har tatt seg opp igjen.

Behandlinger for blokkering av urinveier eller blære

Akutt nyreskade kan skyldes noe som blokkerer urinstrømmen fra en nyre til blæren, eller ved blæreutløpet, som for eksempel en svulst, nyrestein, koagulert blod eller arrvev.

Mistenker legen din at du har en blokkering i en nyre, må du få satt inn et rør (stent eller kateter) for å skape urinpassasje. Stenten eller kateteret settes vanligvis inn gjennom urinrøret, men noen ganger må man avlaste nyren ved å legge inn et tynt rør gjennom huden i flanken. Hvis en blokkering blir funnet, vil du trenge en operasjon eller en annen prosedyre for å fjerne blokkeringen.

Dialyse

For noen kan det bli nødvendig med dialyse. Du kan trenge denne behandlingen hvis nyrefunksjonen har falt til et veldig lavt nivå. Under dialysen må du være koblet til maskinen ved hjelp av en slange i en av blodårene.

Ved dialyse blir blodet filtrert for å finne riktig balanse mellom væske, salter og næringsstoffer. Dialyse på dette tidspunktet betyr ikke at du må fortsette å få dialyse regelmessig. Mange trenger det bare denne ene gangen.

Prognose

Prognosen ved akutt nyresykdom varierer i stor grad med hva som var årsaken til nyresykdommen.

Mange gjenoppretter det meste eller hele nyrefunksjonen etter behandlingen og trenger ingen videre oppfølging. Men ikke alle klarer å gjenopprette full nyrefunksjon. Ved kronisk nyresykdom vil legen vurdere alvorlighetsgraden og behandle tilstanden deretter. Noen mennesker dør av akutt nyreskade, men risikoen er større hos de med en alvorlig underliggende sykdom som forårsaket nyreproblemene.

Content provided by Helsebiblioteket/BMJ

Last updated Monday, November 30, 2020