Øyesykdommer

Synshemmedes organisasjon

Norges Blindeforbund er organisasjonen for alle som ser dårlig. Organisasjonen har tilbud og fordeler som kan hjelpe, uansett hvor lite du ser.

Offentlige nettportaler om syn, hørsel og kombinerte sansetap

Synstelefonen

55978080

Friday from 09:00 to 11:45

Friday from 12:30 to 15:00

Norges Blindeforbund og Øyeavdelingen på Haukeland universitetssjukehus samarbeider om en nasjonal Synstelefon. Synstelefonen er en lavterskel rådgivningstjeneste. Du kan ta kontakt om du lurer på noe om synet ditt.