Det finnes hjelp – hjelp til voksne med seksuell interesse for barn

Det finnes hjelp er et tilbud til voksne som har seksuell interesse for barn og som ønsker hjelp til å unngå å handle på denne interessen.

Det finnes hjelp består av et lavterskel hjelpetilbud på Detfinneshjelp.no og et behandlingstilbud i poliklinikk.

På nettsiden Detfinneshjelp.no kan du lese tekster om temaet og tilbudet. Du kan ta kontakt anonymt på chat for generelle råd og veiledning og bestille time til behandling i klinikk. Rådgiverne som betjener chatten på Definneshjelp.no er psykologer eller psykiatre. 

Du kan chatte uten å oppgi hvem du er. Du kan bestille time til behandling uten å gå via fastlegen.

Målgruppe for tilbudet

Det finnes hjelp er et tilbud for personer fra 18 år med seksuell interesse for barn, og som ønsker hjelp til å unngå å handle på sin seksuelle interesse.

Behandlingstilbudet er åpent også for personer med tidligere straffesakshistorikk, men tar ikke imot personer som for øyeblikket er under etterforsking for seksuallovbrudd.

Her finner du oss

Lavterskeltjenesten er tilgjengelig fra Detfinneshjelp.no, og rådgiverne er tilknyttet Oslo universitetssykehus. Tjenesten er åpen hverdager 12.00–14.00.

Behandlingen tilbys følgende steder:

  • Haukeland Universitetssykehus
  • Oslo universitetssykehus
  • St. Olavs hospital
  • Stavanger Universitetssykehus
  • Universitetssykehuset Nord-Norge

Her kan du lese mer om hvordan behandlingen foregår

Content provided by The Norwegian Directorate of Health

Last updated Monday, October 11, 2021