Jordmor i EU/EØS

Du kan få refundert utgifter du har hatt til jordmor i et annet EU/EØS-land. Gå gjennom alle stegene i denne veiviseren, og du får et godt bilde av hvilke rettigheter du har, og hva du må gjøre. Søknadsskjema finner du på steg 6.

Smilende jordmor kommer ut fra et sykehusrom