Om forskning og helseundersøkelser

Forskning i forbindelse med ulike studier du kan delta i, har som formål å undersøke virkning og sikkerhet ved behandlingsmetoder, for å sikre best mulig behandling av pasienter.

Det forskes både på effekter, bivirkninger og sikkerhet ved ulike behandlingsmetoder, i tillegg til at man gjennom forskning forsøker å finne ut av forekomst, nye tilfeller og hva som forårsaker ulike plager og sykdommer.

Dersom du er med i en eller flere befolkningsstudier eller kliniske studier kan du se informasjon om dem ved å logge inn på helsenorge.no og gå til siden om forskning.

For øyeblikket er det kun Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) som er med i denne tjenesten på helsenorge.no. Flere helseundersøkelser vil bli lagt til etter hvert.

Hvis du ikke er med i noen av helseundersøkelsene som er omfattet av tjenesten, vil siden vises uten innhold.

Samtykke

Denne tjenesten krever samtykke til tilgangsnivå Basis eller høyere.

Dine rettigheter

Du har rett til innsyn i opplysningene som er lagret om deg. Under hver oppføring i tjenesten finner du informasjon om hvor du kan henvende deg for å få slikt innsyn.

Resultater fra forskning eller helseundersøkelser egner seg ikke nødvendigvis til individuell pasientveiledning, og er kanskje heller ikke godkjent til slik bruk. Hva resultatene betyr for deg, må ses i sammenheng med din helsetilstand, sykdomshistorikk, bruk av legemidler, og levevaner. Derfor er det viktig at du diskuterer eventuelle prøveresultater med din fastlege dersom du har fått innsyn i resultatene dine og lurer på hva de betyr.

Sikkerhet og personvern

De som behandler opplysningene har taushetsplikt, og opplysninger som kan kobles til identifiserbare personer er strengt regulert.

All informasjon som gis til forskere, er avidentifisert. Det betyr at navn, fødselsdato og personnummer er slettet, slik at dine opplysninger ikke kan knyttes til deg som enkeltperson.

Utenforstående, for eksempel arbeidsgivere, politi, forsikringsselskaper og lignende får aldri tilgang på resultater som kan knyttes til din person.

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT)

Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag (HUNT) samler inn opplysninger og biologisk materiale for å forske på folkehelse.

Den utgjør en stor samling av helseopplysninger og biologisk materiale som for eksempel blod, urin, spytt og avføring, og har som formål å finne ut hvorfor noen blir syke mens andre holder seg friske, hva som påvirker helsa vår, og hvordan helsa vår påvirker livet.

Her finner du mer informasjon om HUNT.

Samtykke til å delta i HUNT, og hvordan trekke det

Deltakere kan til enhver tid trekke sitt samtykke til å delta i HUNT, eller til at deres data innsamlet ved HUNT benyttes til forskning. Da blir deres opplysninger slettet og biologisk materiale destruert. Hvis du ønsker å trekke tilbake ditt samtykke, må du kontakte HUNT.

Kontaktinformasjon for HUNT finner du på deres websider.

Det er frivillig å delta i HUNT, og det er du som deltaker som bestemmer over dine data. Hver deltaker har gitt sitt skriftlige samtykke for at opplysningene skal kunne brukes til forskning. De opplysningene og prøvene du har gitt blir oppbevart på ubestemt tid. I framtida kan de blir brukt i prosjekter som ennå ikke er planlagt, forutsatt at det er i samsvar med lover og forskrifter.

Se oversikt over kliniske studier her.