Helsenorge fra du er 16 år

Når du fyller 16 år, kan du bruke Helsenorge på egen hånd. Da er du helserettslig myndig. Foreldrene dine kan ikke lenger se din informasjon eller gjøre handlinger på Helsenorge for deg, uten din tillatelse.

Hvordan lage en bruker på Helsenorge

Du må bruke BankID, Buypass eller Commfides for å logge deg inn på Helsenorge.

Når du logger deg inn for første gang, blir du bedt om å lage deg en bruker. Du må velge hvordan og i hvilken grad du skal bruke tjenestene på Helsenorge, det vil si hvilket samtykkenivå du skal ha.


Foreldrene dine kan allerede ha opprettet en bruker til deg og valgt et samtykkenivå. Du kan endre samtykkenivået som foreldrene dine har valgt hvis du ønsker det. Det gjør du under Personverninnstillinger.

Du kan involvere foreldrene dine

Fra du fyller 16 år, bestemmer du over din egen helse. Da er du helserettslig myndig.

Som helserettslig myndig vil ikke foreldrene dine lenger se din helseinformasjon eller gjøre handlinger på Helsenorge for deg.

Hvis du likevel ønsker at dine foreldre skal være informert eller være i kontakt med de som behandler deg etter at du har fylt 16 år, har du mulighet til det.

Da må du gi minst én forelder fullmakt til å bruke Helsenorge på vegne av deg. Du mister ikke tilgang til Helsenorge selv om du har gitt noen en fullmakt.

Se dine fullmakter

Her kan du gi andre fullmakt til å bruke tjenester på Helsenorge på dine vegne, og du kan få tilsvarende fullmakt fra andre.

Innhaldet er levert av Norsk helsenett

Norsk helsenett. Helsenorge fra du er 16 år. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 21. juni 2024 [henta søndag 14. juli 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/ungdom/helsenorge-fra-du-er-16-ar/

Sist oppdatert fredag 21. juni 2024