Førstehjelp ved elektrisk støt

Hvis noen rundt deg får elektrisk støt, er det viktig at du fjerner dem trygt fra strømkilden så fort som mulig.

Dette bør du gjøre hvis en person får elektrisk støt

Fjern personen fra strømkilden

Det er viktig at du øyeblikkelig fjerner personen fra det som gir dem strøm. Det kan du gjøre ved å dra ut støpselet, slå av hovedbryteren eller koble fra hovedsikringen.

Unngå å ta direkte i kroppen til den som har kontakt med det som fører strøm. Da kan du selv få strøm i deg. Du kan i stedet ta tak i klærne, eller bruke et tøystykke for å dra personen til deg. Du må ikke ha fuktige hender eller ta tak i våte klær.

Etter at du har fjernet personen fra det som fører strøm, er det ikke farlig å ta i kroppen deres. Hvis personen hang fast på grunn av strømgjennomgangen bør de ha medisinsk tilsyn.

Sjekk tilstanden

Hvis personen er bevisstløs og har sluttet å puste, må du ringe 113 øyeblikkelig og starte hjerte​​- og ​lungeredning.

Hvis personen er bevisstløs, men puster, skal du legge personen i sideleie for å sikre at de har frie luftveier. Du må også ringe 113.

Er personen våken og ikke ser skadet ut etter å bare ha kommet borti noe strømførende, kan du ringe legevakten på telefon 116 117 eller fastlegen. Det er viktig å overvåke personen frem til du har fått kontakt med helsepersonell og får beskjed om hva du skal gjøre videre.

Symptomer etter strømgjennomgang

En person som har fått strøm gjennom kroppen kan ha symptomer som:

  • Redusert bevissthet
  • Forvirring
  • Føler seg uvel
  • Tegn på nerveskader

Noen strømskader kan også gi brannskader som trenger behandling.

De første timene etter at en person har hatt strømgjennomgang er det fare for hjerterytmeforstyrrelser. 

Hvor farlig er elektrisk støt?

Mindre elektriske støt er som regel mer overraskende enn farlige, særlig ved elektrisk støt med lavspent strøm (230 volt). Men i noen tilfeller kan selv små mengder elektrisitet være farlig. Dette gjelder særlig for små barn.

Personer som har vært utsatt for høyspenning, lynnedslag eller fått strøm gjennom overkroppen skal alltid ha medisinsk hjelp. Dette kan for eksempel være strømgjennomgang fra arm til arm eller arm til fot. Noen ganger kan det ta litt tid før symptomene vises. Ring derfor alltid 113, selv om personen virker uskadd.

Tips til å forebygge elektrisk støt

  • Bruk beskyttere som dekker inngangen til stikkontaktene i veggen
  • Pass på at ledninger ikke ligger løst eller slenger
  • Sørg for at husets elektriske anlegg er godt vedlikeholdt
  • Ikke utfør elektrisk arbeid du ikke er kvalifisert for
  • Bruk verneutstyr

Les mer om strømskader og forebygging på stami.no

Akutt medisinsk hjelp

113

Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon 113.

Legevakt

116 117

Ring legevakten når det haster å få hjelp eller hvis fastlegen ikke er tilgjengelig.

Døgnåpent

Innholdet er levert av Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS)

Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS). Førstehjelp ved elektrisk støt. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 8. mai 2024 [hentet mandag 22. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/forstehjelp/elektrisk-stot/

Sist oppdatert onsdag 8. mai 2024