Elektrisk støt hos barn

Hvis et barn berører strømførende deler eller metalliske deler som har kontakt med disse, kan barnet bli utsatt for et elektrisk støt eller en strømgjennomgang. Mindre elektriske støt med lavspent strøm (220 volt) er vanlige og som regel mer overraskende enn farlige, men i noen tilfeller kan selv små mengder elektrisitet være farlig.

Barn kan få elektrisk støt ved å stikke strikkepinner inn i stikkontakter.

Hva bør du gjøre hvis barnet får støt

  • ​Dra ut et støpsel, slå av hovedbryteren eller koble fra hovedsikringen.
  • Fjern barnet fra det strømførende elementet øyeblikkelig.
  • Det sikreste er å fjerne barnet uten å ta direkte i barnets kropp. Hendene dine må ikke være fuktige. Du kan for eksempel ta tak i barnets tørre klær og nappe det til deg, eller vikle et tørt tøystykke rundt hendene eller barnets kropp og dra det til deg. Tykke gummihansker isolerer også bra.

Kontroller om barnet er våkent og puster

  • Hvis barnet er våkent, og tilsynelatende ikke skadet: overvåk nøye og kontakt fastlege, eventuelt legevakt på 116 117. 
  • Hvis barnet er bevisstløst, men puster: legg det på siden (stabilt sideleie​) for å sikre luftveiene og ring 113.
  • Hvis barnet er bevisstløst og har sluttet å puste: ring 113 og start hjerte​​- og ​lungeredning.

Slik forebygger du elektrisk støt hjemme

  • ​Bruk stikkontaktbeskyttere som dekker inngangen til stikkontaktene i veggen
  • Pass på at ledninger ikke ligger løst eller slenger
  • Sørg for at husets elektriske anlegg er godt vedlikeholdt

Akutt medisinsk hjelp

113

Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon 113.

Legevakt

116 117

Ring legevakten når det haster å få hjelp eller hvis fastlegen ikke er tilgjengelig.

Døgnåpent

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Elektrisk støt hos barn. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 2. juni 2020 [hentet fredag 1. mars 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/forstehjelp/elektrisk-stot/

Sist oppdatert tirsdag 2. juni 2020