Registrer din hjertestarter

Er du ansvarlig for en hjertestarter, kan du registrere hvor den er. For å registrere hjertestarteren må du vite hvilken modell du har. Under finner du en oversikt over ulike hjertestartermodeller.

Registrer ny hjertestarter

Her kan du registrere din hjertestarter (hjertestarterregisteret.113.no).Ved å registrere hjertestarteren din kan den hjelpe personer i ditt nærområde, dersom de får hjertestans.

Det er gratis å registrere hjertestarteren.

Har du spørsmål til registreringen finner du kontaktinformasjon hos hjertestarterregisteret. Her finner du også brukervilkår.

Oppdater informasjon om din hjertestarter

Har du allerede registrert en hjertestarter kan du logge inn i hjertestarterregisteret for å vedlikeholde informasjonen. Det er et krav om at opplysningene blir oppdatert eller bekreftet hver sjette måned. Du kan også legge til flere hjertestartere i registeret.

Finn din hjertestartermodell

For å registrere hjertestarteren, må du vite hvilken modell du har. Under finner du en oversikt over ulike hjertestartermodeller.

Innholdet er levert av Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS)

Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS). Registrer din hjertestarter. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 15. mai 2023 [hentet torsdag 23. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/forstehjelp/registrer-din-hjertestarter/