Oppdater eller registrer din hjertestarter

Er du ansvarlig for en hjertestarter, kan du registrere hvor den er. Du må også oppdatere informasjonen jevnlig. Under finner du en oversikt over ulike hjertestartermodeller.

Oppdater informasjon om din hjertestarter

Har du allerede registrert en hjertestarter kan du logge inn i hjertestarterregisteret for å vedlikeholde informasjonen. Det er et krav om at opplysningene blir oppdatert eller bekreftet hver sjette måned. Du kan også legge til flere hjertestartere i registeret.

Registrer ny hjertestarter

Her kan du registrere din hjertestarter (hjertestarterregisteret.113.no). Det er gratis å registrere hjertestarteren.

Har du spørsmål til registreringen finner du kontaktinformasjon hos hjertestarterregisteret. Her finner du også brukervilkår.

Finn din hjertestartermodell

For å registrere hjertestarteren, må du vite hvilken modell du har. Under finner du en oversikt over ulike hjertestartermodeller.

Innholdet er levert av Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS)

Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS). Registrer din hjertestarter. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 15. mai 2023 [hentet søndag 14. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/forstehjelp/registrer-din-hjertestarter/