Om fullmakt

Her vises hvem du har gitt fullmakt til eller fått fullmakt fra, og hvor lenge fullmaktene er gyldige. Du kan også endre eller avslutte fullmakter du har gitt, eller opprette en ny fullmakt.

Se dine fullmakter

Her kan du gi andre fullmakt til å bruke tjenester på Helsenorge på dine vegne, og du kan få tilsvarende fullmakt fra andre.

Fullmakt er en av flere måter du kan bruke Helsenorgetjenestene på vegne av andre på. Andre måter kan være på vegne av barn du har foreldreansvar for, eller på vegne av personer med manglende samtykkekompetanse.

Hvis du ikke ønsker å gi eller slette en fullmakt på nettet, kan du bruke PDF-skjemaene for fullmakt:

Skriv ut riktig skjema og fyll det ut. Adressen det skal sendes til står i skjemaet.

Fullmakter saksbehandles normalt innen 30 dager.

Aldersgrenser

Man må være over 16 år for å kunne gi fullmakt til å benytte tjenester på vegne av andre. Den som mottar fullmakten må være over 18 år.

Endre eller avslutte en fullmakt

En fullmakt kan være gyldig i en begrenset periode, eller på ubestemt tid. Fullmakter som fremdeles er gyldige kan endres. Når en fullmakt endres vil den slettes, og en ny blir da automatisk opprettet, med endringene. Slettede fullmakter og fullmakter som ikke lenger er gyldige vil automatisk flyttes over i historikken.

Både den som gir en fullmakt og den som mottar den kan når som helst avslutte fullmakten.

Hva kan du gi fullmakt til?

De ulike tjenestene er delt inn i tre grupper som kalles tjenesteområder. Du kan velge hvilke som helst av dem, eller alle tre. Fullmakten vil automatisk gjelde for nye tjenester innen de valgte områdene, når de blir tilgjengelige.

Dette valget passer for dem som nå og i framtiden vil ha mest mulig bistand til å følge opp sin helse gjennom digitale tjenester. Dersom det legges til tjenester som må anses som en vesentlig endring, kan det hende at du må bekrefte fullmakten på nytt.